TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Uppskattad efter förtjänst….
Likformighet, enhetlighet och skatt efter bärkraft, är några viktiga principer i vårt skattesystem, principer som är på god väg att luckras upp rejält, sedan borgerligheten tycks ha anslutit sig till en situation som nu nästan helt dominerar europeisk skattedebatt – där skattesänkningar blivit ett mål i sig.

Socialdemokraterna hade innan regeringsskiftet förra hösten direktiven klara till en stor parlamentarisk utredning om skattepolitiken. Partiet ville återknyta till en av de viktiga principerna från 1990-91 nämligen det breda politiska samförståndet samt få igång en diskussion om skatterna i ett enda sammanhang. Nåja, tanken var god, men den skattereformen blev ju aldrig vad åtminstone socialdemokraterna hade eftersträvat. Bl a var den kraftigt underfinansierad.

Nu finns det starka skäl att se över hela skattesystemet eftersom lapptäcket är på väg tillbaka och det är fullt möjligt att skatteplanera genom att hoppa mellan olika inkomstslag och skapa inkomstfria ytor.
S-utspelet i Almedalen i form av den rapport som utarbetats av de tidigare s-statssekreterarna Magdalena Andersson och Jan Larsson var i och för sig intressant,men frågan är om det är politiskt möjligt att förankra en idé som innebär ett slopande av den kommunala beskattningsrätten. Den har i och för sig lett till orimligt stora skillnader i skatteuttag – en skillnad på hela fem kronor mellan ”lågskattekommunen” Örkelljunga å ena sidan och ”högskattekommunen Sollefteå” å den andra sidan nämndes i sammanhanget. I andra skattesammanhang skulle sannolikt en så stor skillnad betraktas som helt oacceptabel.

Men nu har den kommunala beskattningsrätten blivit något av en helig ko som det nog blir mycket svårt att slakta. Alternativet är då att behålla ett skatteutjämningssystem av ”Robin-Hood-modell” men detta system attackeras nu hårt framförallt från kommuner i Storstockholmsområdet och andra s k lågskattekommuner.

Från mitt eget perspektiv – Skåne län - kan jag konstatera att det bara är två av trettiotre Skånekommuner som är bidragsgivare i det nuvarande skatteutjämningssystemet – de mycket rika kommunerna Vellinge och Lomma. Vellinge kommun, som är det mest skrämmande exemplet, vägrar t ex konsekvent att ta emot flyktingar, och har bara ett politiskt mål – LÅG SKATT!

Att Vellinge och Lomma får betala till skatteutjämningssystemet är både rätt och rimligt. Men jag är övertygad om att skatteutjämningssystemet mycket väl kunde reformeras i riktning mot att fler kommuner, vars enda strävan tycks vara att ha låg kommunalskatt, och därmed tvingas minimera den kommunala servicen på flera områden (gäller inte sällan förskolan med stora barngrupper och lite personal som yttersta konsekvens), fick bidra med en större andel till systemet.

Under alla förhållanden är det mycket angeläget att vi socialdemokrater utformar ett eget förslag till nytt skattesystem och att detta system bygger på skatt efter bärkraft, likformighet och enhetlighet.Tänkvärt och insiktsfullt inlägg som vanligt.
Tyvärr verkar det inte som Velinge är ensam i sin strävan efter låg skatt. Det är nog ett mantra, som många borgerliga kommuner har. De "nyborgerliga" som exv Härnösand, har som huvudmål, verkar det som, att sänka skatten trots att ekonomin inte är den bästa. Vi i S anser att det är oerhört viktigt att se till att vi har en ekonomi i balans, att medborgarna får tillgång till den service de har rätt till mm, mm innan man sänker skatten. Den är förvisso hög i Härnösand, men å andra sidan har vi betydligt lägre priser på exv boende. vi får med andra ord mycket för pengarna. Det har dessutom, hittills, inte enbart gällt de redan välbärgade.


Bengt Silfverstrand: Alldeles riktigt Christina. Låg skatt är ett självändamål i många borgerliga kommuner. Att jag tog Vellinge som exempel är att jag råkar känna till denna kommun särskilt väl. Moderaterna har egen majoritet och styr och ställer som man vill. Kommunen är Sveriges kanske mest "utvecklade" rikemansreservat, möjligen i viss konkurrens med Danderyd och några andra kommuner i Stockholms län.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM