TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”En piss i Mississipi!” Så betecknar trafikplaneraren och verkställande direktören för Trivector Traffic AB, Christer Ljungberg (www.ljungbergsblogg.blogspot.com) regeringens ”miljardsatsning” på klimatet.

 

Han frågar sig hur mycket en miljard är – en miljard som dessutom ska delas på tre år och ställer den s k storsatsningen i relation till Region Skånes idéer för de satsningar som behövs på järnväg resp. väg. Klokt nog vill Region Skåne satsa mest på järnvägar – närmare bestämt 33-39 miljarder fram till 2019. Men samtidigt vill man satsa 19-22 miljarder på vägar. Det blir ca. 2 miljarder på vägar per år, bara i Skåne. Att jämföra med 0,3 miljarder för klimatet i hela Sverige.

Ja, man kan ha många aspekter på gårdagens klimatpolitiska utspel från b-alliansregeringens sida. Men det samlade omdömet ryms väl i rubriken, och när det hela dessutom smetas ut som en tunn filt över en rad områden ,så torde den samlade effekten i form av upprustning av vår miljö bli tämligen ringa. Mycket är dessutom bara en fortsättning på vad s-regeringen redan inlett.

Som en skillnad och ett nytänkande lanseras projektet ”Hållbara städer”, en satsning på 340 miljoner riktade till företagen. Det finns skäl att ifrågasätta om kommersiella verksamheter som en förutsättning för miljösatsningar ska behöva smörjas med skattemedel. Detta bör i så fall förutsätta att företagen också är beredda att satsa egna vinstmedel på miljöprojekten ifråga.

Slutligen är det med mild ironi man noterar att b-alliansen ännu inte lyckats komma till skott i fråga om en höjning av bensinskatten. Höjt bensinpris är förstås att vänta, men med hur mycket? Den renodlade populismens företrädare i regeringen – Kristdemokraterna - lovade ju tvärtom att bensinskatten skulle sänkas. Det lutar väl då åt att kompromissen blir ett urvattnat och därmed närmast verkningslöst förslag om en begränsad höjning.

Så utmynnar ett under stort munväder lanserat miljöutspel i ett svagt hörbart sus i en trädkrona.Allt mer talar för att vi är utsatta för ett politiskt bedrägeri i klimatfrågan.
IPCC underlag för den globala temperaturtrenden är osäkert. Temperaturdata för södra halvklotet är av så dålig kvalitet att de uteslutits i klimatmodellerna.
http://www.climateaudit.org/?p=2031#comments

Samtidigt vet vi, att södra halvklotet med stora havsytor värms upp långsammare än det norra halvklotet med dess stora landmassa.
Historiskt är det också känt, att klimatet gungar mellan norra och södra klothalvorna. När det är varmt på norra delen, är det kyligt på södra osv. Möjligen har det att göra med havsströmmar.

Dessa uppgifter nämns inte i svensk press. Snart kommer klimatbluffen att spricka. Med propaganda kan befolkningar förvillas, men bara en kort tid.
Den dagen kommer klimatalarmisternas medlöpare att jagas ner i helvetets nionde krets av det skattetrötta svenska folket.


Bengt Silfverstrand: Om det förhållandet att en förkrossande majoritet av världens klimatforskare påkallar omedelbara åtgärder för att kraftigt reducera växthusgasutsläppen till atfmosfären, så kan detta knappast betecknas som bedrägeri.

Vems ärenden Kennedy Karlsson går i sammanhanget är här en betydligt intressantare frågeställning. Hans halsbrytande argumentation sammanfaller av någon mystisk anledning nästan exakt med vad USA:s president George Bush brukar föra till torgs. Den obotfärdiges sista förhinder. Vem sedan Kennedy Karlsson är och vilken lobbyistorganisation han företräder skulle vara värdefullt att få veta?

Jag, K Karlsson, är pensionerad skogsarbetare och talar av egen kraft.

Du bör sätta dig in i klimatfrågan.
Då kommer du att finna, att de allra senaste åren har över 500 forskare lämnat in vetenskapligt kontrollerade och godkända (peer reviewed) artiklar eller rapporter i auktoriserade tidskrifter som motsäger den antropogena växthuseffekten.

En allmän uppfattning bland dessa forskare är, att IPCC uppfattning är en hypotes av många, men tagen som sanning av politiska skäl.
Solens (magnet)strålning är en annan hypotes som kan vara lika sann.


Bengt Silfverstrand: Det var ju trevligt att en person med det USA-klingande namnet Kennedy, var en högst levande svensk, tillika pensionerad skogsarbetare. Jag har givetvis full respekt för din uppfattning, men är i motsats till vad du påstår, så pass väl insatt i frågan (27 år i riksdagen har bl a gett mig tillgång till ett omfattande underlag i frågan) att jag kan påstå att det faktiskt nu finns en tillräckligt bred uppfattning bland världens samlade sakkunskap för att inse behovet av skyndsamma reduktioner av växtgasutsläppen.

"Den siste mohikanen" i sammanhanget USA har ju också erkänt problemet, men av hänsyn till den industrielit som ytterst styr landet bråkat om tidsramen för åtgärderna ifråga.
Forskningen på klimatområdet går nu snabbt efter att forskningsfronten fått anslag.
Det går inte hävda kompetens genom att enbart hävda 27 år i riksdagen.
Är det inte besynnerligt att även Mars, Jupiter och Pluto visar ökade temperaturer?
http://klimat.wordpress.com/2007/04/09/notis-global-uppvrmning-p-mars/

Eller att för 11 600 år sedan vid istidens slutskede det tog bara 7 år för vintertemperaturen att stiga 7-10 grader?
Just det snabba förloppet på nuvarande uppvärmning på någon grad under 100 år anförs ju i dag för att människan är inblandad.
http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2006-03/Artikelsida/?contentId=4698


Bengt Silfverstrand: Hänvisningen till min tid som riksdagsledamot gällde inte min kompetens utan ditt myndiga uttalande att jag borde sätta mig in i klimatfrågan. Vilket jag alltså gjort. Jag har med andra ord samma förutsättningar som du själv att bedöma läget. Och kan på goda grunder konstatera att forskning och erfarenheter ger ett synnerligen gediget underlag för de beslut om reduktioner av växtgasutsläppen som nu äntligen är på väg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM