TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den demografiska utvecklingen, d v s att vi lever längre och att allt fler ”äldre-äldre” kräver
ökade resurser, används nu med allt större eftertryck av b-alliansen och dess doakör i media
som argument för att med ökad otrygghet i socialförsäkringssystemet tvinga arbetslösa och sjuka ut på arbetsmarknaden.

 

Det handlar som det så vackert heter om att den enskilde individen måste ta ett större eget ansvar.
Medan svångremmen blir den sjukes, helt eller delvis arbetslöses och lågavlönades lott i den borgerliga egennyttans nya Sverige, gäller motsatsen för dem som redan lever på samhällets solsida.

 

Ty parallellt med svångremspolitiken, som förvisso än så länge avvisas även av de flesta socialdemokrater – bloggvärldens socialdemokrater-light inte undantagna – så jämnas nu vägen för införandet av s k gräddfiler även i vårdsystemet. Att sådana gräddfiler redan finns inom skolans värld i form av mer eller mindre skabrösa skattesubventioner till ”friskolande” aktiebolag är väl allom bekant.

Jag har naturligtvis inte täckning för att påstå att partiet nu börjar svaja också i sin inställning till gräddfiler inom sjukvården men efter att ha läst fd statssekreteraren Per Borgs inlägg i senaste numret av Tiden (nr. 4) under rubriken ”S behöver en ny politisk strategi”, så finns det anledning att höja ett varningens finger. Som ett inslag i vad Borg kallar för ideologisk förnyelse formulerar han sig så här: ”Den politiska uppgiften blir inte främst att försvåra för några – hindra gräddfiler – utan att garantera alla medborgare våd med acceptabel tillgänglighet och kvalitet.” ”På kort sikt”, skriver han vidare, ”kan vård och omsorg behöva prioriteras, så att trängande behov tillgodoses först. Men på lång sikt finns inget godtagbart motiv för att medborgarna inte skulle få tillgång till alla de vårdtjänster de vill betala för.”

För att få rätt perspektiv på Borgs förslag till ”ideologisk förnyelse” av sjukvården ska här nämnas att han i andra sammanhang hävdat att den demografiska utvecklingen på sikt kommer att tvinga oss att i större utsträckning avgiftsfinansiera idag skattefinansierade verksamheter också inom vårdsektorn. Acceptabel sjukvård för de många – toppsjukvård för de som kan betala för sig. Så lyder det Borgska mantrat. Jag kommer då osökt att tänka på de klassiska Orwellska orden i ”Djurfarmen.” ”Alla djur är lika – men en del djur är mer lika än andra.” Så omformuleras andra klassiska ord, fällda av Gustav Möller: ”Endast det bästa är gott nog åt folket” – till ”Det bästa endast för en del av folket.”

Kan detta vara den nya s-strategin? Vad säger herrar Laakso, Morian, Lundberg och europaparlamentarikern Jan Andersson för att nämna några som flitigt om än ofta i allmänna och svepande ordalag pläderat för förnyelse av s-politiken?
Även alla andra är självfallet välkomna med synpunkter. Vargen är ännu inte här….. men han lurar kanske bakom hörnet……

"nämna några som flitigt om än ofta i allmänna och svepande ordalag pläderat för förnyelse av s-politiken?"

Har vi slutat att lyssna på vad S-föreningarna säger/vill?
Vill dom ha förnyelse också? Eller är det enbart där uppe bland kunnande politiker.

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Nej, s-föreningarna ska vi verkligen lyssna till. Men det är knappast ute i s-föreningarna som det ropas på gräddfiler för vissa och svångrem för andra.
Jag instämmer med din skrivning Bengt, och jag vill nog inte bara höja ett varningens finger, utan en hel näve…kanske knuten t o m.

För som du säger, så talar man ofta om den demografiska situationen. Det gjorde förvisso även vårt parti i regeringsställning, men knappast på samma brutala sätt som alliansen.

Jag känner personer, som faktiskt nu har svårt med både sömn och psykisk hälsa. Detta när de ser och hör hur deras redan svaga ställning fullständigt raseras. Vem har bett om att bli sjuk? Vem har bett om att bli så sjuk, att man faktiskt inte kan utföra ett arbete? Vem har bett om att bli så sjuk, att man måste leva på sjukersättning? Jag kan lova, att de allra flesta av oss vill kunna arbeta och vill kunna ta del av den standardförbättring som friska och arbetsföra nu får, på det svagas bekostnad. Inte heller har många bett om att bli arbetslösa.
Visst, det finns alltid fuskare, inte minst när det gäller skattesmitning, men de brottslingarna har man nu fullständigt lämnat där hän. Nu gäller det att jaga upp de sjuka människor som kanske har 10 procents arbetsförmåga kvar, oavsett om de bor och lever där det är fullständigt omöjligt att få ett arbete ens om man är fullt arbetsför. Deltidsarbetslösa skall tvingas lämna hem och familj för att flytta dit de kan få ett heltidsarbete. Annars får de ingen ersättning.
Cynismen är total, och de borgerliga företrädarna sitter i TV-rutan med huvudet på sned och småler, när man säger sig att man vill få slut på utanförskapet, samtidigt som man drar undan benen för folk, genom att ta bort den ekonomiska någorlunda trygghet som ändå gjort tillvaron tämligen acceptabel. Det är just utanförskapet de nu hävdar genom sin hårdhänta politik. Det är klasskillnader som ökar i raketfart, som gör människor handlingsförlamade.


Det är väl som så Foa, att man lobbar även bland s-föreningarna. Sedan bloggar man på bloggportalen s-bloggar och många andra ställen. Det är bra, det skall vi fortsätta med.
Det är alltså den som har gåvan att kunna uttrycka sig "bäst" i tal och skrift, som oftast får sina åsikter speglade lite "överallt". Och ett känt faktum är, att om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir den en sanning för många.

Det senare kan även översättas med att om man uttrycker påståenden som sägandes vara socialdemokratiska, även om påståendet inte gäller för partilinjen (vi har tack och lov åsiktsfrihet även inom partiet), så blir de till slut socialdemokratiska i mångas öron och ögon. Det gäller alltså att läsa och lyssna kritiskt.

Slutsatsen blir, att det ligger i lyssnarens och läsarens skyldighet att ta reda på faktum. Dvs är det den enskildes åsikt som framkommer i bloggar och lobbing eller är det partiets, medlemmarnas, s-föreningarnas.

Men visst skall vi försvara rätten att ha olika åsikter och högt i tak, men vi skall tala om, när det är vår egen åsikt vi framför och inte påskina att det är partilinjen.

Kanske blev det här lite rörigt, men så har jag heller inte den gåvan att uttrycka mig som exv Bengt S, Erik L, Moran m fl.Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, ska vi respektera olika åsikter. Men det kan knappast vara förmätet att begära att våra mesta "förnyare", någon gång talar ur skägget.
Det är precis det jag menar med detta bl a: ...men vi skall tala om, när det är vår egen åsikt vi framför och inte påskina att det är partilinjen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM