TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så har landets förre statsminister Göran Persson än en gång tilldragit sig medias monumentala uppmärksamhet. Persson har kringgått det regelverk som säger att från det avgångsvederlag man erhåller från sitt uppdrag som minister eller som riksdagsledamot ska alla andra inkomster dras av. Reglerna stadgar att detta gäller inkomst av tjänst men inte inkomst av näringsverksamhet. Persson har löst sitt ”ekonomiska dilemma” genom att bilda bolag.

Samtidigt som indignationen över detta moraliska svek mot den solidaritets- och rättvisekänsla som så att säga sitter i den socialdemokratiska ryggmärgen, eller åtminstone borde göra det, närmast antagit flodvågens karaktär, så uppträder ett antal självutnämnda försvarsadvokater till hans försvar. ”Han har ju bara följt lagen och gjort vad han har formellt och juridiskt rätt att göra.”

 

Mest patetiskt blir det när i ”försvarsadvokaternas” brokiga skara framträder den socialdemokratiska bloggvärldens notoriska perenner, med bara ett enda smalt syfte med sitt bloggande, nämligen att målmedvetet och organiserat djävlas med socialdemokratin.

Jag har egen erfarenhet av det s k problemet med att uppbära inkomster av tjänst sedan jag lämnat mitt uppdrag som riksdagsledamot. Under denna period – 2002-2006 var jag i denna situation och även om jag givetvis kände till möjligheten att ”bilda bolag” för att berika mig på skattebetalarnas bekostnad, så var det en självklarhet för mig att avstå från detta osolidariska svek. Statens Pensionsverk (SPV följde upp redovisningen två gånger om året och min öppet och ärligt redovisade inkomster drogs hela tiden av från det avgångsvederlag jag efter 27 år som riksdagsledamot förtjänat.

Nu finns det en mycket enkel lösning på problemet. Och en uppmaning till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Se till att väck en motion som yrkar på en regeländring innebärande att alla inkomstslag ska behandlas lika i sammanhanget d v s att alla inkomster – även de som kommer från konsultuppdrag och bolag – ska dras av från det avgångsvederlag man erhåller från uppdrag som statsråd, riksdagsledamot m m."Se till att väck en motion som yrkar på en regeländring innebärande att alla inkomstslag ska behandlas lika i sammanhanget d v s att alla inkomster – även de som kommer från konsultuppdrag och bolag – ska dras av från det avgångsvederlag man erhåller från uppdrag som statsråd, riksdagsledamot m m."

Snyggt Bengt.. så vill jag även ha det istället för att förfölja Persson i frågan.

Men kan du skicka ditt förslag till socialdemokratiska riksdagsledamöterna.. eller läser dom och tar till sig från din blogg?

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Även om jag vet att många riksdagsledmöter (flera tidigare kollegor) läser min blogg, så ska jag givetvis för säkerhets skull skicka förslaget vidare direkt till några av ledamöterna.
Lite konstigt att du inte själv väckte en sådan motion när du satt i riksdagen men du kanske inte var så klok på den tiden.

http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=339#7sep27

Bloggaren KAS :)Bengt Silfverstrand: Nej dt är inte konstigt alls. Ingen av mina dåvarande kollegor missbrukade systemet. Och själv var jag mycket noga med att se till så att mina inkomster efter riksdagssejouren blev ordentligt redovisade, så att de kunde dras av från det vederlag jag uppbar från riksdagen. Motion i ärendet är sålunda aktuell först då problemet uppstått.
Lagen om kvittning har tillkommit under socialdemokratisk regim och är inget trixande utan normalt företagande, däremot så är det trixande att anklaga andra socialdemokratiska bloggare för att organiserat djävlas med socialdemokratin som du tydligen anser dig vara talesman för i engenskap av vadå?.Bengt Silfverstrand: Det är i och för sig riktigt att lagen om kvittning inte har med trixande i sig att göra. Däremot var ju lagen aldrig tänkt att användas för att kvitta mot avgångsvederlag för politiska uppdrag och ingen missbrukade mig veterligen heller lagen i detta syfte under min tid som riksdagsledamot.

Att Persson med sin än en gång blottade girighet nu har bränt sina skepp torde alla utom ett mindre antal notoriska paragrafryttare har begripit.

Sen är det bara att beklaga att du har svårt att förstå texter. De personer som mer eller mindre organiserat djävlas med socialdemokratin är borgare som infiltrerar våra hemsidor, om du inte märkt detta.

Men när du av någon anledning nu känner dig träffad så kan jag bara konstatera att till sällskapet Perssons och girighetens försvarsadvokater nu också sällar sig en och annan s-bloggare.
"Däremot var ju lagen aldrig tänkt att användas för att kvitta mot avgångsvederlag " och var finns det dokumenterat på för fler ställen är i ditt bakhuvud.

Så här säger Björne Sjökvist på Skatteverkets rättsavdelning "Om det sedan inte blir överskott i verksamheten så finns det inget att reducera avgångsvederlaget med" och han om någon borde väl kunna detta.

Nej bäste herr Silfverstrand du har väldigt lite på benen i den här diskussionen och det känner du på dig det är därför du tar till ord som moral fast du mycket väl vet att företagande i första ledet bara går ut på att tjäna pengar.

Sen så skrev du faktiskt "socialdemokratiska bloggvärldens notoriska perenner, med bara ett enda smalt syfte med sitt bloggande, nämligen att målmedvetet och organiserat djävlas med socialdemokratin." inte ett ord nämde du om att det var de som kommenterade på bloggar du menade.

Men det är klart alla måste ju få en dörr att smita ut igenom för borta är ju den tiden då sbarnen fick stå met toppig hatt i ett hörn.

kasBengt Silfverstrand: Vad Sjökvist på Skatteverket säger står inte i någon som helst motsättning till mitt påstående. När regelverket för kvittning skapades så var det självfallet aldrig tänkt att detta skulle användas för att kvitta mot politikers avgångsvederlag tillkomna i syfte att skapa viss ekonomisk inkomsttrygghet i lägen där man inte längre upprätthöll uppdraget. En typ av fallskärm om man så vill.

Moralen i sammanhanget är det inte jag som är upphov till. Lyssna på rörelsen om du fortfarande har förmåga att göra detta, så förstår du kanske bättre vad det handlar om. Och läs Aftonbladets ledarstick i dag om saken. Det är huvudet på spiken.

Just det, bloggvärldens notoriska perenner är precis dem jag angett. De som ägnar sin tid åt att infiltrera minst ett 20-tal s-bloggar i det enda syftet att ställa till djävulskap. Om du till äventyrs skulle känna dig träffad av denna karekteristik, så får du faktiskt skylla sig själv.

så någon dörr att smita ut genom behöver jag faktiskt inte. Jag befinner mig tryggt i det socialdemokratiska rummet och försöker i möjligaste mån att leva efter de principer jag förkunnar ute bland de socialdemokratiska väljarna.

(Se också dagens blogg: "Att vända på alla stenar....
"inkomstslag ska behandlas lika i sammanhanget"

Förstår inte hur ditt förslag skall lösa någonting, det finns ju ingen inkomst av något slag på personen.

Det kallas här avgångsvederlag av någon anledning, men går under benämningen inkomstgaranti och är i själva verket en 100%ig a-kassa utan tak.

Enda sättet att stävja fusk är väl som med andra a-kassor. Svartarbete, studier och eget företagande är förbjudet, samt att man skall söka jobb och får fylla i stämpelkort och uppge sysselsatta dagar och inkomster inom perioden.Bengt Silfverstrand: Du pratar i nattmössan. Avgångsvederlaget från riksdagen/regeringen är avsett att utgöra en ekonomisk trygghet när det politiska uppdraget upphör. Det är givetvis inte tänkt att utgå samtidigt med att man erhåller andra inkomster. Av just det skälet fick vi som avgående riksdagsledmöter reducerat detta avgångsvederlag när vi hade andra inkomster. Så var fallet för min del under åren 2002-2006.

Personen ifråga som uppbär inkomst heter Göran Persson. Att han försöker dribbla bort detta genom att bilda bolag i det enda syftet att berika sig på skattebetalarnas kostnad gör inte saken bättre, tvärtom.
Bengt, är du säker på att Göran Persson är den förste politiker med någon form av avgångsvederlag att göra på det här sättet?
Och tycker du verkligen att den avgångne politiker som sitter på rumpan och gör ingenting ska ha lika mycket som den som försöker starta ett företag? Och berika sig på sina goda idéer? Om den som gör något får lika mycket som den som gör något, hur blir slutresultatet då?`
Själv tror jag att (s) förlorade makten 2006 därför att de lyfte fram bidrag före arbete. Därmed hade väljarna Det Nya Arbetarepartiet och Det Nya Bidragspartiet att välja på. Jag är nu glad över att Göran Persson i handling visat att han tänkt om. Medan övriga parti odlar idealet om att den gode partisten drönar, medan den aktive är en giribuk.


Bengt Silfverstrand: Hej Stikkan,

Nej, det är jag givetvis inte säker på. Vad jag vet är att jag själv och det trots allt breda kontaktnät jag hade bland berörda riksdagskollegor följde regelverket så som det var tänkt och fick våra avgångsvederlag vederbörligen reducerade med de inkomster av olika slag vi inkasserade efter det att vi hade lämnat riksdagen.

Likaledes har jag i mycket gott minne att Göran Persson var en av de argaste kritikerna mot kryphålen i lagstiftningen, de kryphål han nu själv utnyttjar. Och det är på den avgörande punkten som han nu med rätta får uppbära kritik.

Självfallet tycker jag inte att den som inte gör något ska ha lika mycket som den som arbetar, och så är ju på det stora hela heller inte fallet.
Men Görans nuvarande engagemang brister i två avseenden. 1. Han ger med sitt jobb hos JKL uttryck för att politiska åsikter kan köpas och 2. Han utnyttjar ett system som han själv som aktiv politiker kritiserat.

Att (s) förlorade makten för att vi uppfattades som ett "bidragsparti" tror jag bara på marginalen ha spelat en roll för valutgången. Ocdh att påstå att vi "lyfte fram bidrag före arbete" tror jag är en ganska grov överdrift. Och det är trots allt en viss skillnad på detta och att vi inte tillräckligt hårt drev jobbfrågorna i valrörelsen, vilket förvisso är sant. Vi förlitade oss på att marknaden skulle lösa sysselsättningsfrågan, vilket ju egentligen är ganska fantastiskt för att komma från ett parti som tror på politiken.

I just detta tror jag, tillsammans med att vi uppfattades som maktfullkomliga ligger den avgörande förklaringen till valnederlaget.
Stig-Bjön Ljungberg tror i sin nyliberala enfald att sossarna förlorade valet på att de lyfte fram bidrag före arbete. Detta visar bara på att SBL har samma cyniska inställning som högerarrogansen om arbetslösa och sjuka som varandes lata och fuskare.
Tvärtom så visar den numera stora minskningen av väljarkåren för högerarrogansens föraktfulla och nedsättande (o)välfärdspolitik angående sjuka och arbetslösa, samtidigt som de gynnar de redan rika i samhället, att de svenska väljarna är måna om att solidariskt genom skatterna betala för ett tryggt, inkomstbortfallsrelaterat välfärdsystem, lika för alla efter behov.
Och inte den nedmontering och utsortering som nu sker genom kommersialiserande privatisering av vår en gång världsbästa offentligt drivna välfärd !

Bengt Nilsson, röd gråsosse
Nu tror ju jag inte att Stig-Björn Ljunggren är DEN Stig-Björn. för han hade vetat, att moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet, och inte det nya arbetareparitet. Det är en väsentlig skillnad
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM