TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vänsterns s.k. "förnyare", riksdagsledamoten Per Rosengren - tillika borgerlighetens kelgris - upprepar i Dagens Industri den 19 oktober sitt vid det här laget i vida kretsar välkända mantra - slopa förmögenhets- och reklamskatterna.

 

Av artikeln framgår bl.a. att Rosengren inledde sin politiska karriär i Karlshamn, där han var kassör i konservativ ungdom!!!  Att döma av hans insatser i riksdagen så tycks hela hans politiska tillvaro ha präglats av en ständig kamp mellan höger och vänster hjärnhalva.  Och f-n vet om karln innerst inne inte längtar tillbaka till högern och konservatismen.

 

I själva sakfrågan motiverar Rosengren sin avsky mot förmögenhetsskatten med att den är "frivillig" och att den borde tas bort i utbyte mot att nedsättningen av sociala avgifter för fåmansbolag avskaffas. 

 

Det är i och för sig riktigt att alltför många genom s k skatteplanering (inte sällan en förskönande omskrivning av legaliserat fiffel) kan smita undan förmögenhetsskatten.  Är man emellertid anhängare av principen skatt efter bärkraft, så borde man i stället sträva efter att täppa igen de hål som möjliggör skatteflykten. 

 

Höginkomsttagarna har i själva verket gynnats starkt av det senaste decenniets "skattereformer", inte minst av den kraftigt underfinansierade "Århundradets skattereform" (1990) och någon anledning att sprida ytterligare dusörer över "det vackra folket" finns definitivt inte.

 

Per Rosengren skall, hans politiska högervandring till trots, hållas räkning för att han besitter ett visst mått av humor.  När jag i samband med ett sammanträde i Riksdagens Revisorer (där både PR och undertecknad var ledamöter) 2002 försynt påtalade hans skattepolitiska krumbukter blev PR:s svar - VARJE PARTI HAR SIN ROSENGREN.....  Och det ligger ju något i det!2005-10-20, 09:26  Permalink


Vad är det du antyder? Menar du att det var något fel på Björn Rosengren?
Vad tror du? Det skulle nog inte skada om du tänkte lite själv emellanåt.
Vågar du inte skriva rakt ut vad du tycker? Förståeligt, Rosengren är ju Göran Perssons kompis.

Vad jag tror? Jag tror att du inte gillar honom.

Med tanke på att vi alla har lidit under Björn Rosengren som minister, så är det ju trist att höra att inte ens ni sossar uppskattat honom. Det var ju ni som utnämnde honom.
"... så borde man i stället sträva efter att täppa igen de hål som möjliggör skatteflykten."

Intressant, och hur menar du att det ska gå till (utan att ännu mer kapital försvinner ut ur landet)?
Det är alltså två saker som du inte vill/orkar svara på.

Dels frågan om öppen kritik av Rosengren.

Dels frågan om kapitalflykt.

Men förmodligen är det bekvämast att – likt en silverfisk – fly under badrumsmattan.
Jomenvisst vill jag svara. Men jag sitter inte uppe på nätterna för att besvara Börjessons och andra borgerliga gnällspikars inlägg.

Om Björn Rosengren tycker jag inte. Och han finns ju som bekant heller inte längre kvar i regeringen.
Om svaret på kapitalflykt skulle vara att sänka eller slopa skatter, så skulle den av Börjesson, Paulsson m fl förordade nattväktarstaten redan vara här. Och så långt har det dessbättre ännu inte gått.
Men allvarligt talat, du känner ju till kapitalflykten och den lär ju inte försvinna bara för att nätet blir finmaskigare. Tvärtom ökar kapitalflykten i takt med strängare regler.

Har du inga andra tankar kring det här problemet?
"Men jag sitter inte uppe på nätterna för att besvara Börjessons och andra borgerliga gnällspikars inlägg."

Jag försöker undvika att debattera på arbetstid.
Nej, självfallet går inte kapitalflykt att avskaffa i den gränslösa värld vi lever i och som också i många avseenden är eftersträvandsvärd.

I detta sammanhang kan det vara intressant att citera ett färskt uttalande av ordföranden i Svenskt Näringsliv, Michael Treschow (gjort i debatten om Kina och Indien på Global Forum i Göteborg): "Ju fler gånger jag kommer dit ju mindre rädd blir jag. Vi måste inse att vi inte ska konkurrera på deras villkor."

Visst har jag tankar om skatteproblematiken. Mindre rörliga skattebaser som fastighetsskatt och moms är då intressanta, vilket självfallet inte innebär att vi skall avskaffa inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Skatt efter bärkraft är fortfarande något att slå vakt om.

p.s. Men inte trodde jag att mina inlägg var till den milda grad intressanta att man måste vara vaken på nätterna för att läsa och ondgöra sig över dem. d.s.
Intressant, vad menar du med 'eftersträvansvärd'?

Har du en länk till Michales uttalande?

Jag tycker att fastighetsskatten är opålitlig. Jag bor själv i hyresrätt men känner folk runtom i Sverige som drabbas väldigt olika. Främst beroende på oförutsägbara faktorer (plötsligt höjd skatt, sålda grannfastigheter m.m.), vilket inte direkt borgar för fortsatt förtroende. Ska fastighetsskatten överleva krävs nog ett system som upplevs som rättvist och förutsägbart, över tiden alltså. Omsättningsskatten är också intressant eftersom den är högst i världen. I Japan höjde de nyligen nivån från 5 till 10 procent varpå landet lamslogs av strejker och annat. Okej, allt är relativt, men visst måste man i en globaliserad värld börja fundera på att harmonisera skatterna. Om inte annat för att behålla invånare och företag (= framtida skattebas)?

"p.s. Men inte trodde jag att mina inlägg var till den milda grad intressanta att man måste vara vaken på nätterna för att läsa och ondgöra sig över dem. d.s."

Jo, absolut! Det finns få debattörer på nätet som behöver bemötas så ihärdigt som du. :-)

För övrigt är det svårt att debattera annat än sent på kvällen/natten när man har ett utmanande jobb i kombination med en underbar fru och två mycket unga barn att ta hand om på kvällen.
Länk, hit och länk dit. Nej, jag är ingen pass-opp! Uttalandet finns återgivet som Dagens citat i Dagens industri 2005-10-19.

Dina logiska kullerbyttor är verkligen höjdpunkter ur mental synpunkt. Är nu fastighetsskatten också opålitlig. Har verkligen den internationella debatten om behovet av mindre rörliga och skatteflyktsalstrande skattebaser gått dig alldeles förbi.

Det nominella skatteuttaget är ointressant. Det relevanta i sammanhanget är skattekvotens förhållande till reallöneutvecklingen och tillväxten i landet Såväl reallöne-som BNP-utvecklingen har varit positiv under åtminstone de senaste fem åren. Sverige hävdar sig synnerligen väl i ett internationellt perspektiv.

Synnerligen intressant och samtidigt smickrande att jag måste bemötas ihärdigt.
Och att Börjesson som en sentida Don Quijote påtagit sig denna roll....
Märkligt, jag börjar tycka om dig Bengt! Det är ruter idig, och dessutom skriver du med knorr.
Fastighetskatten är bra ur det perspektivet att det är svårt att flytta utomlands för att slippa skatten, bl.a. förklarade Stefan Lundgren, VD för Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, att ”Fastighetsskatten är en bra skatt ur samhällsekonomisk synvinkel” därför att den träffar en ”trögrörlig skattebas”.
Huvudet på spiken, Martin. Fastighetsskatten är just genom sin träffsäkerhet en av våra viktigaste skattebaser. Kan berätta att jag nu gått vidare via Riksdagens Utredningstjänst och fått in uppgifter om ränteavdragen för villalån. Återkommer till detta under kommande vecka.

Du får gärna hör av dig, så kanske vi kan fundera ut hur vi skall driva denna debatt i fortsättningen.

Bästa hälsningar
Bengt
Martin skrev:
"Fastighetskatten är bra ur det perspektivet att det är svårt att flytta utomlands för att slippa skatten..."

Men i så fall borde man kanske höja skatten betydligt mer? Fastighetsskatten har ju faktiskt potentialen att bli den största inkomstskällan, jämte omsättningsskatten och arbetsgivaravgiften. Eftersom de senare är mer flyktiga borde man således satsa på fastighetsskatten.

Bra tänkt där Martin!
Jomenvisst, kunde man det. Och kanske t o m göra den progressiv, så att alla spekulanter, avdragstrixare och penningmånglare fick betala lite mer för den välfärd de i så hög grad kommer i åtnjutande av men betalar så lite för.
Glöm inte bort momsen, även den kan höjas för att finansiera välfärden.
Ja, visst kan momsen höjas. Men detta skall inte ske som ett självändamål utan ske i lägen då tillväxten i ekonomin och reallöneutvecklingen medger att både gemensam välfärd kan finansieras och skatten höjas.

I nuläget behövs det ekonomiska utrymmet för att klara finansieringen av i första hand äldrevården och sjukvården.
Har du någon aning om hur mycket äldrevården och sjukvården kostar per år, i förhållande till det totala skattetrycket?
Kan inte på rak arm lämna några siffror. Men kan utifrån ett kommunalt perspektiv konstatera att äldreomsorgen och skolan tar ca. 80% av den kommunala budgeten. Och kommunalskatten är som bekant den största skatteposten för en majoritet av invånarna.

Härutöver kan nämnas att de starka nysatsningar som vi nu är i färd med att göra inom sjukvård och äldreomsorg är i allt väsentligt skattefinansierade vilket innebär att betalningen sker solidariskt - något vi skall vara mycket stolta över.
Kan inte på rak arm lämna några siffror. Men kan utifrån ett kommunalt perspektiv konstatera att äldreomsorgen och skolan tar ca. 80% av den kommunala budgeten. Och kommunalskatten är som bekant den största skatteposten för en majoritet av invånarna.

Härutöver kan nämnas att de starka nysatsningar som vi nu är i färd med att göra inom sjukvård och äldreomsorg är i allt väsentligt skattefinansierade vilket innebär att betalningen sker solidariskt - något vi skall vara mycket stolta över.

Du har rätt i att ungefär 80 procent av en kommuns utgifter går till äldrevård och skola. Sjukvården (och kollektivtrafiken) däremot finansieras genom landstinget. På rak arm kan jag säga att mindre än 30 procent av det totala skattetrycket går till skola, äldre- och sjukvård. Vän av ordning undrar förstås var de resterande 70 procenten tar vägen.

Med det totala skattetrycket menas inte bara kommunalskatten (som är en mindre del av det totala skattetrycket) utan framför allt momsen, arbetsgivaravgiften, diverse punkskatter och i viss mån fastighets- och förmögenhetsskatten. Dessa skatter representerar de resterande 70 procenten och finansierar arbetslöshetsersättning, långtidssjukskrivning, förtidspensionering, närmare 550 myndigheter/verk (med ungefär 250 000 anställda), administration och transfereringskostnader.

Tycker man att jämlikhet och solidaritet är grundbultar i ett bra samhälle borde man kanske kräva att lite mer än 30 procent av det totala skattetrycket borde gå till skola, äldre- och sjukvård?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM