TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Drygt 100 000 nya jobb skapades i landet under fjolåret. Det är den snabbaste jobbtillväxten sedan 1998. Det positiva i sammanhanget är också att det blivit flera jobb i så gott som hela landet, vilket är unikt.
Den viktigaste orsaken till den snabba jobbtillväxten är konjunkturen och vår flytande kronkurs. Med det inte oviktiga tillägget att de nya jobben började i stor utsträckning komma redan innan socialdemokratin tvingades lämna Rosenbad och regeringsmakten.

Dessa inte oväsentliga fakta bör även en och annan socialdemokrat ha i minnet innan man i ofta svepande opreciserade ordalag talar om behovet av en mer eller mindre genomgripande omläggning av jobbpolitiken.Men inte att förglömma att:

* ca. 400.000 st människor har hamnat utanför A-kassorna och således inte finns i statistiken

* ca. 650.000 st människor har tillfälliga jobb/tidsbegränsade jobb.

Det gör ca. 1.050.000 st


Bengt Silfverstrand: Nej det ska givetvis inte glömmas. Och utanförskapet kommer man inte åt med aldrig så flytande kronkurser och marknadsliberala lösningar. Här krävs politiska insatser i form av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det var denna arbetsmarknadspolitik som delvis avlövades även under s-perioden 2002-2006 trots varningar och initiativ från partivännerna i arbetsmarknadsutskottet.
Oj, nu blev det krångligt. Lyftet i den svenska ekonomin efter valet 1994 ska helt och hållet tillskrivas socialdemokraterna, men lyftet efter valet 2006 ska... också tillskrivas socialdemokraterna?

Så märkligt det kan bli i politikens värld...


Bengt Silfverstrand: Ja, om man läser inlägget så som en potentat läser bibeln, kanske man kan komma till en sådan slutsats. Det senaste lyftet i den svenska ekonomin och uppgången i sysselsättningen inleddes någon gång på hösten 2001. De slutsatser du krampaktigt försöker dra är alltså inte relevanta i sammanhanget.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM