TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Lotta Gröning, debattredaktör på Aftonbladet har bytt verbal klädedräkt. Under sin som politisk redaktör för Norrländska Socialdemokraten var hon en av de tydligaste vänsterrösterna i svensk press. I sin nya roll ägnar hon sig närmast åt gnäll och ibland råskäll på politiker i allmänhet.

 

Aftonbladet har därmed skaffat sig tre politiska ansikten.
På ledarsidan talar i stort sett samstämmigt en socialdemokratisk röst
. Och fattas bara om det inte i den av borgerligt tankegods kraftigt överdimensionerade svenska dagspressen skulle finnas någon som företrädde socialdemokratiska värderingar och dagspolitiska uppfattningar.
På nyhetssidorna framträder så Lena Mellin som något av en politisk överdomare dock med en svag lutning åt borgerligheten som inte granskas med på långt när samma kritiska blick som den förra socialdemokratiska regeringen. Det handlar i Lena Mellins fall inte om nyhetsjournalistik utan i regel mest om tyckande.

Lotta Grönings spalt på debattsidan är ytterligare en åsiktsmaskin. I lördagens spalt är den socialdemokratiska oppositionen föremål för Grönings vrede. Hon påstår utan någon närmare analys att ”oppositionens råskäll biter inte.” Detta sker samtidigt som socialdemokraterna i en färsk stor SIFO-mätning ökar sitt stöd samtidigt som förtroendet för den styrande b-alliansen minskar. Vad man än tycker om opinionsundersökningar så är det uppenbart att oppositionen, i motsats till vad Gröning och andra journalister anser, ”biter” och ”biter” ordentligt.

Parallellt med dessa diametralt skilda uppfattningar hos en svensk journalist å ena sidan och allmänheten å den andra sidan, läser jag mediaforskaren Kent Asps inlägg på DN-debatt den 22 september. Asp skriver om en ny stor undersökning som visar att journalisterna har makten över politikens dagordning.

Svenska folket anser alltså att journalisterna har ett större inflytande över den politiska debatten än politikerna. År 1989 bedömde allmänheten att regering och departement hade det klart största inflytandet över den politiska dagordningen. 2005 ansåg folket att journalisterna hade det klart största inflytandet. Denna kraftiga maktförskjutning anses som rentav uppseendeväckande och det kan man ju hålla med om.

Asp konstaterar att ”om allmänhetens uppfattning stämmer med verkligheten är i detta sammanhang inte det väsentliga. Det väsentliga är att uppfattningen existerar.”

Med den här redovisade utvecklingen borde det vara ännu mera angeläget för socialdemokratin att ta medias betydelse för opinionsbildningen på större allvar. Och ur ett bloggvärldsperspektiv stillsamt erinra tvehågsna socialdemokratiska bloggare att de sannerligen inte behöver sätta sitt ”socialdemokratiska ljus under skäppan.”

Det som slutligen är lite trist med Lotta Grönings senaste råskäll på socialdemokratin är att hon låtsas vara omedveten om den politiska dagordningen. Den dagordning som innebär att den socialdemokratiska oppositionen efter att först fått möjlighet att kommentera b-regeringens budgetproposition redovisar sitt eget alternativ i form av en partimotionen vid utgången av riksdagens allmänna motionstid om några veckor.Jag förstår inte att Du ägnar tid åt Lotta Gröning. Hon är ju helt förutsägbar och hennes ointelektuella skrivande påverkar få om ens någon. Lena Mellin är trots allt i en annan viktklass och hon tänker innan hon skriver. Och därör har hennes syn

Mona Sahlin ligger lågt nu,vilket hon gör helt rätt i.
Socialdemokratin behöver tänka om för att kunna få förtroende och tackla framtidens problem. Det har skett många gånger förr med stor framgång.

Det är skönt att hon äntligen erkänt att vår skolpolitik varit tämligen misslyckad liksom vår invandrarpoltik.
Svår frågor men här krävs nytänkande.

Fredrik


Bengt Silfverstrand: Det är inte Lotta Gröning som primärt är intressant i sammanhanget utan journalistikens oproportionerligt stora inflytande över politiken i allmänhet och Aftonbladets Janusansikten i synnerhet. Lena Mellins politiska "viktklass" kan också diskuteras. Sammanblandning av nyhetsreportage och åsikter är nog inte det mest rekommendabla sättet att bedriva journalistik.

Jag delar din uppfattning om det kloka i att Mona Sahlin än så länge ligger ganska lågt i den politiska debatten. Hennes tid kommer och det är rimligt att rådslagsarbetet får ha sin gång, innan den socialdemokratiska framtidslinjen läggs fast.

Detta hindrar självfallet inte vi har skyldighet att bedriva en stenhård oppositionspolitik, särskilt motiverad i en tid då borgerligheten under "rödluvsmjuka" kamouflage är på väg att göra upp med välfärdssamhället.

Nytänkande krävs ständigt i politiken, vilket emellertid inte får förväxlas med den typ av "palatsrevolution" som en del socialdemokratiska s k förnyare förespråkar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM