TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Socialdemokratins opinionsframgångar består – borgarna tappar terräng och oppositionsledare Sahlin (s) passerar statsminister Fredrik Reinfeldt (m) sin populäraste partiledare. Detta borde väl glädja alla s-hjärtan i juletid? Och visst känns det skönt hos alla oss som unnar oss en smula avkoppling under dessa dagar, låter mat och dryck smälta i lugn och ro och avstår från att hetsa upp sig.

Men säg den glädje som varar beständigt. Också julen har haft sina gnällspikar och för att tala med Olof Palme – man ska kalla saker och ting vid deras rätta namn - så dristar jag mig att nämna två av dem som inte kunnat koppla av ens när julefrid sänker sig över nejderna. Den ena är Tobias Schelin och den andre Erik Laakso. Och vad båda har gemensamt är att de anser stödet för socialdemokratin och Mona Sahlin vara oförtjänt högt. ”Innehållslöst mummel om återställande av rättvisan”, kallar den alltmer bittre och gnälligare Laakso det socialdemokratiska alternativet.

Har man den synen och de kraven på en opposition, ja då har man nog missat åtskilligt om vad som är oppositionens uppgift och att det mera långsiktiga och genomarbetade alternativet till den nuvarande klasspolitiken måste få verka fram i en bred och djup dialog med medlemmarna.

Så när Schelin påstår att förtroendet för Mona Sahlin – enligt senaste opinionsmätning – är ”omotiverat högt”, så är han för att uttrycka sig rakt och folkligt – fullständigt ute och reser.
Ty det är oppositionens förbannade skyldighet att hårt och närgånget granska den sittande b-alliansens politik. Och det som gör det särskilt angeläget att skjuta hårt på Reinfeldt och hans regering är den klasspolitik som nu börjar få fotfäste och har som främsta kännemärke att den spär på redan alltför djupa orättvisor och skriande ojämlikhet i det svenska samhället.

 

När därför socialdemokratin säger nej till slopad förmögenhetsskatt, avdrag för kostnader för överklassnära tjänster, förändrad fastighetsskatt, försämringar av trygghetsförsäkringarna m m så är det i det korta perspektivet ett fullgott alternativ till den förda b-politiken.
Sen är det ganska fantastiskt att två personer med närmast överambitiösa anspråk på att få synas i bloggvärlden inte vet att socialdemokraterna de facto inte nöjer sig med att opponera utan också redovisar klara alternativ till b-politiken. Senaste skedde detta i form av den omfattande och genomarbetade motion som partiet redovisade i riksdagen i samband med b-regeringens budgetproposition.

Förvisso krävs det så småningom att socialdemokratin inför nästa val redovisar ett mera sammanhållet och långsiktigt bärande alternativ till den högerpolitik som för varje dag blir allt tydligare. Men det är ju för detta ändamål som ett omfattande rådslagsarbete satts i sjön. Och nog är det väl rimligt att denna dialog med medlemmarna först får blomma ut sedan formuleras innan partiet och dess ledning gör alltför kategoriska utspel.

Sist och slutligen är det rena tramset att påstå att Mona Sahlin varit osynlig i den politiska debatten. Den som påstår detta har nog låtit nattmössan vara alltför långt nerdragen över öron och ögon och missat både TV- och radiolyssnande såväl som tidningsläsande under tiden efter valet.Du glömde (avsiktligt?) att länka till Erik Laakso så folk får möjlighet att läsa själva ifall det ligger någon sanning i dina påhopp!

Länk till Erik Laakso:
http://www.eriklaakso.nu/blog/

Folke Andersson
Bengt Silfverstrand: Ingalunda, och citatet ur hans rönnbärssura inlägg är som synes helt korrekt återgivit. Och det finns givetvis ett samband mellan hans avhopp från sina politiska uppdrag å ena sidan och de magsura recensionerna av socialdemokratiska politik. Surt, sa räven, om de rönnbär han inte kunde nå......
Jag instämmer till fullo i din "diagnos".
I alla sammanhang såväl i rikspolitiken, landstingspolitiken, kommunalpolitiken och inte minst kyrkopolitiken är det faktiskt ett anständighetskrav att bedriva oppositionspolitik, oavsett vilken oppositionen nu är. Det ingår inte att förnedra eller förringa sin partiledare offentligt eller icke offentligt. Har man någon kritik mot sin partiledare bör man rimligen framföra den direkt.

Foa: Du, eller någon, annan kan inte bestämma till vem eller till vad man skall länka. Inte ens om man över huvud taget skall länka. Det är upp till hemsideägaren själv att avgöra!
För övrigt hart jag för mig att Erik Laakso faktiskt hållit med om att han klarar sina "drabbningar" själv.
"Du, eller någon, annan kan inte bestämma till vem eller till vad man skall länka. Inte ens om man över huvud taget skall länka."

Netetikett räcker!

Folke Andersson
Visst kan (s) vinna lite poäng på att införa någon form av avundsjukeskatt för de rika (förutom de allra rikaste, de betalar ju ingen förmögenhetsskatt), men ska man höja ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna och genomföra andra kostsamma reformer så återstår till slut bara ett alternativ: att rulla tillbaka delar av jobbavdraget.

Jag tror att den avgörande frågan i valet 2010 blir hur mycket av jobbavdraget som försvinner.


Bengt Silfverstrand: Skatt efter bärkraft är givetvis det på sikt enda hållbara. Att nuvarande förmögenhetsskatt haft dålig träffsäkerhet är inget skäl att avskaffa skatten som sådan.
Angående Mona Sahlin: jag håller definitivt med om att hon inte har varit osynlig, och det finns förtjänster i den nuvarande oppositionspolitiken. Utöver de av dig uppräknade exempeln kan nämnas protesterna mot gasledningen och kravet tillsammans med v och mp om könsneutrala äktenskap.

Men EU- och utrikespolitiken är fortfarande svarta hål (jag efterlyster självrannsakning i fråga om EU och en rejäl kursändring till förmån för ett tydligare globalt solidaritets- och jämlikhetsperspektiv i utrikespolitiken), liksom otydligheten i försvaret av offentlig sektor som såväl utförare och ägare av välfärdsverksamheter. (Visserligen har man sagt nej till regeringens förslag, men trenden inom partiet är en långsam vandring högerut, mot ett resonemang att det inte spelar så stor roll vem som utför, så länge finansieringen är gemensam. Här, menar jag, har Mona Sahlin osunda åsikter.) Arbetsmarknads- och skolpolitiken håller på att omformas till borgerliga varianter - jag har aldrig förstått det logiska i att 2010 gå till val på en sådan politik som borgarna kommer att förlora samma val på?

Mina känslor för partiets ledarskap kan således sammanfattas i ett stort mått ambivalens.


Bengt Silfverstrand: Jag delar din uppfattning om otydligheten i vissa delar av s-politiken. Jag gillar heller inte anpassningen högerut. Men Mona får ändå klart godkänt under sin tid som partiledare hittills.
Erik E. Vad är det för fel "att rulla tillbaka delar av jobbavdraget". För mig är det helt rätt! För det är en av de mest orättvisa idiotpåfunden, som den nuvarande regeringen kommit på, och det vill inte säga lite det!


Daniel (snälla skriv ut hela ditt namn, dvs för- och efternamn), jag är nog benägen att hålla med dig till stor del. Jag uppfattar inte Mona Sahlin som otydlig, men partiet, med eller utan Mona Sahlin, har för stark högerkurs. Det har man haft alltför länge enligt min mening. Likaså har jag svårt för att svälja tanken på den skolpolitik man nu väljer. Men eftersom jag inte har något konkret alterantiv, så avvaktar jag. Men skolpolitiken tycker jag är helt fel!


Bengt Silfverstrand: Helt rätt. Jobbavdraget är ingen höjdare.
Christina Meltin Westerlund: Jo, jag vet att sänkt skatt är ett idiotpåfund inom socialdemokratin, men jag tror likväl att väljarna känner tveksamhet inför att rösta fram en regering som höjer skatten för en familj med två arbetande med sisådär 25.000 kronor/år.

Sedan återstår ju för socialdemokratin att redovisa vad av det man gnällt på som verkligen kommer att förändras. Ska jobbavdraget slopas? Ska A-kassan höjas? Ska man återinföra en "låt gå"-attityd inom sjukförsäkringen? Är inte ministrar som bommat tv-licensen välkomna i regeringen? Kommer skatten på trafikförsäkringen att slopas? Blir avgiften till fack och A-kassa avdragsgill igen? Återinförs förmögenhetsskatten?

Alla dessa frågor måste socialdemokraterna till slut svara på, och då skulle jag tippa att stödet sjunker drastiskt. Om det sedan faller tillräckligt mycket för en valförlust är svårt att sia om.
Men snälla lilla vännen, nu får du väl ändå ta och ta det lite försiktigt med vad du skriver Bengt. Menar du verkligen att jag är så totalt karaktärslös så att jag stiger av mina politiska uppdrag baserat på att jag inte nått de uppdrag jag hoppats på? Är du helt allvarlig när du skriver det? Att man kan retas och hålla på och pika är en sak men där gick nog till och med en sån s**t som du över gränsen!


Bengt Silfverstrand: De ständiga behoven av att framhålla sin egen förträfflighet och andras jävlighet, oförmågan att ta kritik och bemöta i sak, rallarsvingar som att beskriva socialdemokratins politik som "innehållslöst mummel" och det avundsjuka sneglandet på andras politiska framgångar gör omdömet någorlunda rättvist.
heter jag. Bloggen återfinns på http://www.lakejerna.blogspot.com

Gott Nytt År!

Ett tillägg till min föregående kommentar:
Ambivalensen kommer från det faktum att man önskar sitt parti och sin partiledare allt gott. Därför är det också svårt ibland när, i detta fallet, hon gör eller säger saker som går en starkt emot. Du har för övrigt helt rätt, Christina, högervridningen står absolut inte och faller med Mona Sahlin. Men tyvärr kan man knappast säga att hon har motverkat den.

Jag säger inte att partiet, det är jag, men jag vågar nog påstå att vi som vill ha en socialdemokrati tydligt till vänster i politiken är många fler än dem som önskar en rent socialliberal inriktning. Vi får emellertid alltid komma ihåg att vi får de företrädare och det parti med en viss uppsättning åsikter som vi förtjänar. Jag vill inte ha något rosornas krig men väl litet mer jävlaranamma och krav på lyssnande till de kärleksfulla kritikerna.
Bengt Silfverstrand: Jag sällar mig också till gruppen tydlig vänster och delar din uppfattning att det, trots att vissa nyliberaler är de som syns och hörst mest i debatten, är vänstern som är i majoritet i partiet.

Bäste herr Silferstrand du skriver "kallar den alltmer bittre och gnälligare Laakso det socialdemokratiska alternativet."

Du sätter här egenskaper på din partivän Laakso såsom gnällig och bitter om mig skrev du i en kommentar att få mig att ta reson var "ungefär lika svårt som att knäppa gylfen med boxhandskar."

Detta sätt att argumentera är inte särskilt givande i sak utan liknar mer det skrivsätt som du hade i de sk ockerbybreven, en del av dessa texter var dessutom lite fyndigare än dina nuvarande skrivningar, ett av dina problem är att nu riktar du dina spetsfundigheter mot sådana som sympatiserar med socialdemokraterna, lika lite som då fattar du nu att du sårar människor.

Bloggaren KASBengt Silfverstrand: Min kritik gällde Laaksos beskrivning av socialdemokratins oppositionspolitik som "innehållslöst mummel." Och på samma sätt som snus är snus om än i gyllene dosor, så är sådant oprecist tal ingenting annat än gnäll, om än omgivet av självömkande ordkaskader.

Nu förstår jag varför Mona Sahlin inte bloggar..
Hon skulle säkert dra sin kos efter ett tag.. mobbad och nervärderad av dig Bengt!

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Jag känner Mona och vet att hon definitivt inte skulle avstå från att blogga. därför att hennes tidigare riksdagskollega Bengt Silfverstrand tycker att hon gör ett bra jobb.
"avdrag för kostnader för överklassnära tjänster" ...ha ha ha, den var bra.

Håller med dig i övrigt, klart man ska vara glad åt Monas siffror och se det som en bra grund att bygga på när partiet till slut börjar lägga fram sin politik inför nästa val.
Sakupplysning. Ja, jag tar mig som bloggägare samma frihet som en redaktör på en debatt-insändarsida i en dagstidning, nämligen att radera inlägg som inte har med sakfrågan att göra. Däremot är det fritt fram att kommentera sakinnehållet, t ex Laaksos påstående att s-politiken bara är "innehållslöst mummel."
"Jag säger inte att partiet, det är jag, men jag vågar nog påstå att vi som vill ha en socialdemokrati tydligt till vänster i politiken är många fler än dem som önskar en rent socialliberal inriktning." Vi får emellertid alltid komma ihåg att vi får de företrädare och det parti med en viss uppsättning åsikter som vi förtjänar. Jag vill inte ha något rosornas krig men väl litet mer jävlaranamma och krav på lyssnande till de kärleksfulla kritikerna."

Snyggt! Men jag gillar Mona S, och är övertygad om att hon kommer att visa sig vara rätt val ju längre tiden lider. Men samtidigt kan vi ju försöka hjälpa henne på traven att hitta rätt, dvs lite mer åt vänster.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM