TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det vore att göra det alltför enkelt för sig att skylla den socialdemokratiska valförlusten på vårt kraftiga underläge i media. Ändock kan man konstatera att radio och TV, såväl som pressen har stor betydelse för den politiska opinionsbildningen och att socialdemokratin i det långa loppet förlorar på att inte ta mediafrågorna på tillräckligt stort allvar.

Så t ex är jag alldeles övertygad om att arbetarrörelsens svaga ställning i Stockholmsområdet till mycket stor del beror på avsaknaden av en daglig tidning där. Sedan Dagens Nyheter blivit en utpräglad borgerliga partimegafon så har sannolikt den bilden ytterligare förstärkts.

Också i min egen landsdel Skåne torde man på goda grunder kunna påstå att den totala borgerliga dominansen på pressidan i mycket stor utsträckning förklarar den allt blåare politiska kartbilden.

Jag ska här ta tre aktuella exempel som visar hur media ”gosar” med borgerligheten och där tyvärr även TV:s publicservice kanaler, aningslöst eller medvetet, ska jag låta vara osagt försummar sin viktiga uppgift att kritiskt granska makthavarna.

1. I en s k analys av b-alliansens budget intervjuades i onsdags den rutinerade politiske TV-reportern Karin Andersson. Hon påstod utan att syn- och hörbarligen darra på stämman att en förklaring till det ursvaga väljarstödet för alliansen var att man inte fått ut sitt budskap i media. Men i verkligheten förhåller det sig väl precis tvärtom. Uppbackningen av b-alliansen har varit i det närmaste total på den borgerliga monopolpressens ledarsidor. Och även nyhetsreportagen har ofta varit färgade mer eller mindre i blått. Att b-alliansens ställning ändå är så svag i väljaropinionen kan förstås då bero på att väljarna är luttrade och vid det här laget har en uppövad förmåga att skåda bakom retoriken och se den krassa verkligheten i form av alla försämringar som drabbar samhällets svaga grupper. Man har med andra ord upptäckt att bakom Fredrik Reinfeldts mjuka Jacobsröst döljer sig Esaus ludna händer.

2. Till dagens morgonsoffa i SVT 1 hade inbjudits tre personer att kommentera
b-alliansens budget. Peter Wolodarski nyliberal ledarskribent på DN, Göran Hägg
lealös ”alltyckare” och en redaktör för syndikalistorganet Arbetaren.
Samtliga ägnade
stora delar av sina inlägg till att kritisera den socialdemokratiska oppositionen i stället
för att kritiskt granska den framlagda b-budgeten. För det verkliga klavertrampet svarade Wolodarski när han betecknade barnomsorgen som styrd av staten och vårdnadsbidraget som en frihetsreform. Verkligheten är för den som tänker efter den motsatta.

 

Arbete är frihetsskapande och för att överhuvudtaget bereda fler möjligheten att gå ut på arbetsmarknaden så behövs en väl utbyggd barnomsorg. Det står givetvis var och en fritt att avstå från att utnyttja dagis, och de som avstår ska självfallet ha respekt för detta. Men om man nu väljer att stanna hemma med sina barn så är det fullständigt absurt att detta ska subventioneras av andra skattebetalare.

3. Helsingborgs Dagblad - daglig monopoltidning i NV-skåne kallar sig ”oavhängig.”
Det är en fullständigt falsk varubeteckning, ty i själva verket är tidningen starkt borgerlig avhängig. Visserligen har tidningen några duktiga ledarskribenter som inte sällan anstränger sig till det yttersta för att vara så uppriktigt analytiska och objektiva som det bara är möjligt. De två jag tänker på kan gärna namngivas. De heter Lotta Hördin och Sven-Åke Olofsson, den senare tillika tidningens politiske huvudredaktör. Men trots ibland goda föresatser så sticker den borgerliga bockfoten inte sällan fram. Och i dagens tidning sticker den fram alldeles särskilt och detta i ett ledarstick betitlat ”Snacka går ju” och signerat av ledarskribenten Stephan Wagner. Wagners ledarstick kan närmast betecknas som råskäll på socialdemokratin och på Per Nuder i synnerhet.

Wagner avslutar sin litania med följande smått fantastiska slutsats: ”Som om det inte fanns ett socialdemokratiskt ansvar för en politik som under lång tid slagit sig till ro med groteska arbetslöshetssiffror, fifflande med arbetslöshetsstatistik för att komma i bättre dager.”
Detta är ju som även insiktsfulla borgare borde veta rent struntprat. Förvisso förde den socialdemokratiska regeringen inte en tillräckligt aktiv arbetsmarknadspolitik under åren 2002-2006. Man förlitade sig helt enkelt alltför mycket på att marknaden skulle lösa sysselsättningsproblemen. Det är vidare en rejäl överdrift att beteckna arbetslöshetssiffrorna som groteska.

 

Och vad slutligen beträffar fiffel med arbetslöshetsstatistik så är detta ren lögn och förbannad dikt. Såväl arbetslöshetssiffror som olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder var hela tiden offentligt redovisade och någon dold agenda på området fanns verkligen inte.

Stephan Wagner är med andra ord riktigt ute och reser i sin ambition att komma åt den socialdemokratiska oppositionen i stället för att kritiskt granska dem som nu innehar de politiska taburetterna i ansvarsställning.

Det är mot denna bakgrund högt på tiden att socialdemokratin börjar ta mediafrågorna på allvar och rustar sig på området inför kommande val.

Kan då också berätta, att vi i Härnösand inte heller har någon "egen" tidning. Vi hade tidigare två morgontidningar här, Västernorrlands Allehanda (M) och Nya Norrland (S). Numer har vi en "jasså" profilerad tidning, Tidningen Ångermanland.
Den präglas, enligt oss s-sympatisörer mest av borgerliga åsikter, även om vi har en s-märkt ledarsida och en liberal ledarsida... Märkligt, men så är det.
"Men om man nu väljer att stanna hemma med sina barn så är det fullständigt absurt att detta ska subventioneras av andra skattebetalare."

En dagisplats kostar 100.000 om året. En arbetande förälder bidrar visserligen med skatt, men i en situation med arbetslöshet så får samhället dessutom försörja den vikarie som INTE får jobb under småbarnstiden. Den som stannar hemma med sina barn subventionerar alltså skattebetalarna med gigantiska summor. Ett vårdnadsbidrag MINSKAR den subventionen något.

Ska man räkna med minus gäller det att veta vilket tal man skall ställa upp först!


Bengt Silfverstrand: Nu är du riktigt ute och reser. Att en dagisplats brutto kostar 100.000 kronor om året innebär inte att den som utnyttjar en sådan subventioneras med denna summa. Och förutom den skatt vederbörande betalar så bidrar han/hon samtidigt genom sin arbetsinsats till folkhushållet. Dagisplatsen är alltså nära kopplad till arbetet. Det var t ex genom en kraftig utbyggnad av daghemsbyggnaden på 70-talet som den gemensamma sektorn kunder byggas ut, i huvudsak genom att kvinnorna i stor utsträckning gick ut i arbetslivet.

Att stanna hemma med sina barn är helt frivilligt, men det är helt absurt att denna frivillighet ska bekostas av andra skattebetalare.
Jaså, ska vi ut och resa i stället? Ok, det blir kanske mer begripligt då.

Om jag åker taxi till och från jobbet för 100.000 om året och samhället betalar så vill jag bestämt hävda att detta är en subvention. Även om jag bidrar till folkhushållet, och arbetsresor är definitivt är nära kopplad till arbetet.

Men med tanke på alla skattebetalda taxiresor till och från riksdagen som görs, så förstår jag att du är inte ensam om dina villfarelser.Bengt Silfverstrand: Daghemskostnaden är ingen subvention. En daghemsplas är klart kopplad till ett jobb och -är en förutsättning för att arbetsinsatsen i fråga ska kunna utföras.

Att sedan hänvisa till taxiresor knutna till riksdagsjobbet i sammanhanget är så korkat att det inte ens förtjänar en kommentar.
En vara eller tjänst som inte betalas fullt ut av konsumenten ... medel som skjuts till från samhället kallas subvention, skjuts det till från annat håll är det sponsring. Det är dessutom en fullt medveten, planerad och budgeterad subvention, riktad till barnfamiljer ... för att vi bestämt att det skall vara så.
Punkt - slut.


Bengt Silfverstrand: Det är den samhällsekonomiska kostnaden och nyttan som är avgörande. En daghemsplats är förutom en investering i barnen en investering i arbete. Att avstå från att arbeta är frivilligt och ska inte subventioneras av skattebetalarna genom vårdnadsbidrag
"Att AVSTÅ FRÅN ATT ARBETA är frivilligt och ska inte subventioneras av skattebetalarna genom vårdnadsbidrag"

Självklart är det där skon klämmer, inte som du först vill påskina att din motdebattör är korkad. Att passa barn, speciellt inte sina egna, räknas inte som arbete.

Man kan bara uppmana andra socialdemokrater, speciellt kvinnor. Ni kan börja med att rensa bort gubbväldet från era egna led!
http://www.expressen.se/nyheter/1.850210/persson-larde-ut-sina-harskartekniker


Bengt Silfverstrand: Det korkade i sammanhanget var att hänvisa till riksdagsledamöternas taxiresor, vilket inte har det minst med saken att göra, lika lite som "Perssons härskartekniker" hit. Håll dig till saken, annars behandlas dina kommande inlägg efter exakt samma principer som i en dagstidning.

I sakfrågan är det en väsentlig skillnad mellan det egna föräldraansvaret, vilket gäller alla oavsett om de utnyttjar samhällets barnomsorg - i form av förskolan - eller inte.

Alla föräldrar erhåller från samhället sida en subvention i form av barnbidrag.

Att samhället därutöver tillhandahåller förskoleplatser till barn där föräldrarna föredragit att gå ut i förvärvslivet, där ju deras arbetsinsatser efterfrågas och är synnerligen nödvändiga, inte minst inom vårdsektorn där kvaliteten i stor utsträckning kan upprätthållas genom just personalinsatserna, är en förmån som just genom själva arbetsinsatsen i stort sett är självfinansierad.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM