TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Slopa taket i sjukförsäkringen föreslår regeringens utredare Anna Hedborg.  Höginkomsttagare subventionerar låginkomsttagare med 29 miljarder.  Jamen, hu så hemskt!  Så skriande orättvist att de bättre ställda i samhället i solidaritetens namn tar över en del av de sämre ställdas bördor.

 

Det var bra att Göran Persson så snabbt gick ut och sa ifrån att regeringen,  utöver det redan aviserade generösa lyftet av taket från inkomster på 24 000 kronor till 33 000 kronor i månaden, inte hade några planer på ytterligare "taklyft." 

 

Det är förvisso logiskt och eftersträvansvärt att alla skall få ut så stor del av sin lön som möjligt även vid sjukdom, men någon uppoffring måste ändå samhällets lyckligt lottade vara beredda att göra.2005-10-19, 09:00  Permalink


Bra Bengt! Du är en riktigt härlig sossepamp. Genom att försvara detta orättvisa system så bäddar du för privata försäkringar och andra lösningar som gör att även vanliga människor överger de offentliga systemen. Det är bra. Ju fler som inser den offentliga sektorns bottenlösa ineffektivitet desto bättre.

Oavsett vilka nidbilder du målar upp om en rik överklass så drabbas idag helt vanliga arbetare av detta tak i socialförsäkringarna. Detta medför att fler och fler skaffar sig privata alternativ och förtroendet för sosse-"välfärden" minskar. Många vanliga arbetare i LO-kollektivet har idag en lön över 260000, visste du inte det? Det måste kännas skönt att sitta med en väl tilltagen riksdagspension och andra pampförmåner och gnälla över vanliga skiftarbetare på Volvo som vill ha den ersättning de faktiskt betalar för. Återigen sossepamps-hyckleri.

Jag anser inte heller att taken ska höjas. Att ta bort eller höja taken i de offentliga, sönderpolitiserade och vanskötta låtsas-försäkringarna gör fler människor beroende av politiska nycker. Så mycket bättre då att var och en via privata försäkringar i riktiga försäkringsbolag skaffar sig den trygghet man önskar. Ett minskat förtroende för offentliga och kollektivistiska lösningar är bre för Sverige, och du hjälper till med det. Tack Bengt!
Tack för omdömet. Och tänk så mindre härligheten skulle bli om inte nyliberaler fick ge utlopp för sina konvulsioner på socialdemokratiska hemsidor.
Vem har försvarat ett orättvist system?
Jag stödjer givetvis den socialdemokratiska linjen att höja taket i sjukförsäkringen från 24 000 kronor till 33 000 kronor. Det är en väsentlig höjning som fångar in så gott som samtliga i det LO-kollektiv nyliberale Jonsson nu plötsligt månar om. Därmed drabbas inte vanliga arbetare som han sluddrar om.

Sluddret och den logiska kullerbyttan kulminerar när AJ efter att först ha kritiserat dagens takbegränsning plötsigt anser att de inte skall höjas.

När han sedan påstår att de offenliga systemen är söderpolitiserade och vanskötta så visar detta bara hur fjärran från verkligheten han befinner sig.

I själva verket är en offentligt finansierad försäkring både billigare, effektivare och träffsäkrare än privata försäkringar som "sållar agnarna från vetet" och administrativt kostar skjortan.
BS: "Vem har försvarat ett orättvist system? Jag stödjer givetvis den socialdemokratiska linjen att höja taket i sjukförsäkringen från 24 000 kronor till 33 000 kronor. Det är en väsentlig höjning som fångar in så gott som samtliga i det LO-kollektiv nyliberale Jonsson nu plötsligt månar om."

Se där den socialdemokratiska definitionen på ett "rättvist system". Det är tydligen ett system vars inbetalningar alla bidrar till, och vars utbetalningsdel omfattar främst de socialdemokratiska väljarna.

Vinstmaximerande röstköp med andra ord. Ni gör säkert noggranna analyser för att hitta lämplig brytpunkt.
Det nyliberla tandemparet Jonsson/Paulsson har sedan de drabbats av hemlöshet till följd av att det inte längre fanns plats för deras högerfobier i s-diskussionsgruppshärbärget, nu begärt en fristad på våra bloggsidor.
Välkomna!

Att den nya "takhöjden" 33 000 kronor/månad skulle vara anpassad efter den socialdemokratiska väljarkåren smått politiskt paranoid för att inbilla sig. Så många väljare har vi faktiskt inte!

Argumenten för systemet med gemensamma försäkringar är mycket starka. Många delar risken och därmed kan vi skapa ett rimligt skydd till förhållandevis låga kostnader. Privata försäkringar riktade till vissa grupper och som i praktiken utestänger människor med höga sjuktal och sjukdomsalstrande arbetsmiljöer är bevisligen dyrare.

Att ett gemensamt försäkringssystem fungerar utjämnande och innebär att alla solidariskt bidrar med inbetalningar som ger en viss solidarisk omfördelningseffekt bevisar bara systemets överlägsenhet gentemot privata försäkringslösningar.
Alltid dessa förolämpningar...

Naturligtvis gör ni sådana avvägningar. Det är ju det som kallas "att behålla legitimiteten i den generella välfärden". Lägger ni gränsen för högt - eller för lågt - så blir det för liten omfördelning till era väljare.

Kan du då annars berätta för mig exakt vilken princip som har använts när gränsen nu sätts vid 33 000 kr?

Varför måste sjukförsäkringen för den fattige stackare som "bara" tjänar 32 000 i månaden subventioneras av en som tjänar 34 000? Varför kan t.ex. inte istället båda (som ju har det hyggligt bra) vara med och ge ytterligare subvention till den som verkligen har det knapert?

Jag vet också att det finns "folkligt stöd" för omfördelning till sämre ställda, men om man ser att denna omfördelning går till människor som skulle klara sig bra utan, då faller snart modellen.
Att det skulle vara förolämpande att kalla en nyliberal för nyliberal kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig.

Att taket i sjukförsäkringen höjs från 24 000 till 33 000 kronor är givetvis en avvägning mellan ambitionen att fånga in så många så möjligt inom ramen för inkomstbortfallsprincipen å ena sidan och vad statskassan tål å den andra.

Förutsättningarna för modellens överlevnad bygger på viljan att betala skatt skall kunna upprätthållas av en bred folkmajoritet. Denna modell åberopas nu som ett mönster i de flesta andra EU-länder. Svårare är det inte.
"Att taket i sjukförsäkringen höjs från 24 000 till 33 000 kronor är givetvis en avvägning mellan ambitionen att fånga in så många så möjligt inom ramen för inkomstbortfallsprincipen å ena sidan och vad statskassan tål å den andra."

Dagens ersättningar ryms inte inom budget (staten tvingas låna tiotals miljarder kronor per år) så hur skulle en höjning kunna rymmas inom ramen för statskassan menar du?
Att en hel del potentiella s-väljare ligger i intervallet 24 - 33 000 kr, och att förslaget presentras ett år före valet har naturligvis inget med saken att göra, det förstår ju alla. Som när ni lanserade maxtaxan i barnomsorgen alldeles före valet. Röstköp med skattepengar, nejdå, inte alls...

Det var förstås inte ordet nyliberal jag avsåg. Märker du inte ens de föraktfulla epitet du så rikligt strör omkring dig?
Den som ensamt har stått för personagreppen i denna debatten är Andreas Jonsson med dennes "sossepamp".
Det är uppenbart att silverfisken inte kan försvara en höjning eftersom det (pinsamt nog) innebär ytterligare statslån, som nästa generation får betala.

Utspelet om en höjning är således ENDAST en kuttrasju med alla potentiella sosseväljare.

Snacka om att oblygt försöka röstmaximera.
Ja, Martin, är dom inte för rara, dessa tre nyliberala musketörer, Börjesson, Jonsson och Paulsson. Av någon anledning precis samma personer som var "heltidssysselsatta" med att infiltrera de socialdemokratiska diskussionsgrupperna på dessa sidor. Utslängda därifrån, därför att de missbrukade friheten, "gästspelar" de nu på s-bloggsidorna.

Tidigare gav de sig ut för att inte tillhöra något politiskt block, men nu är de ordentligt avklädda och har till och med erkänt att de tillhör "den borgerliga halvan" av folket. Klädsamt!

Så var det detta med höjningen av taket i sjukförsäkringen, vilket jag redan konstaterat är en viktig reform för att bevara systemets legitimitet. Förslaget är väl förankrat hos långt fler än LO-grupperna. Både TCO och SACO har välkomnat detsamma.

Att höjningen skulle innebära "statslån som nästa generation får beetala", låter ju bestickande, men är lika irrelevant som det mesta Börjesson presterat hittills i den politiska debatten..
För det första är statsbudgeten bara en del av den konsoliderade finansiella sektor som sammantaget ger Sverige en topplacering bland EU:s ekonomier. För det är det statsskuldens andel av BNP som är det intressanta måttet på hur stora statslån ett lands ekonomi tål. Och denna statsskuld har minskat kraftigt i förhållande till BNP sedan socialdemokraterna tog över det borgerliga vanstyret 1994.
Ska jag tolka detta som att du är 'öppen' för att öka belåningen?
Ja, i nominella termer finns fortfarande ett utrymme för detta. Huvudsaken är att vår skuldkvot inte ökar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM