TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Lyssnade på delar av gårdagens partiledardebatt och har nu också läst riksdagsprotokollet från debatten.  Mycket skall man höra och läsa innan öron och ögon trillar av.

När jag för något år sedan reagerade mot Svenskt Näringslivs påstående att en och en halv miljon svenskar var bidragsförsörjda skämdes dess skånske regionschef till den milda grad att hon slätade över det hela.  Men det som tidigare var i Svenskt Näringslivs säck har nu kommit i den  borgerliga s k alliansens påse.

 

Värst var Maud Olofsson.  Mantrat kördes i repris: "En och en halv miljon svenskar står utanför arbetsmarknaden.  Och det är Göran Persson och sossarnas fel." 

 

Det finns här anledning att citera Göran Perssons replik: "Kan Maud Olofsson beskriva, vilka som finns i den gruppen?  Jag ska ge två exempel: "Där finns de föräldralediga - de som är hemma med sina barn.  Är det någonting som vi ska sätta stopp för?  Där finns också de som finns i högskolesystemet?  Ska vi sätta stopp för dem också?"

 

Att räkna in heltidsstuderande, föräldralediga, förtidspensionerade och sjuka i det nedstättande begreppet bidragsförsörjda säger mer om vilka intressen den samlade borgerligheten  företräder än om de grupper de föraktfullt talar om.  Den två värsta kullerbyttorna är nog ändå kritiken mot högskolestudier - ett återfall i den borgerliga kampanjen mot s k bygdehögskolor, d v s alla högskolor utanför de stora univesitetsstäderna.

 

Hur var det, skulle Sverige inte konkurrera med kvalificerade jobb byggda på god utbildning i stället för att bli ett låglöneproletariat?  Och skallet mot dem som är hemma med sina barn rimmar ju illa mot den borgerliga viljan att införa vårdnadsbidrag.

 

Låt mig slutligen konstatera att Maud Olofsson uttalade sig nedlåtande om "gardinupphängningsjobb".  Jag återkommer i morgon med en artikel om verkligheten bakom dessa jobb och jämför dem med det borgerliga alternativet: Pigans återkomst på svensk arbetsmarknad.2005-10-13, 11:25  Permalink


Det är dumt av Alliansen att bunta ihop dem som har legitima skäl att inte arbeta med dem som i någon mening egentligen är arbetslösa. Det leder till denna frustrerande debatt om definitioner. När dom är försiktiga säger dom att 1,5 miljoner "står utanför", men talar inte om att en del valt detta frivilligt.

Det är illa nog att det är uppemot 900 000 personer som "egentligen" är arbetslösa (heltidsekvivalenter). Se mer på min blogg: http://danne-nordling.blogspot.com/
Antalet Bidragsförsörjda har ju SCB tagit fram, så den summan är nog odiskutabel, även om du naturligtvis vill förneka den, den är ju inte direkt en behaglig sanning, vilket ju visade sej i TV-debatten.

Sen på dej verkar det som att det ska gå att ha:
3 miljoner heltidsstuderande
eller
3 miljoner föräldralediga
eller
3 miljoner förtidspensionerade
eller
3 miljoner sjuka
Varför jag hugger till med just 3 miljoner är för att det räcker med 3 - 3.5 miljoner för att vid full vecka få till de timmar vi arbetar.
(med anledning av % sysselsatta, 'heltidsekv.' blir ju naturligtvis mycket lägre då det räcker med 1-timma o minst gratis, för att räknas som sysselsatt)
Då blir det ungefär lika många som jobbar som blir försörjda av dom som jobbar.
Allt enl. SCB naturligtvis.

Jag bortser från antalet Ålderspensionärer då dom kan anses ha betalt sin egen pension genom tidigare arbete.

Vad gäller "gardinupphängningsjobb" så ser man i KI´s rapport, dess begränsning till 'valfläsk', vad händer efter 2008

Det är den vanliga gamla visan, den kända historien med samma refränger och samma poäng vi nu får höra från såväl "Skattebetalarnas" (läs:Vissa skattebetalare) Danne Nordling och den universelle nyliberale gnällspiken Nils Lindholm.

Arbetslösa enligt den relevanta och allmänt vedertagna definitionen är de som vill och kan ta ett arbete men inte får det. Med denna definition ligger Sverige relativt bra till vid internationella jämförelser. Ser vi sedan till andelen sysselsatta så ligger Sverige i det absoluta toppskiktet (77% av den arbetsföra befolkningen).

Ganska fantastiskt att räkna in högskolestuderande, och frivilligt hemmavarande med barn som tärande. Lindholms närmast hallucinatoriska räkneövningar förtjänar egentligen ingen ytterligare kommentar.

Beträffande "gardinupphängningsjobb" så har jag redovisat ett konkret exempel på hur den typen av jobb både leder till att att arbetslösa kan få sysselsättning och hur de fyller ett viktigt behov hos gamla människor och därför höjer deras livskvalitet.
Tord är nu ute med rena lögner på
http://www.s-info.nu/region/show_news.asp?id=120&news=5463
Precis som du.

Från SCB läs och begrunda:
"1,8 miljoner personer hade 2002 bidrag i form av sjukpenning, förtidspension,
arbetslöshetsstöd eller socialbidrag.
Omräknat till s.k. helårsekvivalenter motsvarade det ca en miljon personer."

Från SCB läs och begrunda:
"Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag uppgick år 2004 till
1 067 188.

Detta är en ökning med drygt 3 procent jämfört med 2003.
Antalet helårspersoner ökade inom samtliga ersättningssystem utom sjukpenning, som sjönk med drygt 12 procent.
För första gången sedan 1997 ökade antalet helårspersoner med ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag)."

Silver och Tord, sluta ljuga, ni tappar fotfästet, sanningen finns.
Ni lever i den gamla världen då folk inte hade tillgång till snabba fakta.
Och inte tordes sätta emot.
Nyliberalen Lindholm fortsätter envetet sin halsbrytande sifferexcersis. Det finns två relevanta mått på hur arbetsmarknadsläget skall beskrivas.

Det ena är sysselsättningen. Med nästan 80% av de i "förvärvsålder" (16-64 år) sysselsatta intar Sverige en absolut topposition. Det andra relevanta måttet, och som berör den direkta arbetslösheten är antalet människor som söker jobb men inte kan få ett sådant.

Här ligger vi inte riktigt lika bra till men dock på den övre halvan av jämförbara industriländer.

Det finns enligt det amerikanske förf. Mark Twain tre sorters lögn - Lögn - förbannad lögn - och statistik. Lindholm använder det senare - i SCB-tappning - för att
försöka pådyvla även pålästa socialdemokrater sina irrläror.

Det kommer han förstås inte att lyckas med. Förvisso såväl föräldralediga, sjuka som arbetslösa sägas få "sociala ersättningar". Men så länge dessa ersättningar utgår enligt inkomstbortfallsprincipen så upprätthålls köpkraften i landet på en sådan nivå att ekonomin kan växa. Detta är avgörande såväl för att skapa ny sysselsättning som att kunna slå vakt om trygghetssystemen.
Men kanske allra mest intressant är vad Lindholm glömmer bort. Nämligen Riksbankens under många år arbetslöshetsskapande penningpolitik.
Men sådan är ju nyliberalismen.
Så herr Silver anklagar nu SCB´s siffror för att kunna ingå i clip:{
"Lögn - förbannad lögn - och statistik"
}
Du anklagar dessa arbetare o forskare för att göra ett dåligt jobb och komma med lögner!!.
Njae Silver du skall nog tänka igenom dina anklagelser lite.
Och framför allt dina ’sanningar’.
Sanningen finns numer bara en tangent tryckning bort.
Nej, SCB:s siffror är säkert korrekta. Det är Nils Lindholms vantolkningar av desamma jag kritiserat. Om man kallar föräldralediga, förtidspensionärer, sjuklediga m fl grupper, som ingår i SCB:s siffror utöver den öppna arbetslösheten, för tärande så är man ute på djupt vatten.

Tack vare ett trygghetssystem som bygger på inkomstbortfallsprincipen kan efterfrågan hållas uppe i samhället.

Att sänka ersättningarna i försäkringssystemen och framtvinga lägre löner leder till minskad efterfrågan och därmed lägre tillväxt. På Stora Ekonomidagen i Malmö i torsdags varnade nu också flera företrädare för näringslivet för lönesänkningspolitiken.

Panelen var helt enig om att lösningen för Sverige var att utveckla ännu mer avancerad produktion. Med andra ord att satsa på utbildning och kompetenshöjning.
Detta ligger helt i linje med socialdemokratisk politik.

Vad är viktigast:

hög lön,

eller

låg arbetslöshet?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM