TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


De senaste två decennierna har kantats av beslut som tydligt inneburit en inskränkning av demokratin FOLKSTYRET. Det tydligaste exemplet på att makt och inflytande förskjutits från folkvalda organ till experter är Riksbankens numera självständiga ställning. Riksbankens suveränitet över penningpolitiken innebär också ett indirekt inflytande över den ekonomiska politiken i stort och snävar därmed in regeringens och riksdagens handlingsutrymme i finanspolitiken.

 

Även om jag inte tillhör dem som förespråkar ett utträde ur EU, så innebär medlemskapet i sig att makt och inflytande flyttats från medlemsländernas nationella parlament till EU-parlamentet, och till EU-kommissionen – det senare i praktiken ett tjänstemannastyre.

Den tredje, om än mera begränsade inskränkningen av folkstyret, är tillkomsten av Riksrevisionen, som övertagit både tidigare Riksrevisionsverkets och det rent parlamentariska organet Riksdagens Revisorers befogenheter.

 

Och omedelbart om hörnet lurar nu en ännu allvarligare inskränkning av det demokratiska folkstyret, om det nu blir verklighet. I den pågående grundlagsutredningens arbete ingår nämligen att pröva frågan om införandet av en s k FÖRFATTNINGSDOMSTOL, ett rent juridiskt organ med befogenhet att överpröva av riksdagen fattade beslut.
Advokatsamfundets generalsekreterare, som sitter i en expertgrupp under utredningen, är en varm förespråkare av en författningsdomstol. I ett uttalande i Sveriges Radio den 29 december motiverar hon sitt ställningstagande till förmån för införandet av en sådan domstol med händelser i vår omvärld. ”Man kan konstatera att i de länder där det varit krig, där man just har upplevt att rättssäkerheten inte har iakttagits, i alla de länder har man infört en författningsdomstol. Därför att det är ju inte så att demokratin i sig är en garant för att man upprätthåller rättssäkerheten, väldigt många stora grymheter i historien har ju skett i demokratins namn.”

 

Att försöka applicera förhållanden i Irak, bräckliga demokratier i Afrika m fl oroshärdar med situationen i en av världens mest stabila demokratier är ju ganska fantastiskt, eller hur. Och uttalandet i sig och det lätta förakt för demokratin som genomsyrar detsamma torde vara ett tillräckligt skäl för att säga ett rungande nej till införandet av en författningsdomstol i Sverige.

 

En författningsdomstol, där en grupp höga jurister ges fullmakt att ingripa mot lagar som de folkvalda politikerna vill genomdriva, är åtminstone något som socialdemokratin med kraft måste motarbeta. Och sker detta, så faller av allt att döma frågan, eftersom en så genomgripande förändring av grundlagen torde kräva en total enighet över den politiska blockgränsen.Hej Bengt!

Håller fullt och fast med dig. Juridiken får inte bli ett självspelande självsvängande piano. Juridik ÄR politik inget annat. Politiska beslut skall inte kunna överprövas av jurister.

Villl passa på att önska dig ett GOTT NYTT ÅR.

Lennart

ps. Ser fram emot nästa avslöjande avsnitt om det planerade fientliga uppköpet av Personvalsskolan som i sista stund avstyrdes. ds.


Bengt Silfverstrand: Hej Lennart,

Håller på att samla material för en debattartikel angående avlövandet av politiken utifrån de uppenbara hot som nu föreligger om införandet av en författningsdomstol.

Önskar också dig och de dina ett GOTT NYTT ÅR.

PS. Ja, ryktena talar faktiskt sant. I årets sista skälvande minuter lyckades vi avstyra det planerade fientliga uppköpet av Personvalsskolan.
Skolan fortsätter därmed sin verksamhet som suverän och fristående från ekonomiska intressen, även om vi också framöver får räkna med jeremiader, gråt och tandagnisslan från dess dissidenter.
Om man med en författningsdomstol menar en instans som kontrollerar att riksdagsbeslut inte strider mot grundlagen så är det verkligen behov av en sådan just nu, med tanke på alla stolliga avlyssningslagar som håller på att stiftas.

FRA-avlyssningen, Tvångsmedel mot ännu ej misstänkta (Dvs vem som helst), Renforsutredningen och nu senast utredningsdirektivet om att häva IP-nummersekretessen utan brottsmisstanke.

Alla dessa skulle på goda grunder kunna anses som stridande mot svensk grundlag, men tas ändå som enkla riksdagsbeslut. Uppenbarligen så struntar riksdagen i vissa stycken i grundlagen, och då verkar det väl finnas behov av en instans som kan upphäva grundlagsstridiga lagar?


Bengt Silfverstrand: En synnerligen märklig inställning till demokrati. Vi har redan ett lagråd som granskar att politiska beslut inte strider mot grundlagen. Detta är emellertid något helt annat än att låta jurister överpröva i demokratisk ordning fattade beslut.

Med din logik så blev ju riksdagen överflödig. Tvångsmedel, FRA-avlyssningar o.dyl, tycker också jag ska bekämpas, men det ska ske på demokratisk väg inte via juridiska överdomare.
Hej Bengt!

Har läst din text och de 2 kommentarerna ovan.

(1) Regeringen är inte skyldig att låta Lagrådet granska ett lagförslag (se t.ex. RF 8:18, samt Lag (SFS 2003:333) om Lagrådet, mm)

(2) Även om Lagrådet kritiserar ett lagförslag, är Regeringen inte skyldig att följa Lagrådets kritik.

Föreställ dig följande: Sverige drabbas av en allvarlig ekonomisk kris. Ett parti, låt oss kalla det "Nationell Demokrati", skyller krisen på invandrarna. Vid nästkommande val får partiet "Nationell Demokrati" 51% av rösterna. Man börjar genast att stifta lagar som inskränker och försvårar livet för vissa i Sverige boende etniska minoriteter.

En författningsdomstol skulle kunna underkänna dessa lagar då de strider mot mänskliga rättigheter. Utan författningsdomstol kan det sluta som i Hitler-Tyskland. Det HAR hänt förr, och det KAN hända igen.

Bengt Silfverstrand: 1. Det vet jag men i praktiken så sker detta
när så erfordras.

2. Nej, fattas bara. Det måste vara de av folket
valda som ytterst fäller avgörandet. Och i
regel lyssnar regeringen på lagrådet.

3. Exemplet är närmast hårresande. Inte inbillar
du dig väl att det är av rädsla för att
Sveriges folkvalda riksdag skulle införa ras-
lagar som frågan om författningsdomsol kommit
på dagordningen. Nej, vi som varit med en
tid, bl a under 27 år som riksdagsledamot vet
givetvis hur valserna dras. En författningsdomstol ska kunna överpröva beslut
som rör inskränkningar i ekonomiska privilegier - skatter o-dyl. Precis som lagrådet på sin tid
försökte stoppa ett skatteförslag signerat
Ernst Wigforss.
Det ÄR redan fullt krig i Sverige d v s mot gräsrotsfolket och sinnena, käre Bengt och nog behövs en författningsdomstol här i Sverige också, där föraktet för folkviljan från det styrande skiktet har förruttnat hela vårt land in i ett Sodom och Gomorra.

Exemplen är många på myndighetsmissbruk som då vi sålde oss till EU vilket är högförräderi enligt vår grundlag. Storföretag som uraratat till rena maffia-band och i slutändan regeringens och riksdagens, oavsett partifärger, fullständiga respektlöshet för de lagar som de blivit valda för att upprätthålla.

Se bara på karteller och annat fuffens som kraftbolagen vältrar sig i - vi skulle få KONKURRENS och lägre elpris - jovisst här har man tillåtits RÅNA svenska folket på miljarder liksom banker tillåts,

Svågerpolitik dvs nepotism, härskar överallt och är inte oljebolagens konkurrens lite väl eftersatt? Hur i helskotta kan bensinen stiga då oljepriset sjunker?
Det stinker korruption överallt och värst är alla medlöpare, som inte ser annat än makt för ögonen, blir fartblinda och glömmer den ursprungliga orsaken till sitt politiska engagemang. Makt förblindar och en författningsdomstol behövs för att få maktmissbrukarna/politikerna att vakna till verkligheten.Bengt Silfverstrand: Demokratiförakt i sin prydno. Politiker gör förvisso sina misstag. Men det gör även jurister.
Och i en demokrati så är det ytterst folket som ska bestämma. För att demokratin ska kunna fungera måste den vara representativ. Och när folket är missnöjda med sina politiker så kan de välja nya.

Jurister är inga orakel och kan för övrigt inte avsättas i allmänna val.

Det är för en demokrat fullstänidgt självklart att politiska beslut byggda på den vilja follket uttryckt i val inte ska kunna överprövas av några domstolar.
Intressant debatt.

Jag förstår dock inte rädslan för en författningsdomstol. Dagens lagråd som endast är en remissinstans utan direkt makt i kombination med uppenbarhetsrekvistiet ( som iofs tas bort i den kommande reformen av RF) är vansinne.


Eftersom att grundlagarna ger våra medborgare rättigheter har jag svårt att se hur en författningsdomstol som ser till att dessa rättigheter inte inskränks är till en nackdel. Självklart ser politiker detta som en nackdel eftersom att det förhindrar att dessa lever loppan i kammaren och stiftar lagar som står i strid mot författningen.

Ett ytterligare argument är att en författningsdomstol kan abstrakt prövning av lag.

Ett motargument läste jag var att man inte ville ge makten till juristerna och på så sätt inskränka demokratin. För det första kan man då fråga sig vad politiker kan bättre gällande lagar än jurister? För det andra kan man fråga sig varför demokratierna i Europa följer detta spår med författningsdomstolar? Troligtvis för att det fungerar..

Det talas ofta om sk juridisk aktevism, dagens Sverige är drabbat av politisk aktevism där politiker struntar i gällande rätt.

Samla den juridiska expertisen, inför författningsdomstol!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM