TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Journalisten Jonas Sima har begärt utträde ur Socialdemokratiska pressföreningen. Och uträdesansökan beviljas omgående av pressföreningens ordförande Jonas Morian. Om det laddade meningsutbytet står att läsa i senaste numret av Aktuellt i Politiken (AiP nr. 48/07).

Bakgrunden: Socialdemokratiska pressföreningen kallar till möte för att avlyssna två personers – Annika Billström och Lars Danielssons – syn på hur massmediala gatlopp kan iscensättas. Annika Billström talade förstås om drevet och svekdebatten efter ”sidbytet” om trängselskatten och Lars Danielsson om drevjournalistiken och de rena personförföljelserna i kölvattnet på tsunamin. Båda ställde upp mot löfte om att samtalen skulle vara av informell karaktär och att eventuella intervjuer fick göras efteråt. Om villkoren för hela samtalet informerades det tydligt i inbjudan till mötet. Några invändningar mot upplägget framfördes vare sig från Sima eller någon annan av deltagarna före mötet.

 

Men nu går Sima till frontalangrepp i debattartikel i AiP. Han tycker att politiker och andra offentliga personer måste finna sig i att vara allmänt villebråd. Under hänvisning till något så diffust som pressens ”etiska regelsystem” (uppenbarligen så subtilt formulerat att ingen vanlig dödlig lyckats upptäcka det) hävdar Sima bl.a: ”det är inte säkert att övertramp definieras lika i de två antagonistiska lägren.” Han hävdar att det snarare handlar om dåligt omdöme och brist på stil än om blodtörst och ondska, när journalister och fotografer bokstavligen talat tränger sig in i ”offrens” bostäder, men erkänner i nästa andetag att ”nedläggning av en ”sextontaggare” kan belönas med journalistpris.” Inget öga kan väl vara torrt efter sådana krumbukter från en person som nu själv tycks ha drabbats av blottorna i pressens etiska regelsystem.

Morian konstaterar i sitt balanserade svar att det inte är första gången föreningen arrangerar liknande möten ”där man vill erbjuda mötesplatser för diskussion om gränslandet mellan politik och journalistik; en möjlighet att såväl öka politikers förståelse för journalistikens villkor som det motsatta.”
Hur som helst tycks den socialdemokratiska pressföreningen ha råkat trampat på ett par ovanligt ömma tår – journalistens……Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM