TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Frågan ställs mot bakgrund av Johan Sjölanders söndagsblogg rubricerad ”Moderniseringen av (s)”. (www.johansjolander.blogspot.com).

 

Johans synpunkter i den här debatten är nog de mest konstruktiva hittills på det här temat,  fjärran som de är från det från flera andra ”s-förnyare” ständiga idisslandet om det konfliktfyllda partiet, ”vändandet på alla stenar”, accepterandet av gräddfiler, andra floskler att förtiga.

Han konstaterar helt riktigt att bytet på partiledarposten är ett framtoningsskifte och att moderniseringen främst måste ta sikte på ”hur vi skapar en politik som på allvar kan göra samhället jämlikare och dess medborgare friare.”

Jag delar också uppfattningen att självkritik är ett nödvändigt inslag i förnyelsepolitiken och att denna självkritik inte minst är viktig på skol- och arbetsmarknadspolitikens områden. I detta sammanhang gör han en viktig markering när han hävdar att det socialdemokratiska partiet inte är något aktiebolag som ger vd fria händer att efter eget huvud utforma politiken.

Då borde vi inte heller acceptera att skolområdet håller på att bli ett eldorado för just ett stort antal aktiebolag där lönsamheten ytterst styr verksamheten och överskott genererade av skattemedel delas ut till aktieägare.

Om samhället sedan ska bli jämlikare och dess medborgare friare, så måste socialdemokratin våga utmana de krafter som nu sätter skattesänkningar i allmänhet och stora förmögenhetsomfördelningar till redan privilegierade grupper högst på den politiska dagordningen.

En som i detta sammanhang däremot svävar betänkligt på målet är europaparlamentarikern Jan Andersson som i sitt senaste Nyhetsbrev nr 16 i en svepande formulering inte anser det vara fel att sänka skatten på arbete och höjaden på tobak och sprit och inte heller fel att beskatta delar av tjänstesektorn annorlunda än industrisektorn.

Problemet med detta resonemang är bara att det är en halvkväden visa. Det reser ett par invändningar. För det första så kompenseras de borgerliga skattesänkningarna på arbete långtifrån enbart av höjningar av tobaks- och spritskatt. I själva verket så får ju arbetslösa och sjuka betala stora delar av det borgerliga ”skattesänkarkalaset.” För det andra så vore det ju på tiden att få veta hur Jan Andersson m fl som vurmar för särbehandling av tjänstesektorn hade tänkt sig hur denna skattesärbehandling ska se ut. Om det nu inte är så att man anammar idén av skattelättnader för s k hushållsnära tjänster.

 

Och det kan väl för en socialdemokrat ingalunda vara självklart att skattesänkningar ska omfatta de tio procenten rikaste som enligt SCB: senaste studie (omfattande perioden 1991-2005) fått se sina disponibla inkomster öka med 45 procent eller 133 000 kronor eller de 5 procent som fått inkomstökningar under samma tid på hela 57 procent eller 204 000 kronor.

Ett steg i rätt riktning mot bakgrund av att Andersson tidigare varit i det närmaste allergisk mot allt samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet är att han den här gången avslutar sin vankelmodiga krönika med konstaterandet: ”Dessutom måste partierna på vänsterkanten komma varandra närmare och i bästa fall utgöra ett samlat regeringsalternativ." Det tar sig, sa mordbrännaren…….

Sjölander avslutar för sin del sin söndagsblogg med att det är i ett attitydskifte som den verkliga moderniseringen sker. Han tar i det synsättet sin utgångspunkt från att politik inte är någonting som kommer uppifrån och som sedan trycks ner på folket utan tvärtom är ett sätt att artikulera och fånga upp åsikter och idéer nerifrån och upp.

Så sant som det är sagt under förutsättning då förstås att socialdemokrater – oavsett på vilken nivå de befinner sig i hierarkin – också någon gång vågar driva en opinion och utmana de krafter i samhället, som i nuläget genom överlägsna ekonomiska resurser är beredda att satsa allt för att genomdriva det verkliga systemskiftet och nedmontera välfärdssamhället.Hej!

Jag har inget emot att du kommenterar mitt nyhetsbrev. men du läser det som en viss potentat brukar läsa bibeln.

Det är sant att jag inte har något emot att skatten på tobak,sprit och bensin höjs och att skatten på arbete sänks. Det innebär inte per definition att jag tycker att alliansens skattesänkningar är bra. Skattesänkningen är alldeles för stor och borde vara densamma på uppskjuten lön d.v.s. på pensionerna. Jag skulle tro att partiet kommer till en liknande uppfattning. Man kommer inte att återställa hela den sänkta skatten på arbete (vilket man redan sagt) men jag räknar med att vårt parti behandlar löntagare och pensionärer på samma sätt.

Beträffande lägre skatt på tjänstesektorn har jag samma uppfattning som den socialdemokratiska regeringens utredare Dan Andersson har nämligen att skatten på delar av tjänstesektorn borde sänkas eftersom den p.g.a arbetskraftsintensitet är hårdare beskattad än industrisektorn.

Du försöker det att framstå som om jag inte skulle vara emot den omfördelning som nu görs från sjuka och arbetslösa till mer välbeställda. Jag trodde att du kunde läsa innantill. Detta är klart uttryckt i nyhetsbrevet.

Eftersom det inte är första gången du medvetet misstolkar vad andra skriver råder jag dem som läser denna blogg att själv läsa mitt nyhetsbrev och bilda sig en egen uppfattning om innehållet. Nyhetsbrevet finns publicerat på Helsingborgs Arbetarkommuns hemsida. Det går också bra att prenumerera på nyhetsbrevet hor Ann-Mari Svensson på Skånska partidistriktet. Brevet utkommer ungefär var 14:e dag och har ungefär sammanlagt 1000 prenumeranter ,huvuddelen från Skåne och Västsverige.

Jan Andersson


Bengt Silfverstrand: Hej Jan,

Vad trevligt att du hittat in till min blogg. Om jag inte funnit dina nyhetsbrev intressanta hade jag givetvis bett att få slippa dem. Men läs nu själv noga vad jag skrivit. Mina invändningar mot ditt resonemang om skatterna var ju att du är oprecis. Nu har du preciserat dig angående skattesänkningarnas finansiering.

Men fortfarande svävar du på målet i fråga om beskattning av tjänstesektorn. Dan Anderssons resonemang är jag självfallet väl medveten om. Men nu frågade jag dig, och gör det än en gång. Hur ska en sådan lägre beskattning av tjänstesektorn utformas. Avdrag för s k hushållsnära tjänster är en väg - den som borgerligheten valt. Ansluter du dig till den linjen eller har du andra förslag?
Hej!

jag tycker jag är tydlig på den punkten. Jag hyser stor sympati för det förslag som Dan Andersson lade och som om jag inte missminner mig innebär att viss tjänsteverksamhet beskattas lägre än annan verksamhet t.ex. genom lägre moms. Så gör vi i dag med t.ex livsmedel, tidningar m.m.

Detta vore ett enklare system än det som alliansregeringen infört.

Återigen jag tycker att jag är ganska tydlig utan att jag givetvis lägger konkreta förslag i mitt nyhetsbrev. de som vill kan själv bilda sig en uppfattning geom att läsa nyhetsbrevet.

Jan


Bengt Silfverstrand: Hej igen,

Ja, nu är du tydligare. I dagarna har vi genom en stor undersökning fått veta att systemet med s k hushållsnära tjänster, åtminstone hittills, blivit en rejäl flopp. Även om du föredrar ett vad du kallar "enklare system" som lägre moms på tjänsteverksamhet så uppfattar jag inte ditt ställningstagande till dagens b-system på området som särskilt avståndstagande.

Jag håller gärna med dig att subventionering av tjänster via lägre moms inte bara är enklare utan också utan tvekan mera "smakfullt" om man ser till möjligheterna för olika samhällsgrupper att utnyttja systemet.

Utan att kategoriskt avvisa lägre moms på tjänster av olika slag så känner jag en viss tveksamhet för att välja denna väg. Skälet är att internationella erfarenheter visar att går man för långt i differentiering av moms på varor och tjänster, så riskerar man mer eller mindre svåra gränsdragningsproblem.

Hur som helst så kan inte sänkta skatter vara socialdemokratins viktigaste politiska prioritering.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM