TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Mona Sahlin i Almedalen
Har just lämnat TV-soffan där jag avlyssnat Mona Sahlins tal i Almedalen. Den som bespetsat sig på utspel och s k nyheter kan möjligen känna besvikelse. Men jag tillhör dem som med lång politisk erfarenhet vet att den typen av gottköpspolitik inte är trovärdig. Mona gjorde därför enligt min mening det enda rätta. Hon valde ut ett huvudtema – ungdomarna och utvecklade detta på ett synnerligen slagkraftigt sätt. Jag tror det är en riktig bedömning att satsa hårt på våra ungdomar – vår framtid, och uppenbarligen gick det också hem hos publiken, där ungdomsinslaget uppenbarligen var mycket starkt.

 

Ändå hann Mona med att översiktligt beröra andra politiska frågor och det jag fann särskilt intressant var hennes utläggning kring sysselsättningen och A-kassan. Rätt och plikt – arbete är en rättighet men också en skyldighet.
Mycket riktigt konstaterade hon att vi ”tappade jobben” i valet. Det betyder inte, som en del
vill göra gällande att vi saknade jobbpolitik utan att vi invaggade oss själva i en övertro på marknadens möjligheter att skapa nya jobb tillräckligt snabbt.

A-kassan var en annan fråga som Mona lyfte fram och mot bakgrund av de senaste dagarnas debatt på s-info så fann jag hennes slutsatser intressanta. Klart och tydligt slog hon fast att A-kassan är en försäkring och inte ett bidrag och att det är borgarna som med sina dråpslag mot hela a-kassesystemet de facto omvandlar detta från försäkring till bidrag.

Om någon politisk kraft i det svenska samhället ska påsättas stämpeln bidragsparti – så inte är det socialdemokratin. Nej, i själva verket är det ju b-alliansen som med sin nya a-kassemodell – höga avgifter och låg ersättning verkligen kvalificerat sig för detta epitet. För att nu inte tala om alla andra subventioner de infört för de redan bäst ställda i det svenska samhället.2007-07-09, 20:45  Permalink
Andra bloggar om:  


Så här skrev jag i bloggpostningen som du gick i taket över: "Regeringens utredanden om en obligatorisk a-kassa kommer inte på något sätt att lösa problemet med uppfattningen att a-kassan är en medborgarlön för den som inte känner för att jobba eller söka jobb, tvärtom så ökar det incitamentet för uppfattningen att det är en medborgarlön, men den nuvarande ordningen är inte heller bra eftersom det inte upplevs som den försäkring den borde vara."
Du skriver: "Klart och tydligt slog hon fast att A-kassan är en försäkring och inte ett bidrag och att det är borgarna som med sina dråpslag mot hela a-kassesystemet de facto omvandlar detta från försäkring till bidrag."

Det är ju faktiskt precis samma sak som jag skrev men här om dagen så fick du rök ur öronen och gick upp i spinn, nu nickar du instämmande. Det verkar ju faktiskt som om du tar emot budskapet olika beroende på vem som säger det men det måste väl vara ett missförstånd.


Bengt Silfverstrand: Ja, man kan ju alltid vränga till det. För att friska upp ditt minne. Min kritik gick ut på ditt resonemang kring "bidragspartiet" och kraftiga angrepp på Ylva Thörns värnande om de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Att a-kassan ska vara en försäkring har det ur mitt socialdemokratiska perspektiv aldrig varit någon tvekan om.
Snyggt skrivet Bengt!
Håller tummarna för Mona nu.. hörde henne på ekot idag och hon gjorde bra ifrån sig.

Folke Andersson
Javisst ja, det inlägg som skapade öronrök hos Bengt S finns att läsa här:
http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=437
No offense CMW. ;)


Bengt Silfverstrand: Nej, inte öronrök men ifrågasättande av hur en som gärna vill kalla sig socialdemokrat kan spela med på den borgerliga planhalvan och talet om bidragsparti.
Bengt, Monas tal var en besvikelse. Erkänn det utan förbehåll. Att alltid vara lojal när man kan vara oberoende ger ingen trovärdighet. Även om talet var bra för publiken var det för massmedia och regeringen hon gjorde sitt utspel. Där väntade man sig inget så menlöst. Du borde bli orolig...
/DNg


Bengt Silfverstrand: Tycker du jag från din borgerliga horisont. Mona Sahlin gjorde precis vad hon skulle i ett tal med stor puklik. Talade om värderingar, gjorde ideologiska skarpa markeringar och lyfte sedan fram ungdomsfrågorna, något som uppenbarligen bar mycket långt. Du borde bekymra dig mindre om min oro än om borgerlighetens allt tydligare ambitioner om att göra ett redan delat Sverige ännu mer splittrat.
Ja precis som man kunde förmoda så ställde du snabbt in dig i ledet när partiordföranden säger samma saker som det du stormat mot de senaste dagarna, det är tidstypiskt för den politiske kameleonten, inte direkt förtroendeingivande dock.


Bengt Silfverstrand: Nu hugger du i sten igen. Jag har som riksdagsledamot varit med om ett antal beslut som samtliga understryker att a-kassan är en försäkring. Det jag "stormat" mot är dina skriverier om "bidragspartiet" och uppföljningen av den debatten där du tyckte att Ylva Thörn m fl borde skämmas för sin inställning. Även om det fanns brister i a-kassan innan de borgerliga alexanderhuggen mot densamma så har den definitivt varit en försäkring. En försäkring som borgarna nu i rask takt omvandlar till ett bidragssystem. Många lämnar ju nu a-kassan p g a de höjda avgifterna, avgifter som inte i rimlig grad motsvarar den förmån som samtidigt beskärs. Dessa stackars människor ska sedan tvingas tillbaka enligt metoden "kollektiv tvångslagstiftning." Detta är huvudproblemet, inte Ylva Thörns och andra fackliga förtroendevaldas kamp för en rättvis a-kassa.
Erik,
Noop jag offensar inte.
Jag förstår ditt behov av kurskorrigering nu när det blivit pinsamt uppenbart att vår partiordförandes åsikter är tydliga i att plikt kommer in tidigt i vårt partis arbetslinje och att du istället valt att försvara en märklig ordning där kommunals ordförande kan skriva: "Men trots vårt arbete finns bara inom Svenska kyrkan 3000 säsonganställda medlemmar i Kommunal." och i den artikeln vända den huvudsakliga kritiken mot regeringen som utnyttjar det faktum att vårt parti inte byggt arbetslöshetsförsäkringen på ett långsiktigt hållbart sätt istället för att inse att kritiken faktiskt är värre internt än extern med den utgångspunkten.

Vi måste, när vi återkommer i regeringsställning, försäkra oss om att bygga de samhälleliga försäkringar vi vill ha, på ett långsiktigt hållbart sätt som inte klåfingriga politiker kan ändra på efter förlustval.
Vi måste, i den fackliga grenen, lägga ökad tyngd på att ge arbetsgivarna tar samhällsansvar och anställer på heltid och på helår istället för att luta sig mot socialförsäkringarna.
De två punkterna är socialdemokratisk politik, att hävda något annat är kvalificerat trams och ett utslag av den enögdhet du ofta vill klistra på andra.

Att du varit riksdagsman och erkänner utan omsvep att du varit med och tagit beslut, och därmed är ansvarig, för att a-kassan inte är långsiktigt hållbar och institutionaliserad på ett sätt som omöjliggjort dagens nedrivning är ditt ansvar, hur kan framtidens politiker göra bättre, vet du det?


Bengt Silfverstrand: Att det inte är fråga om någon kursomläggning utan tvärtom ett klart fasthållande av principen att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring och inte ett långsiktigt försörjningsbidrag står utom alla tvivel för alla läskunniga personer.

Kommunals kritik av b-regeringens slag mot a-kassan gällde bl a det generella dråpslaget mot alla säsongsanställda.

Facket arbetar redan idag stenhårt för att få arbetsgivarna att ta ett större samhällsansvar, men tyvärr får ju detta inget som helst gehör från b-regeringens sida, där man i sitt benhårda nit att sänka skatterna är lika benhårt låst vid att skattesänkningarna i stor utsträckning ska betalas av arbetslösa, alla kategorier.

Ta sedan inte i så du spricker och tala om enögdhet. Det slår då bara tillbaka på dig själv.

Din slutsats i slutstycket är ju smått fantastisk. Inget system är självfallet för all framtid bestående utan kräver ständiga omprövningar och justeringar. I grunden är dock A-kassesystemet, innan borgarna började tafsa på det, så pass stabilt att det går att reformera det utan att riva ner det.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM