TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I torsdags – 26 juli – var hustrun och jag inbjudna till en träff anordnad av Swedbanks lokalkontor i Höganäs. Plats: ”TV-kocken” Niklas Ekstedts sommarrestauarng i Viken.
Tema: ”Växtkraft – se till att dina pengar får chansen att växa till en förmögenhet.”

Tre föredrag begåvades publiken med och den andliga spisen berikades med en lekamlig sådan bestående av en utsökt hälleflundra med ett väl matchande och smakfyllt vitt vin. Det var för att citera en känd Karl Gerhard kuplett något som sammanfattningsvis kan beskrivas som en doft ifrån den fina världen…..

Även om spekulation och intresset att berika oss själva inte är vår bästa gren så beslutade vi oss för att hörsamma inbjudan och begav oss sommarrestaurangen belägen alldeles intill strandkanten i Viken.

Och visst kunde man inhämta en del guldkorn.
Programmet inleddes med att Swedbanks chefsekonom, Hugo Fromlet – professor i internationell ekonomi tog oss med på en rundvandring i världsekonomin – ”Sverige och Världsekonomin. Var finns de expansiva länderna?”

Av den i ämnet otvivelaktigt kunnige Fromlet fick vi bl a veta följande:
Hela den globala ekonomin går som tåget. Kina fortsätter att förbrylla med sin enorma tillväxt. Man kan numera röra sig ganska fritt i de större städerna där. 600 miljoner kineser tjänar mindre än 2 dollar om dagen. Landets sparande är stort. Kineserna sparar i genomsnitt 40% av inkomsten. Investeringskvoten är hela 40%, vilket uppgavs vara dubbelt så mycket som i de flesta andra länder. USA-ekonomin är inne i ett lugnare skede. 40% av alla dollar som köps för att finansiera USA:s stora betalningsbalansunderskott inhandlas av kineser.

Svepet över världsekonomin i övrigt var ganska brett. Försiktigheten i ordvalet stor även när Fromlet kom in på Sverige. Men ändå kunde man här få en skymt av ”den borgerliga bockfoten” och att det var den ”konventionella klokskapens” ekonom som talade. Med utbudsekonomernas okrönte kung Milton Friedman som utgångspunkt slog Fromlet fast att Sverige borde utbudsekonomiska strukturreformer, vilket också en socialdemokratisk regering – reformer som också en socialdemokratisk regering hade tvingats tillgripa.

 

Utbudsekonomernas standardrecept är i kort sammanfattning att skattesänkningar är allena saliggörande för att uppnå både kostnadssänkningar och produktionsökning. Bilden av denna lycksalighetens politik har visserligen efterhand nyanserats, men Fromlet kunde ändå inte låta bli att med utgångspunkt från en uppsats om Milton Friedman som dottern skrivit framhålla att skillnaden mellan Milton Friedman och hans ”motpol” den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes – vars slutsats var att bara en aktiv finanspolitik som stimulerade efterfrågan kunde häva massarbetslösheten – var att Friedman hävdade att staten skulle ingripa i ekonomin så lite som möjligt, medan Keynes ansåg att staten skulle ingripa så mycket som möjligt.

Det första är sant men det andra en överdrift. Keynes förordade ingalunda en massiv statlig intervention i politiken. Den statliga ingripanden han förespråkade var försiktiga och hans politik fick sitt mest kraftfulla genomslag i ett annat land än Englands. Nämligen här i Sverige där den s k Stockholmsskolan med Gunnar Myrdal och Erik Lindahl som ledande ekonomer förädlade Keynes teorier och där den 1932 tillträdande socialdemokratiska regeringen med dess legendariske finansminister Ernst Wigforss blev den som först praktiskt förverkligade ”Keynesianismen”.

Om detta kan man bl a läsa i den liberale amerikanske ekonomen John Kennet Galbraiths bok ”Mina ekonomiska historia” där bl a följande formuleringar torde vara av intresse, inte minst för den svenska publik som dagligen matas med den ”konventionella klokskapens” ekonomiska budskap.
Så här skriver Galbraith på sid. 116 och 117 i nämnda bok: ”På grund av deras insatser (Stockholmsskolans – min anm.) var depressionen över i Sverige i slutet av decenniet. Från Keynes kom teorin; från svenskarna fick man den ytterst handfasta – och demokratiska praktiken. Hade det funnit någon rättvisa här i världen skulle man inte tala om den keynesianska revolutionen utan om den svenska,”

Ord och inga visor! På tal om Galbraith så erinrar jag mig ett mediainslag i samband med
att den amerikanske ambassadören Heath kallades hem av president Nixon efter Olof Palmes skarpa kritik av USA:s orättfärdiga krig i Vietnam. Galbraith, på besök i Sverige, ombads kommentera hemkallandet och sade utan att darra på manschetten: ”I happen to know Mr. Heath, you won’t miss him.”

Efter Fromlets långa, men inte ointressanta föredrag, begåvades sällskapet med två ytterligare utläggningar, den första på temat ”Smarta placeringar.” och den andra ”Komplett finansiell service för dig utomlands.” Det sistnämnda föredraget presenterades av företrädare för Swedbank Luxemburg. Jo, ni läste rätt, Swedbank är på plats nära kapitalets högborg – Schweiz och vi fick bl a veta att 400.000 svenskar bor utanför Sverige och att 100.000 svenskar har bostad i Schweiz.

 

Slutsats: 400.000 av drygt 9 miljoner svenskar är i och för sig inget att beskärma sig över men Swedbanks koncept är intressant och kan sammanfattas så här:
”Kom till oss, så ska vi underlätta tillvaron för er som av någon anledning vill flytta utomlands…….
Upplysningsvis och avslutningsvis kan nämnas att varken hustrun eller jag tillhör den delen av kundkretsen…… Over!En doft av den fina världen, skriver Bengt.
Jag brukar undra vad är den fina världen, det fina folket, är det dom som är kapitalstarka eller är det dom som värna om et medmännskligt samhälle?
Intressant att Swedbank underlättar så att vi kan flytta från Sverige!?
Inget är sig likt längre!


Bengt Silfverstrand: Samma undran har förstås även jag. I den församling av förment "fint folk" jag nu befann mig för att skärskåda deras argumentering kunde jag spåra en närmast total okunnighet om hur folk utan förmögenheter och med små inkomster lever.

Sen tycker jag det är viktigt att uppmärksamma att den tidigare folkrörelsepräglade sparbanksrörelsen nu i Swedbanks tappning mest sysslar med kapitalplaceringar och hur folk ska kunna bli ännu rikare genom att lämna Sverige.
Ingen skatteflykting ska äga rätt att kalla sig svensk eller har svenska rättighegheter from. september 2010!

Jag känner personligen människor som efter avslutad universitetsexamen flytt landet för att tjäna tiotalsmiljoner men när dessa blir gravida så flyttar dom "hem" för att försörjas av staten i världens bästa land.

Detta måste upphöra och retroaktiv skatt måste införas samt omedelbar avhysning av skatteflyktingar som icke medborgare, eller önskvärda.

Jag kan själv kasta dom från ett farty i öregrund om ingen annan har mage till det.


Bengt Silfverstrand: Delar helt din uppfattning om skatteflyktingarnas dubbelmoral och profitering på det svenska samhället.
Bengt
Tack för ett intressant blogginlägg. Även jag har varit på föredrag hos "folkrörelsebanken" - Swedbank - och efteråt funderat på vart värderingarna tog vägen.

Med de bästa hälsningar
Peter Hultqvist


Bengt Silfverstrand: Peter

Ja, det kan man verkligen undra. Att Swedbank numera helt släppt folkrörelsekopplingen och blivit en bank som helt följer affärs- och spekulationsvärldens mainstream hade jag klart för mig men att man nu också ägnar sig åt rådgivning till skatteflyktingar var något nytt som det finns anledning att uppmärksamma och reagera mot.
Swedbank startade i Luxemburg 1973.
Man hjälper hyggliga läkare, tandläkare, ingenjörer och även au-pairer som tröttnat på ideellt arbete i Sverige och
som vill kunna få ett bättre liv utomlands. Definitivt inga skatteflyktingar. Borde det inte vara bekant för riksdagsmän och före detta riksdagsmän. För övrigt blir man inte inbjuden till dessa Swedbanksträffar
utan ett par miljoner på boken.
Vanliga småsparare får hålla till godo med en fralla på Folkets hus.


Bengt Silfverstrand: Jodå, jag är väl förtrogen med Swedbanks utlandsaffärer. Har för övrigt aldrig nämnt ordet "skatteflyktingar." Konstaterade kallt att Swedbank nu marknadsför "Komplett finansiell service för dig utomlands". Om denna service vänder sig till "ideellt arbetande svenskar" eller till människor som av krasst ekonomiska och egoistiska skäl flyr Sverige tror jag läsarna är mycket kompetenta att bedöma själva utan några pekpinnar från Håkan Bengtsson eller mig.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM