TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ensidig näringslivspropaganda i Helsingborg

Ett vitalt näringsliv är bra.  Och näringslivet i Sverige lever i den bästa av världar.  Näringslivsdagar kan också vara bra.  Men när de som i onsdagens paneldebatt i Helsingborg – arrangerade av den nordvästskånska kommunala samarbetsorganisationen NOSAM tillsammans med näringslivet – övergår i ren borgerlig propaganda då blir det i bästa fall patetiskt och i sämsta fall, som här, rent pinsamt.

 

”Fler och starkare företag” var ämnet för paneldebatten som i mycket kom att handla om ”hushållsnära tjänster”.  Deltagare var riksdagsledamöterna Tina Acketoft (fp), Peter Danielsson (m), Christin Hagberg (s) samt företagarna Bert Karlsson, och Monica Lindstedt (Hemfrid).  Med en så starkt borgerlig panelsammansättning kan resultatet naturligtvis bara bli ett – en ensidig och i vissa stycken rent enfaldig debatt där de borgerliga företrädarna (politiker plus företagare) applåderades livligt medan socialdemokraten Christin Hagbergs ifrågasättande av pigjobbens förtjänster föranledde alltifrån isande tystnad till hånfulla kommentarer och buanden.  Ensidigheten i panelen motsvarades av en lika stor ensidighet i publiken.  Ytterst har, som den insiktsfulle förstår, den här typen av spel för gallerierna till syfte att bana väg för privatisering av hemtjänsten.

 

Förvisso slog Bert Karlsson delvis både åt höger och vänster.  Men han är ju som han är, en fjant med synnerligen snäva vyer. Jag skall i en artikel under nästkommande vecka närmare utveckla min syn på pigjobben kontra de satsningar regeringen nu gör på kvalitetshöjande jobb inom gemensamt finansierade verksamheter, vilka inte utförs idag eftersom medel saknas för att inrätta tjänster.

 

Men redan nu kan sägas att spåren efter försöken med ”hushållsnära tjänster” i Finland och Danmark förskräcker.  Exemplen visar att subventionering av sådana jobb har mycket små eller rent negativa jobbeffekter till stora kostnader för staten och stora omfördelningseffekter till framförallt höginkomsttagare.

 2005-10-06, 07:41  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM