TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Kvinnor i Höganäs kommun har på ideell basis gått samman för att synliggöra existensen av våld mot kvinnor i nära relation och för att ge dessa kvinnor stöd, hjälp och skydd. Initiativet borde välkomnas av alla som inser problemets tyngd och vidd och som bejakar frivilliga insatser för att komma till rätta med våldet mot kvinnor.

Tyvärr uppskattas uppenbarligen inte Kvinnojourens insatser av socialnämnden i Höganäs kommun som för en tid sedan avslog föreningens ansökan om ett verksamhetsbidrag på 14 400 kronor. Avslaget motiverades med att ansökan var ofullständig, något som ansvarig handläggare förnekar. En titt på ansökningsblanketten visar också tydligt att föreningen uppfyllt de formellt ställda kraven. Självfallet har en nämnd rätt att kräva kompletterande uppgifter av alla som söker ekonomiska bidrag av skattemedel Men då borde det vara en
skyldighet för nämnden, och i första hand för dess ordförande, att begära in dessa kompletterande uppgifter innan beslutssammanträdet, så att föreningen inte p g a denna nonchalans går miste om det välbehövliga och välmotiverade stödet.

Det är förvisso mänskligt att fela – även av en social myndighet. Men med hänsyn till omständigheterna är det ännu inte för sent att rätta till misstaget. Släpp prestigen och se till så att Kvinnojouren efter att ha kompletterat sin ansökan får sina välförtjänta pengar.
Bengt Silfverstrand (s)

Inlägget publiceras i Lokaltidningen den 8 augusti
Har tillsammans med miljöpartiet också motionerat i ärendet (Se ”Mina dokument”)2007-07-26, 21:50  Permalink
Andra bloggar om:  


Läste på Kerstin Zanders blogg om samma sak.. men hon lyckades "gröta till det".
Men du lyckades bättre:
"Tyvärr uppskattas uppenbarligen inte Kvinnojourens insatser av socialnämnden i Höganäs kommun som för en tid sedan avslog föreningens ansökan om ett verksamhetsbidrag på 14 400 kronor. Avslaget motiverades med att ansökan var ofullständig,"

Kanske dom uppskattar det ändå om dom får möjlighet att förklara sig.
Att sedan enbart motivera att ansökan var ofullständig tycker jag är fel.. något om vad som var ofullständigt borde ha nämnts.

Och borde nu efteråt gå att ta reda på!

Annars blir det samma misstag nästa gång!

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Nej, Kerstins inlägg är alls inte grötigt. Det är solklart vad hon menar och det var hennes inlägg som gav mig möjlighet att berätta hur vi från (S) och (MP) i Höganäs agerat för att försöka rätta till misstaget.
"Nej, Kerstins inlägg är alls inte grötigt."

I mina ögon var det grötigt... jag läste det säkert en timme eller två innan du skrev om det också.
Jag hade tänkt att kommentera hennes, före du kom med postningen.. men jag ångrade mig då det inte var bättre skrivet.

Så då jag såg din som var bättre så tog jag tillfället.

Intressant att aktiviteten hos bloggare har så mycket att göra med hur ägaren skriver..

Folke Andersson
Bengt!
Kerstin skrev:
"blir jag chockad när jag läser att man avslagit kvinnojouren ansökan på 14 400 kr i Höganäs.
Vi har varit i gång i tjugo i år, men aldrig har vi fått ett så lågt anslag! Otroligt!"

Jag ansåg detta var grötigt.. först får man avslag.. sedan "har vi fått ett lågt anslag"

Vad är ett anslag?

Folke Andersson
Trist läsa sådana inlägg som Folke Anderssons. Förstår Kerstin Zanders text bättre än hans.
Låt detta handla om Kvinnojouren i Höganäs och inte om Foas inlägg!
Jag kommer att skicka ut Bengts skrivning till kvinnojourerna i Halland, ni övriga som förstår vad jag menar uppmanar jag att göra detsamma!
Tillsammans kan vi förändra......
Rätt så Kerstin, låt oss nu koncentrra oss på Kvinnojourernas insatser och hur vi ska kunna korrigera den skamlösa behandling Kvinnojouren i Höganäs blivit utsatt för.
Jo så viktig var inte min förklaring varför jag föredrog den ena före den andre av Er två. Så låt oss slippa den grejen.

Men Ni glömde att svara på vad anslag var!

Folke Andersson
Foa
Jag skulle självklart skrivit ut hela ordet - anslagsäskande som betyder begäran om medel för viss verksamhet ställd till myndighet
Hoppas att du nu förstår.
Tack Kerstin då förstår jag!
Anslagsäskande.. även det ordet nytt för mig!
Är det någon skillnad på bidragsäskande och anslagsäskande?

Hoppas att Ni nu får möjlighet att ta reda på vad som var ofullständigt ansökan, så dom inte enbart hittar på fina ord för att dom i grunden har annat av orsak som dom inte törs säga/skriva öppet.

Och vad säger föreninge som är drabbad av beslutet? Vad och hur kan dom visa sitt ogillande? Protestlistor?

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Höganäs Kvinnojour som drabbats av beslutet agerar opinionsmässigt på olika sätt för att försöka få till stånd en ändring. Bl a inbjuder man politiker och allmänhet till ett offentligt möte den 8 augusti. Och som sagt, det finns en s/mp-motion i ärendet på fullmäktiges bord (Se "Mina dokument" - motioner).
Jag kan väl hålla med om att ibland är det konstiga ord, men anslagsäskande står i Nordstedts Svenska ordlista, detta är inget nytt ord, tvärtom.
Ok ska kolla där vad skillnaden är!
Kan vara bra att veta föreningsmänniska som jag är!

Folke Andersson
Tack Bengt för din kommentar!
Hoppas du eller Kerstin skriver mer runt detta hur det går för dom då..
Jag är mycket intresserad vad dom menar med ofullständig ansökan.

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Socialnämndens avslag av ansökan byggde på ett diffust påstående om att ansökan saknade verksamhetsberättelse för 2006. Men i själva verket beskrivs verksamheten på själva ansökningshandlingen, något som ansvarig tjänsteman menade var fullt tillräckligt. Den avgörande kritiken mot socialnämndens handläggning (som också framgår av vår motion) bygger dock på att man inte begärde in vad man ansåg fattades då ärendet befann sig i beredningsstadiet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM