TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Ett brev kan betyda mycket. Så även ett telefonsamtal. Det har blivit många sådana genom åren. Jag har räknat ut att i runda svängar hälften av de förslag jag fört vidare i form av motioner m m i politiska församlingar bygger på idéer från allmänheten.
I går kom ett samtal från Norrbotten. Den som ringde kände oro för vart utvecklingen i vårt Sverige är på väg. Att svångremmen dras åt för redan svaga och sårbara. Han bad mig skriva något på temat: ”Har klyftorna idet svenska samhället blivit större?”

Det gör jag givetvis gärna. Och för att börja med frågan så skulle denna något förenklat kunna besvaras med: Redan mycket har fått mer. Och redan mindre lyckligt lottade har fått mindre. Ty det står klart att de redan genomförda punkterna i det borgerliga valmanifestet har skapat ett större välstånd för många. Jobbavdrag som ensidigt gynnar de som redan har ett arbete, slopad förmögenhetsskatt och omvandlad fastighetsskatt innebär trots diverse avbräck i form av höjda punktskatter m m, onekligen en standardförbättring för en redan välmående medel- och överklass. Men samtidigt betyder försämrade trygghetsförsäkringar och ökade avgifter i a-kassa, höjda punktskatter, som t ex den höjda bensinskatten, vilka slår hårdare på mindre bemedlade, att stora grupper i det lägre mellanskiktet, låginkomsttagare, ”fattigpensionärer”, ensamstående, långtidsarbetslösa och långtidssjuka att redan alltför stora klyftor i det svenska samhället vidgats ytterligare.

Färsk statistik ger klart belägg för att så är fallet. En enda procent av svenska folket äger mellan 30 och 40 procent av de samlade förmögenheterna, enligt Institutet för näringslivsforskning. Nationalekonomerna Roine och Waldenström beräknar att den rikaste procenten äger omkring 1 800 miljarder kronor, ca. 32 procent av de privata förmögenheterna i landet. Räknas svenskar skrivna i utlandet in, som t ex Ikeas Ingvar Kamprad, stiger den rikaste procentens andel av förmögenheterna över 40 procent, med tillgångar värda ca 2 700 miljarder kronor.

Svaret på vännen från Norrbottens fråga blir därför ett klart JA. Klyftorna i det svenska samhället har ökat till oacceptabelt höga nivåer. Och de skriande orättvisorna har nu uppenbarligen gått så långt att oro över utvecklingen också börjar sprida sig i det borgerliga lägret. Borgerliga Helsingborgs Dagblad kan tas som ett exempel på hur även borgerliga krönikörer börjar utfärda varningssignaler till regeringen Reinfeldt.
”Borgs recept räcker inte”, skriver tidningens politiske chefredaktör Sven-Åke Olofsson sålunda i fredagens ledare (28 dec.). ”Satsningar på skola, infrastruktur och forskning löser inte alliansens opinionsproblem…….Alliansens ledare bör först och främst stoppa anloppet mot kompletterande sjukförsäkringar. Genomförs detta, kommer många att resonera, blir det pensionsförsäkringarnas tur nästa gång…. Regeringen är tvingad att närma sig väljarnas plånböcker. De skattesänkningar som genomförts har drunknat i andra systemförsämringar…..osv”.

Andra aktuella och konkreta exempel på att fjällen om b-alliansens förträfflighet nu börjar falla även från genuint borgerliga ögon är förre kd-ledaren Alf Svenssons insikt om att det är djupt orättvist att kräva att människor i åldern 55 + ska tvingas lämna hembygden för att söka jobb.
Utgångspunkten för en socialdemokratisk motoffensiv borde alltså vara given och rentav tacksam. Man känner därför en viss tillförsikt när en sådan motoffensiv formuleras väl av den socialdemokratiska ungdomsrörelsen som under en längre tid och särskilt under Niklas Nordströms och Mikael Dambergs ledarskap aldrig kom loss från det politiska mittskiktet med ängsliga sidoblickar högerut.

Nu tycks det äntligen vara annat ljud i skällan. ”Tvärdrag” – forum för ung socialdemokratisk debatt och utgiven av SSU innehåller i sitt senaste nummer (4-5/2007) flera artiklar som pekar på en ny färdriktning. Ledaren ger anslaget: Under rubriken ”Politikens återkomst” skriver Jens Lundberg och Daniels Suhonen bl a att ”Marknadsekonomins misslyckande skapar ett drömläge för socialdemokratin – om den vågar vara politisk.”

Skribenterna pekar inledningsvis på att ett perspektivskifte vänsterut är på väg också i USA och Europa. De hänvisar i det sammanhanget till en artikel i ”Financial Times” författad av Daniel Lind som menar att globaliseringen är orsaken till att politiken nu kantrar åt vänster.
”Helt enkelt för att skydda globaliseringen måste välfärdsstaterna förstärka sina skyddsnät. I tider då arbetstillfällen och tryggheten utmanas, ökar stödet för ett starkt samhälle, offentliga insatser och vänstervärderingar….nyliberalismens långa skördetid är alltså för ögonblickt över……En urban medelklass hade upptäckt att välfärdsstatens lösningar inom välfärdstjänsterna var funktionella och prisvärda. Idag utmanas därför inte dessa system av högeralliansen, utan genom omfattande privatiseringar.”

En annan ingång för förnyelse av arbetarrörelsen menar ”Tvärdrag” vara bonuslönerna i företagarvärlden och de efterföljare som kommit i dess spår. ”En omfattande roffarmentalitet och ett grupptänkande som en överväldigande majoritet av svenska folket vänder sig emot.”

Och under rubriken ”Skamlöshet utan gräns” skriver i samma nummer av ”Tvärdrag” den kloke Bengt Göransson om hur ledanda borgerliga politiker hänvisar till välgörenhet som ersättning för mindre offentliga åtaganden . Han tar som exempel det moderata kommunalrådet i Vaxholm, som hänvisade familjer som inte har råd att betala de nya höga avgifterna för musikskola och skolmat till Lions. ”De älskar att hjälpa barn som har det svårt, sa han.” ”Du som har råd skaffa dig en egen fattig, som kan följa dig och betyga sin tacksamhet över de smulor du kastar till honom”, skriver Göransson som också går till storms mot de privatiseringar, som han med rätta menar ”undanröjer själva välfärdsstatens idé som är att medborgarna bär vissa bördor tillsammans.”

”Dagens privatiseringar är en återgång till medeltiden. Inte dumt att tänka på när nyliberalerna sätter igång”, avslutar Bengt Göransson sin artikel.
Och med blickarna riktade mot Norge och Trondheim bör socialdemokratin nu inleda kampen mot fortsatta privatiseringar av vår gemensamma välfärd. STÖD ”NÄTVERKET FÖR GEMENSAM VÄLFÄRD (gemensamvalfard.se) som förhoppningsvis kan utgöra embryot till en ny folkrörelse i Sverige."Daniel Lind som menar att globaliseringen är orsaken till att politiken nu kantrar åt vänster."
Det har jag också menat under mycket lång tid. Och jag hoppas den kantrar mera.. fortare.

De här blir bra det..
Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Men då är vi ju helt överens.
Ifall klassklyftorna har ökat?

Ja denna klyfta har då ökat:
Citat:
"Enligt riksdagens utredningstjänst går regeringens skattesänkningar i hög utsträckning till invånarna i Stockholms län och framför allt till välbärgade förorter som Djursholm, Täby och Danderyd.

Den genomsnittlige stockholmaren har fått 5 300 kr mer per år än den genomsnittlige jämtlänningen. Av den tusenlapp som Reinfeldt och kompani utlovade bidde ingenting. Den genomsnittlige jämtlänningen har bara fått 310 kr av denna!"

Mer ang. citatet finns att läsa här:
http://www.s-info.nu/page/blogg.asp?id=1311&blogg=20291

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Ja, och detta ska vi givetvis inte acceptera. Därför måste politiken läggas om vänsterut.
De borgerliga fortätter bara på den väg, att öka klyftorna, som S sedan två decennium redan slagit in på. 2006 under och efter S styre slogs svensk rekord i inkomstklyftor. Varför tar ni i den så kallade arbetarrörelsen inte ansvar för vad ni gjort och diskuterar er egen skuld istället för att skylla ifrån er på alliansen?

Jag har skrivit en ofullständig förteckning över S klasspolitik på
http://www.magnus.burgsvik.se/Blogg/lita-aldrig-pa-socialdemokraterna
där berättar jag också om hur Herr Silverstrand bemöter de som ringer honom och inte behagar honom genom att dela hans åsikter.

Visa nu att ni inom S är vuxna och ansvarstagande människor som inte skyller ifrån er utan står för vad ni gör och gjort.
Bengt Silfverstrand: Här är det ingen som skyller från sig. Jag bara konstaterar att orättvisor är till för att bekämpas och att (s) för sin trovärdighet och öveerlevnads skulle måste lägga om politiken åt vänster.
Hej Magnus!
"De borgerliga fortätter bara på den väg, att öka klyftorna, som S sedan två decennium redan slagit in på."

Ifall borgarna inte är bättre utan fortsätter.. då borde du även ha en blogg som heter:
http://www.magnus.burgsvik.se/Blogg/lita-aldrig-pa-borgarana-heller

Så vad ska man tro med det du skriver?
Folke Andersson
Visst ökar klyftorna! Nu i allt snabbare takt. Visst ökade de även under s-regeringens sista år, det tror jag få förnekar. Däremot tror jag inte man drev den politiken medvetet. Det gör däremot nuvarande regering. Genom högsta inkomstförstärkningar för de med redan höga inkomster så har man gjort sitt tydliga val och det utan att skämmas. De med de lägsta inkomsterna, som pensionärer, sjuka, arbetslösa och heltidsstuderande får inte ett skvatt av "tilldelningen". I stället får man vara med och betala gåslevern till de förmögna.

Jasenko Omanovic socialdemokratisk riksdagsledamot, från Härnösand, skriver i dagens Tidningen Ångermanland, bl a att "TCO skriver att 6 500 personer i vårt län, Västernorrland, får 3 000 kr högre i skatt nästa år. Det är pensionsspararnas bidrag till avskaffandet av förmögenhetsskatten. De får sämre avdrag för sitt pensionssparande.
Hur man än vrider och vänder på frågan kommer man inte ifrån, att de som premieras är rika och fullt friska människor. alla andra får skylla sig själva."
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM