TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Byt ut svenska språket mot engelska kräver ekonomiprofessorn Marian Radetzki. Och universitetskanslern Anders Flodström instämmer. De båda herrarna pläderade för sina idéer i gårdagens debattprogram ”Argument”. Men de fick naturligtvis mothugg.

Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av. Detta gamla talesättet får här förnyad aktualitet. Ty sällan har väl så få varit ute på så djupt vatten. Men i de akademiska elfenbenstornen kan uppenbarligen vilka fantasifoster som helst se dagens ljus. Ni har väl hört talas om forskningens ”gränslösa frihet.”

Vi svenskar är ett folk med internationellt sett goda kunskaper i främmande språk i allmänhet och i engelska i synnerhet. Vi ska givetvis fortsätta att odla och förstärka våra språkkunskaper. Globaliseringen kräver detta och ju tidigare vi kan lära våra barn ett främmande språk – och då i första hand engelska, eftersom engelskan ligger i frontlinjen inom såväl ekonomi/affärsliv, utbildning, vetenskap m m – desto större blir våra förutsättningar att hävda oss på det internationella planet.

Men att avhända oss vår nationella identitet och vårt kulturarv är förstås någonting helt annat och borde vara helt verklighetsfrämmande för alla som fortfarande är vid någorlunda sunda vätskor.'Nationell identitet' ersätts med 'internationell identitet' och vårt kulturarv ökas ut med hela det englesspråkliga kulturarvet.

EU som nu skyddar alla medlemsländernas nationella språk måste komma fram till en punkt då något språk utnäms till officiellt språk i EU. Nog är väl engelska det språk som ligger bäst till. Problemet är nog Frankrike, som på grund av nationell identitet kommer att kräva franska. En sådan situation skull medföra att vi i Sverige skulle fördöma fransmännens idé om 'nationell identitet'. Eller?

Så 'nationell identitet' är något diffust och bör inte finnas med i dikussionen.

Kulturarvet är också något diffust. Asatron har många likheter med den grekiska och romerska mytologin och med många andra tidiga religioner. Kristendomen är knappast något svenskt. Den svenskspråkiga litteraturen har både influenser utifrån och influerar andra. Kulturarvet förstärks genom att vi kommer att kunna ta del av engelsskspråkig kultur mycket bättre. Vår matkultur har på lortare tid en en generation helt förändrats. Serveras det ärtor ochj fläsk var torsdag i skolorna? Jag vet inte.

Radetsky sa, att redan nu sker så mycket på engelska och därför är språkförståelsen och kommuniaktion genom språk så viktigt, att Sverige borde gå över till att ge engelskan officiell status.

Att vi inte kommer att göra detta kommer att betyda att undervisningen i engelska kommer att fortsätta på samma, eller något bättre nivå än nu. Men den nivån är inte tillräcklig för att kunna uppnå förståelse på 'modersmålsnivå'.

Vad göra? Acceptera att vi aldrig kommer att riktigt förstå får omvärld?


Bengt Silfverstrand: Den som inbillar sig att man bara utan vidare kan lämpa sitt hävdvunna språk över bord och ersätta det med ett annat lever i en fantasivärld. Det finns sedan ingen som helst motsättning mellan att värna och utveckla sitt modersmål och stärka kunskaperna i främmande språk Vi har i Sverige lyckats bättre än i de flesta andra länder med detta. Engelska fungerar också utmärkt som sammanhållande språklänk i många internationella fora.
Jag inbillar mig inte att: "man bara utan vidare kan lämpa sitt hävdvunna språk över bord och ersätta det med ett annat"

Jag tycker att: "Det finns ingen som helst motsättning mellan att värna och utveckla sitt modersmål och stärka kunskaperna i främmande språk"

Radetsky säger att redan nu sker allt på engelska inom vissa fakulteter och snart kommer alla högre utbildning att antingen helt gå på engelska eller vara helt dominerad av engelska.

Radetsky säger att ingen kan uppnå bättre språkförståelse än den som följer med modersmålet.

Slutsatsen för Radetsky blir, att Sverige (och alla andra minoritetsspråksländer) måste föra in engelskan som modersmål för att uppnå den nödvändiga förståelsen.

Jag tror Radetsky har rätt.

Radetsky nämnde inget om EU, men Bengt, tror du att EU kan fortsätta med att översätta alla handlingar till samtliga nuvarande och kommande språk inom EU- Jag tror det inte. Jag hoppas, att EU kommer att välja engelska.

I ditt inlägg tycker jag mig förstå att du inser att engelskan ligger i frontlinjen.

Ditt försvar för svenskan som modersmäl ligger då i "nationell identitet" och kulturarv. Nationell identitet tycker jag är ett tveksamt begrepp men ändå - var och en som bor i Sverige kommer naturligt att lära sig någon svenska pch några kommer att speciellt värna om det svenska språket.

Men vad Radetsky är ute efter är att förståelsen kräver ett 'modersmål' inte bara i Sverige utan över allt. Men endast vi kan börja i Sverige.
Bengt Silfverstrand: Med all respekt för din uppfattning, så vidhåller jag att det även framdeles kommer att gå alldeles utmärkt att kombinera ett eget modersmål med ett aktivt och vidgat arbete för att stärka de främmande språken i allmänhet och engelskan i synnerhet i vårt utbildningssystem.

Vad gäller EU är jag närmast benägen att dela din uppfattning. Det är ett slöseri med resurser att översätta alla handlingar till samtliga medlemsländers språk. Här kan vi göra en aktiv insats från svensk sida och satsa på engelskan som gemensamt språk.

Men modersmålet ska vi inte röra och du inser säkert att Radetzkys förslag i praktiken är ogenomförbart.
Mycket intressant ämne! Jag köper inte riktigt argumenten om "nationell identitet" och "kulturarv", det är inga statiska begrepp, men jag ser liksom Bengt ingen konflikt mellan svenska som modersmål och goda kunskaper i engelska. Sista året i mina högskolestudier var helt på engelska, när ovanan lagt sig var det inga bekymmer att klara sig med de språkkunskaper som jag med hjälp av det bitvis utmärkta svenska skolsystemet tillskansat mig. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar att göra det av olika skäl.

Som ett inlägg i debatten kan ju konstateras att flera länder klarar av konstitutionell tvåspråkighet.


Bengt Silfverstrand: Men nationell identitet, kulturarv och självkänsla är väl ändå viktiga begrepp som håller samman en nation. Sen är vi tydligen överens om att det inte föreligger någon konflikt mellan svenska som modersmål och goda kunskaper i engelska, och det var ju det som var huvudpoängen i mitt inlägg. De länder som har konstitutionell tvåspråkighet har det ju av skäl som är mer eller mindre tvingande och i sig konfliktladdade (t ex Belgien).
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM