TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så har den blossat upp igen. En ny flumdebatt om jobben.  Den tändande gnistan den här gången är ett allmänt hållet uttalande av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo där han bl a hävdar att om folk får a-kassa ska de också söka jobb över hela landet. Det ska ställas hårda krav på den som får samhället stöd. Uttalandet har fått några socialdemokrater på högerkanten att vädra hela sitt flummiga omprövningsregister.

Flumförnyarna hävdar att en misslyckad jobbpolitik var en huvudanledning till det socialdemokratiska valnederlaget. Misslyckandet bestod, som jag ser det, inte i att det var något grundläggande fel på jobbpolitiken i sig utan att den inte användes offensivt i valrörelsen. I stället slog sig partiledningen till ro och hävdade att de nya jobben redan stod bakom hörnet och att konjunkturuppgången skulle fixa saken. Detta skedde ju faktiskt också, men med fördröjning. Passiviteten i jobbfrågan var förödande. Och detta trots att socialdemokrater i ledande ställning i riksdagens arbetsmarknadsutskott och fackliga företrädare i mycket god tid krävt starkare arbetsmarknadspolitiska insatser. Plusjobben kom för sent och i allt för svaga doser.

Mitt i all flumretoriken dyker det så upp ett inlägg som ställer saker och ting i sitt rätta perspektiv. Det är Roger Jönsson som finner de rätta orden och den rätta infallsvinkeln när han frågar: ”Ska vi utveckla vår politik för att borgarna vann valet och tvingar oss till det eller för att vi själva vill?” Det är ungefär samma perspektiv jag själv haft och har när jag i olika sammanhang frågat: Till vad ska den socialdemokratiska politiken förnyas? Ska vi anpassa oss efter vad marknaden kräver, eller ska vi staka ut vår egen väg?

Alltför många av inläggen i debatten har spunnit på temat: -Nu måste vi se sanningen i vitögat – Globaliseringen kräver förändringar – Skatterna kan inte höjas – Individen måste ställas i centrum – De kollektiva lösningarnas tid är förbi?

I farans riktning ligger – precis som Roger Jönsson formulerat saken - att rådslagen i alltför hög grad utgår från att vi förlorade valet och därför måste anpassa oss, och inte vad partiet i realiteten anser skulle behöva förändras.
Valet förlorades i huvudsak beroende på att socialdemokratin i alltför hög grad kom att framstå som överhetens parti, med en ledning som tidvis gav ett tröttkört och blekt intryck, onödiga självmål i diverse affärer m m, och inte på några grundläggande fel i vårt politiska program.

När det sedan gäller jobbpolitiken så kan den inte isoleras från övriga politikområden. Det är den ekonomiska politiken och utbildningspolitiken som lägger grunden för en långsiktigt god sysselsättning. Att som en del envetet hålla fast vid att skatterna absolut inte får höjas är kontraproduktivt. Om vi t ex ska kunna upprätthålla en god standard på vårdens, den sociala omsorgens och skolans områden så kan detta med den demografiska utveckling vi står inför komma att kräva skattehöjningar. Alliansens skattesänkningar under första året landar på drygt 65 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 195 000 jobb i offentlig sektor.

 

Det är politiken som äger instrumenten för att utveckla vår gemensamma fortfarande i allt väsentligt skattefinansierade offentliga sektor. Nya jobb, där de bevisligen behövs, inom t ex vården genererar genom den köpkraft som därmed tillförs samhället också nya jobb i den privata sektorn.

Svensk företagsamhet lever i den bästa av världar. Att socialdemokratin skulle vara småföretagarovänlig saknar all grund. Det är det allmänekonomiska klimatet och de enskilda människornas konsumtionsförmåga som utgör grunden för stora och medelstora såväl som för de mindre företagens fortlevnad och utveckling.

 

Samma är förhållandet med tjänstesektorn som det nu gullas med även från en del bloggstinna sossar, som inbillar sig att skattesubventioner i någon form måste införas för att utveckla tjänsteföretagen. Erfarenheterna från Danmark och Finland från avdrag för s k hushållsnära tjänster – i praktiken socialbidrag till redan välbärgade – borde väl ändå leda till några kritiska självreflektioner i flumretorikens värme(s)tugor.Bra skrivet Bengt.
Håller med Anne!
Men jag håller inte riktigt med i allt Du skriver. Visst var det så att S inte hade några förslag och lösningar vad det gällde jobben och arbetslösheten. Det har t.o.m valanalysen fastställt.

Det var många arbetslösa som inte röstade och som röstade med andra partier.

Jag och många med mig var mycket besvikna för att partiet inte lyfte upp frågan om arbetslösheten till en högre nivå.

Jo men Eva det är precis det Bengt skriver, typ följande:

"Passiviteten i jobbfrågan var förödande. Och detta trots att socialdemokrater i ledande ställning i riksdagens arbetsmarknadsutskott och fackliga företrädare i mycket god tid krävt starkare arbetsmarknadspolitiska insatser."

Men att säga att man var passiv kring en bra politik, eller att man hade en dålig politik, är 2 helt olika saker.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, det var så jag menade.
Just det, jag tycker att vi var dåliga när det gällde att föra ut en bra jobbpolitik och vi var även passiva.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM