TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det socialdemokratiska rådslagsarbetet har kommit igång och då gäller det naturligtvis att förutsättnings- och fördomslöst vända på alla stenar. Frågan är sedan bara vad man hittar under stenarna och vilka slutsatser man drar av fynden. En del partivänner, tycker att allt ska omprövas och några går så långt så att man tycker införandet av "gräddfiler" i sjukvården inte är något för socialdemokratin att motsätta sig.

Andra tar i stället en allt tydligare samhällsutveckling mot ökade klyftor och orättvisor till intäkt för att socialdemokratins viktigaste uppgift nu är att åter sätta jämlikhetspolitiken högst på dagordningen. En som i detta sammanhang slår huvudet på spiken är riksdagsledamoten och chefredaktören för vår idétidskrift ”Tiden”, Bo Bernharsson, som också varit verksam i såväl partiets som det skånska partidistriktets valanysgrupp, när han konstaterar att ”socialdemokraterna glömde att gå i opposition, att opponera mot orättvisor och ojämlikhet.”

Rent praktisk inspiration för att en tydlig vänsterprofil kan vara en framgångslinje i ett val kan nu inhämtas från vårt västra grannland Norge. Att ständigt och ängsligt vända blickarna mot mitten tror jag däremot inte är någon vinnarlinje när det nu gäller att mobilisera styrkorna inför 2010 års val och visa att det faktiskt finns två tydliga alternativ i politiken men att det bara är det ena av dem – vänsteralternativt som prioriterar rättvisefrågorna,

Något orättvis i detta sammanhang är emellertid den kritik som riktats mot förra s-statsrådet Morgan Johansson när han på DN-debatt den 19 september pläderar för en bredare och gränsöverskridande uppgörelse om skolan. Jag känner Morgan Johansson mycket väl och det minsta man kan beskylla Morgan för är att han skulle ha blivit ”besmittad” med borgerligt tankegods.
Vad det hela handlar om är ett krasst konstaterande av att den förra gymnasiereformen med allmän behörighet på alla program inte blev vad vi tänkt oss. Att 25 procent av eleverna inte klarat målet i alla ämnen och att det s k individuella programmet, tänkt att bara omfatta en mindre grupp ungdomar, blivit ett av gymnasieskolans största program måste ge en tankeställare även till aldrig så inbitna förespråkare för en skola fri från sortering.

Och självfallet ska kampen mot sorteringsskolan och den privatisering av skolan som ofelbart leder till en ännu större skiktning av eleverna var socialdemokratins viktigaste strävan på skolområdet. Vi kan som Morgan Johansson påpekade i sin DN-artikel ”inte acceptera att barn nu delas upp i fattiga och rika, svarta och vita, kristna och muslimer, som en följd av den explosionsartade utvecklingen av friskolor, framför allt i storstadsområdena.

Ska någon överenskommelse överhuvudtaget träffas med något borgerligt parti om en ny stor skolreform så måste denna dels innehålla en rejäl satsning på komvux, som möjliggör för de ungdomar som läser en yrkesinriktad gymnasieutbildning utan allmän behörighet att senare kunna läsa in behörigheten på komvux. Därutöver måste reformen också innefatta en rejäl skärpning av kraven på att få starta privatskolor, med tonvikten på slopande av statsbidragen till religiösa sådana skolor och att eventuell vinst i privatskolor återföres till skolverksamheten.

---------------

P.S Till debatten om Göran Perssons klantiga hantering av avgångsvederlaget från tiden som statsråd. En del socialdemokrater försvarar agerandet med hänvisning till att GP bara följt ett gällande regelverk. Det är verkligen att göra det enkelt för sig. När regeln tillkom så hade den som utgångspunkt de kvittningsmöjligheter som kan vara motiverade i näringsverksamhet i allmänhet. Däremot var det aldrig tänkt att politiker som erhåller avgångsvederlag mot bakgrund av den osäkerhet och otrygghet som är förknippade med uppdraget som heltidspolitiker skulle kunna behålla denna ”fallskärm” ograverad om man efter politikertiden erhöll andra inkomster. Mot den bakgrunden kan man med starkt eftertryck hävda att Göran Persson missbrukat systemet och att detta skadar både demokratin och honom själv.

Dagens ledarkommentar i Aftonbladet kan tjäna som en mycket träffande sammanfattning av Göran Perssons färd på villovägar i de yttersta av dessa dagar: ”Att en socialdemokratisk ledare tycks redo att utveckla de åsikter beställaren önskar och betalar för, är kanske till och med allvarligare än att han tänjer reglerna för avgångsvederlag till det yttersta. Det senare ger intryck av personlig vinningslystnad, det förra att politiska åsikter kan köpas.
Då handlar det inte längre bara om Göran Perssons privata affärer, det handlar om förtroendet för demokratin.”
D.SFörnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM