TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Valdemar Atterdag, Visby och asfaltsarbete
Den 10 april 1994 talade jag som partistyrelsens representant på Gotlands arbetarekommuns årsmöte. Jag inledde med följande ord: ”Makthavare är sig tämligen lika, även om metoderna för deras maktutövande blivit mer sofistikerade genom århundradena. År 1361 brandskattade den danske kungen Valdemar Atterdag Visby och vid Korsbetingen återfinns minnesmärket.200 stupade bönder. På 1500-talet försökte den danske kungen Kristian Tyrann, då även svensk regent, att hindra Gustav Vasas makttillträde genom att dela ut salt – guld värt på den tiden – till de svenska bönderna. Dagens makthavare Carl Bildt både ”brandskattar” och använder salt. Men han strör det i såren på redan hårt drabbade. På arbetslösa. På sjuka och på människor som har svårt att klara hyra och uppehälle. Guldet sparas till de redan besuttna.”

Samma inledning skulle kunna användas i dessa dagar i Almedalen. Skillnaden är den att Bildts i och för sig orättvisa ”besparingspolitik” egentligen är milda västanfläktar mot dagens borgerliga alliansregerings betydligt tuffare brandskattning av människor som lever på livets skuggsida.

 

I senaste numret av ”Dagens Arbete” – organ för Industrifacket Metall – berättar t ex Monica hur hon straffas för att hon inte har ett jobb. Monica blev arbetslös när AQ Magnetics lade ner produktionen i Söderhamn i slutet av 2002 och ett sjuttiotal industriarbetare miste jobben. Sedan dess har Monica tvingats gå utan arbete bortsett från några perioder med arbetsmarknadsåtgärder och en projektanställning.

-Det känns tufft att gå arbetslös så länge. Vissa verkar tro att arbetslösa är lata eller att arbetslöshet är som en enda lång och härlig semester. Sådana åsikter kan jag avfärda på en gång. Som arbetslös är du ofri. Inte nog med att ekonomin blir körd i botten. Du ska dessutom alltid vara tillgänglig och du har varken pengar eller möjlighet till fritid, säger hon och fortsätter: -Klart att man blir förtvivlad och förbannad. Vi som inte har något jobb får bara sämre villkor samtidigt som förmögenhetsskatten avskaffas och hushållstjänster subventioneras.”

Detta skrivs och sägs samtidigt som vi tar del av uppgiften att det kan bli ytterligare höjningar av a-kasseavgifterna i höst. Detta sedan många medlemmar lämnat kassan genom att sluta betala. Drygt 250.000 personer har lämnat a-kassorna sedan i höstas, då regeringen införde dyrare avgifter och lägre ersättning i kombination med ändrade villkor för att få a-kassa.

I Svenska Dagbladet går Kommunals ordförande Ylva Thörn till frontalangrepp mot regeringens politik gentemot a-kassan och hur de nya reglerna slår mot säsongsanställda - och nämner som exempel ett typiskt sådant - asfaltsarbete.
Regeringens inställning är uppenbarligen att säsongsarbetare är lata och ingenting hellre vill än att vara arbetsfria under delar av året. Detta är naturligtvis en oförskämdhet mot de många människor som trots tappra försök att finna sysselsättning under hela året är hänvisade till säsongsarbete.

På ledarplats i ”Dagens arbete” upprörs chefredaktören över de växande orättvisorna i b-alliansstyrda Sverige och hur gigantiska inkomstöverföringar sker från fattiga till rika.

”Jag stämplar in tre minuter över sju och jobbar till sex minuter över fyra. Jag sliter som ett svin i åtta timmar och får betalt för fyra. Resten stoppar Wallenberg i egen ficka”, deklarerar Åsa Linderborgs pappa – metallarbetare i Västerås i den kritikerrosade och mycket läsvärda boken ”Mig äger ingen.”

Nattstånden klasskampsretorik invänder en del. Nej, snarare en lika rimlig och relevant beskrivning av arbetets vardag och verklighet nu som då” avslutar Hans Larsson sin ledare i DA.
Än finns det hopp – motståndet lever, konstaterar han.

 

Synd bara att det finns socialdemokrater som i stället för att angripa de skriande och uppenbara orättvisorna i samhället ägnar sin bloggkraft åt att gå till storms mot fackföreningsledare som protesterar mot att asfaltsarbetare och andra med typiska säsongsarbeten drabbas särskilt hårt av försämringarna i a-kassan. S-bloggaren som p g a av sitt ständiga lir på högra planhalvan av jublande borgare döpts till ”No. 1” tycker att det både är rätt och rimligt att den som bara jobbar halva året – oavsett skälen till detta – inte ska vara berättigad till a-kassa under den del av året han går utan jobb.
Samme s-bloggare som rubricerar sitt angrepp på Ylva Thörn och säsongsarbetare: ”
Har (s)
blivit ett bidragsparti?”
har ingenting emot att s k hushållsnära tjänster subventioneras med skattemedel. Det framstår som alltmer uppenbart att man kan vara medlem i det socialdemokratiska partiet utan att sympatisera med grundläggande jämlikhetskrav samtidigt som man omfattar några av borgerlighetens paradtankar.2007-07-06, 20:24  Permalink
Andra bloggar om:  


Tänkte bara låna lite utrymme för att lämna länktips som ligger till grund för de vanliga påhoppen från Silfverstrand.
Den som är läskunnig kan ju därmed själv dra sina slutsatser och avgöra om jag "går till storms" och "angriper", istället för att endast vara hänvisad till Silfverstrands vantolkningar av verkligheten.
http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=436
http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=437

PS. Den första kulan visste tydligen vart den tog... DS.


Bengt Silfverstrand: Lånet är räntefritt. Men inte ska du väl bli syrak för att man kritiserar ditt samröre med högerkrafter i kritiken mot "Bidragssverige", Ylva Thörn och din positiva inställning till s k hushållsnära tjänster. Och när du sedan av samma höger blir utnämnd till "No. 1'" har du ju verkligen anledning att sträcka på dig. Eller hur?
Ja, riktigt orolig skulle jag bli först om det var du som utnämnde mig till No:1 för då skulle jag inte veta vilket knä jag av misstag satt mig i. Så länge de politiska motståndarna ironiserar och härjar så vet i alla fall jag vad som är vad och vad som inte är. Och jag är verkligen inte syrak, bara intresserad av sanningen, det är en sak till som skiljer dig och mig åt. :)


Bengt Silfverstrand: Jag tror faktiskt att Personvalsskolan i full politisk enighet kan ställa sig bakom ett namnbyte från Tarzan i Tierp till det av "överläkare E" föreslagna No. 1. Frågan är under alla omständigheter värd en prövning.

Om du nu inte varit syrak, så hade du väl inte behövt ondgöra dig över att jag kritiserat dina sura reaktioner på Ylva Thörns försvar för säsongsarbetarnas rätt till ersättning vid faktiskt inkomstbortfall och din i grunden positiva inställning till någon form av skattesubventionerad hemhjälp.
Jag har överseende med att du är förvirrad, det blir lätt så när man slåss hej vilt åt alla håll utan att ha kontroll på armar och ben, men det var alltså inte så att ondgjorde mig över din kritik utanjag underlättade för läsaren att kontrollera fakta om vad jag verkligen sagt istället för att tvingas stå endast med dina lögner som enskild referens. Du vet, det är sånt som de av dig så ofta hyllade insändarsidorna bistår med för att uppfylla objektivitetskriteriet men vi har alla förstått att principer är för dig oviktiga så länge de inte stöttar en och annan egeninitierad och hyllad käpphäst, men det säger mycket mer om dig och din bristande moraluppfattning än om något annat, eller hur?

Övrigt att tillägga är bara att jag inte alls ondgör mig över olika uppfattningar eller uppkommen kritik, som Peter Karlberg så klokt säger; "Demokrati förutsätter diskussion-samtal, välkommen att delta" ( http://peter.karlberg.org ). Diskussion förutsätter också olika uppfattningar och det hyllar jag, till skillnad mot dig då som ogillar olika uppfattningar och istället för att bemöta argumentation hemfaller åt smutskastning, gjorde du så i riksdagen också?


Bengt Silfverstrand: Demokrati förutsätter diskussion-samtal. Självklart och i det ligger naturligtvis också rätten att anlägga kritiska synpunkter. När socialdemokrater i fråga efter fråga börjar omfatta borgerliga paradtankar, så framstår sådan kritik som extra angelägen.
Jättebra Bengt, det är något jag helt och hållet ställer upp på. Att du är kritiskt mot ståndpunkter som jag försvarat har gått att förstå men din kritik har sällan bemött ståndpunkterna, istället har du angripit mig som person och ifrågasatt såväl mental hälsa som verklig politisk agenda. Men bemöt de politiska sakfrågorna, på samma sätt som jag bemötte dig i något inlägg för en tid sedan och vi hade en sansad diskussion om saken.
Du har ju faktiskt inte kommit med några sakargument som bemöter min kritik av Ylva Thörns artikel, vore inte det ett mer hedervärt sätt att diskutera politik på så säg?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst har jag bemött dina synpunkter i sakfrågan. Stödet till Ylva Thörn grundar jag självfallet på rättviseprinciper. Som socialdemokrat tycker jag det är sanslöst orättvist att skattesänkningar ska betalas med försämrad a-kassa och att dessa försämringar då också drabbar dem som har det svagaste fotfästet på arbetsmarknaden, vilket säsongsanställda bevisligen har. Din mentala hälsa är verkligen inte ifrågasatt. Men när du gång på gång sticker ut huvudet med ren borgerlig propaganda, som sedan en rad nyliberaler naturligtvis kastar sig över med glädje, ja då får du faktiskt finna dig i kritik.

Det är inte jag som döpt dig till "NO. 1" lika lite som jag kallat dig "besserwisser". Det står ju på din egen hemsida.Du har faktiskt inte förrän nu bemött ståndpunkterna men bättre sent än aldrig, det är berömvärt, jag hoppas det inte var svårt.
Vi är helt överens om att det ur rättvisesynpunkt är bedrövligt att skattesänkningar bekostas av neddragningar i socialförsäkringssystemen, men det gagnar verkligen inte våra politiska intressen att försvara möjligheten att uppbära a-kassa som en alternativ försörjningskälla istället för att hävda företagens plikt att ta socialt ansvar istället för att anställa över säsong.
Att kalla ifrågasättandet av ett expanderande bidragsförsvar för borgerlig propaganda när det är vi och vårt parti som alltid stått upp för att göra sin plikt och inte ligga samhället till last visar på hur snett det gått i vårt parti. Om vi ska kunna vinna nästa val och dessutom fortsätta omdaningen av samhället i en rättvis riktning så kan vi inte, ska vi inte, får vi inte fortsätta hävda bidragslösningar istället för ansvarslösningar. Därför är det fel att försvara a-kassan som en långtidsförsörjning iställer för den omställningsförsäkring som den borde vara, respekten för våra system urholkas när vi inte är de främsta försvararna av respekten för försäkringslösningarna.

Vad andra kallar mig är inte mycket jag kan göra något åt, och att jag självironisk kallar mig för besserwisser är kanske en indikation på att jag har viss självkännedom ändå.
Bengt Silfverstrand: A-kassan ska vara en omställningsförsäkring, ingen ständig försörjningskälla. Den principen är redan klart fastslagen av vår förra s-regering som också hann genomföra skärpningar av regelverket samtidigt som ytterligare sådana var på gång. Därifrån och till att generellt betrakta säsongsanställda som parasiter och särskilt benägna att vilja leva på understöd är emellertid steget mycket långt.

Ylva Thörn reagerade mot detta genom att ta kyrkogårdsarbetare som exempel och kunde tydligt påvisa hur denna grupp skulle tvingas att bli socialbidragstagare (sic!) när borgerligheten nu drastiskt försämrar deras ekonomiska villkor vid arbetslöshet.

Vi socialdemokrater är sannerligen inga bidragsälskare och det var dina svepande påståenden om att vi var något av ett bidragsparti som jag kritiserade. Du formulerade dig också i termer av att partiet och facket borde skämmas som tog arbetsgivarnas parti i frågan (om säsongsanställda) gentemot arbetstagarkollektivet. Det är ju borgerlig propaganda så det bara ryker om det.
Exakt vad jag också sagt, a-kassan ska vara en omställningsförsäkring och inget permanent försörjningsstöd, att då ta ställning för att säsongsanställda med upprepning kan använda a-kassan under off-season är ju argumentatoriskt självmål. En gång, kanske till och med två må vara okey men fler lågsäsonger än så borde vi inte kunna godta, eller?
Din slutsats att jag har betraktat eller uttryckt att säsongsanställda är parasiter är ju bara dumt trams, så är det ju inte och det vet du också så varför ljuger du?

Frågan om kyrkogårdsarbetarna är principiellt intressant, tycker du att vår omställningsförsäkring ska användas strategiskt av kyrkan som ett slags reservlösning för att de ska slippa ta arbetsgivaransvar på vintern? Verkligen??

Jag tycker verkligen att vi ska skämmas om vi tillåter a-kassan vara en reservlösning för arbetsgivare som däred utan hämningar kan friställa över lågsäsong, år efter år efter år. Där finns det ett arbetarperspektiv att bevaka och det gör inte du eller Ylva Thörn i det här fallet. Rikta kraven åt rätt håll istället för att, möjligen omedvetet eller ofrivilligt, bli försvarare av skevheter i systemet.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är sannerligen inget argumenatoriskt självmål att hävda att de som utan egen förskyllan och trots tappra försök att arbeta heltid inte ges tillfälle att göra detta. Om man med andra ord hamnar i en situation där man bara bereds möjlighet att arbeta under del av året så ska man enligt min mycket jordnära och grundläggande socialdemokratiska uppfattning inte straffas med att tvingas leva på socialbidragsnivå - och knappt det- under den tid man går utan arbete. Så jag skäms inte ett dugg för min inställning och det gör sannolikt inte heller Ylva Thörn hennes kommunalare eller för övrigt någon annan som tycker det är rent ut sagt för djävligt vad borgarna nu gör med a-kassan.
Hur tolkar du då det vår partiordförande säger i Handelsnytts nummer som är ute nu; "Vi tog för lätt på arbetslinjen. Den innebär rätt att alltid få en chans till, men också en plikt att ta en utbildning eller en praktikplats."
Innebär inte det att den säsongsanställde som under upprepade lågsäsongen inte lyckas få något alternativt arbete bör åläggas plikten att omskola sig, ta en praktikplats eller kanske till och med byta arbete? Vad skiljer partiordförandens åsikt från min?

Kan man år efter år vara utan egen förskyllan när man inte får något annat än samma säsongsarbete?
Har man inget eget ansvar över att byta inriktning om så är fallet?
Bör vi inte sätta politisk och facklig press på arbetsgivare som utnyttjar systemet istället för att se till att klara av årsanställningar?
Är socialbidragsnivå så hemskt förresten? Är inte det en social inrättning som vi ska vara oerhört stolta över? Den garanterar varje invånare i Sverige riktigt hyggliga levnadsvillkor oavsett orsak, det tycker jag är fantastiskt.

Att det borgarna gör med a-kassan är förkastligt är vi självklart överens om, men vi kan ju tycka det till vi spricker utan att det hjälper. Frågan är hur vi kunnat undvika det och vad vi kan göra för att undvika det nästa gång borgarna vinner ett val.


Bengt Silfverstrand: Jo, det tolkar jag på precis samma vis som jag tolkar hennes uttalande i intervjun med Marianne Rundström i dagens morgonnyheter i TV 1. Vad vi tog för lätt på var jobbfrågans och arbetslinjens betydelse för valutgången. Vi trodde i själva verket på att marknaden skulle lösa problemet och ge en så snabb uppgång i sysselsättningen och minskning av arbetslösheten att allt skulle ordna sig till det bästa.

Sen slår du ytterligare in öppna dörrar när du skriver att arbetslinjen innebär "rätt att alltid få en chans till, men också en plikt att ta en utbildning eller en praktikplats." Detta har jag aldrig ifrågasatt. Och under förutsättning att säsongsanställda kan erbjudas arbete eller utbildning/praktikplats, så ska de självfallet inom rimliga gränser vara skyldiga att ställa upp.

Men detta är ju något helt annat än att generellt straffa alla säsongsanställda genom att försämra deras ersättning vid arbetslöshet till den milda grad att de rimligen inte kan försörja sig.

Den politiska press som ska sättas på arbetsgivaren kan du vara alldeles övertygad om att både Kommunal och andra fackföreningar sätter på arbetsgivaren. Vad gäller det kommunala området, så kan jag bl a med utgångspunkt från min arbetsgivarroll som v.ordf. i kommunstyrelsen i Höganäs under förra mandatperioden försäkra dig om att Kommunalarb.förb. gör vad på dem ankommer i nu aktuella fall.

Sedan har jag inte ifrågasatt rätten till socialbidrag och att detta skulle vara något mindervärt. Men att tvinga en människa dit genom att "dra undan mattan" i a-kassan är väl ändå någonting helt annat.

Vad vi socialdemokrater i först hand ska göra är att återställa a-kassan till rimlig nivå med rimliga avgifter, om nu inte borgarna hinner förstöra så mycket, så att detta blir omöjligt. Och i samma veva naturligtvis se till att vi har ett utbildnings- resp. praktiksystem som fungerar för de som oförskyllt blir arbetslösa. Men även den delen håller ju borgarna nu på att förstöra.
Det är ju lite förvånansvärt att läsa att vi nu plötsligt är rörande överens om allt hela vägen ut, även om jag oroar mig för det långsiktigt hållbara perspektivet, eller bristen därpå, i att återställa utan att trygga framtidens förändringsmöjligheter men det må var en framtidsfråga att lösa.
Det enda som upprör dig om jag förstår saken rätt är alltså att jag skrev "bidragsparti" (inom citattecken och med frågetecken efter) och att jag kritiserade perspektivet som komunalsordförande valde istället för att se svagheten i sitt eget resonemang. Var det mödan värt att gå så till storms när det nu, i ljuset av vad Mona sagt, visar sig att du tycker som jag?

Kanske kommer det också att visa sig att det nu kommer gå mycket fortare att förbättra för säsongsanställda genom den fackliga kampen eftersom deras förhållanden försämras av regeringen, och då kan det ju komma något gott även ur detta dåliga, vem vet.


Bengt Silfverstrand: Nej, problemet var inte bara att du skrev "bidragsparti" utan att du riktade svepande kritik mot hela a-kassesystemet och fackföreningsrörelsens vaktslående om grundfundamenten i detta system.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM