TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

På förekommen anledning lämnas följande upplysningar:

 

1. Den socialdemokratiske bloggaren Erik Laakso som vid

    ett flertal tillfällen omyndigförklarat s-info har nu åter-

    vänt till "fadershuset."  Anledningen är som framgår

    av hans s-infosida uppenbarligen undertecknad och

    den kåserande spalt - Personvalsskolan - som jag tid

    efter annan publicerar på denna sida.  Kåserier som

    alltid tar sin utgångspunkt i verkligheten.  Eller som en känd

    kåsör och författare en gång uttryckte saken:  "Alla likhe-

    ter med verkligheten är omsorgsfullt utplacerade

    tillfälligheter."

 

2.  Laakso hushåller med sanningen när han i minst ett 20-

     tal (jo, det är faktiskt sant) praktiskt taget identiska

     inlägg i min gästbok påstår att han skulle vara portad

     från min hemsida.  Att detta inte är sant framgår bl a

     av det generösa debattutrymme Laakso medges på

     min blogg (Se bl a "Dygnet-runt-öppet i Personvalsskolan".

     Bakgrunden till detta senaste kåseri är just Laaksos

     återkomst till S-info och hans rent maniska "gästboks-

     skrivande" dygnet runt.  Att sitta uppe på nätterna

     bara för att få in en "stöt" på undertecknad måste nog

     med lätt underdrift betecknas som någon form av mani.

     Därtill är min ringa person nog när allt kommer omkring

     inte värd denna stora uppmärksamhet.

 

  3. Vad gäller vissa minimkrav även på gästboksinlägg hän-

      visas till Christina Meltin Westerlunds utmärkta hemsida.

 

  4. Själv håller jag mig inom ramen för s-infos spelregler.

      De är t o m mer generösa än de regler som tillämpas

      i dagspressen, där både namn och adress ovillkor-

      ligen måste uppges.  Därför finns det anledning att se

      upp med åtminstone två personer som publicerar sig

      i sådan utsträckning på diverse s-infosidor att det måste

      finnas ett klart syfte bakom deras massiva bloggande.

      En av dem heter Johan Paulsson.  Av diverse Paulsson-

      inlägg framgår klart att han politiskt befinner sig långt

      ute på högerkanten.  Systematiskt punktmarkerar han¨

      s-infobloggarna, ibland med bockfoten mjukt inlindad,¨

      men inte sällan kan man av hans högerosande drapor

      dra den inte alltför djärva slutsatsen att han skriver

      på någons uppdrag.  Beklagligt i sammanhanget är

      förstås att socialdemokraten Erik Laakso i sitt

      härnadståg mot undertecknad, bara för att jag skojar

      med honom i mina kåserier, inte drar sig för att använda

      en militant högerman som Paulsson som slagträ.

                            ******

 

      Härmed meddelas att Johan Paulsson är välkommen

      tillbaka på denna sida först när han uppger både namn

      och adress, d v s uppfyller exakt samma villkor, som

      ställs av dagstidningarna.

 

      Den andre maniskt bloggande högermannen kallar sig

      Leif E.  Han har av webbägaren uppmanats att sätta ut

      sitt namn så att han går att identifiera.  Detta struntar

      Erik Laakso fullständigt i och publicerar flitigt Leif E, en

      gång med motiveringen att Leif E. är en trovärdig person,

      han är ju överläkare....

 

 2007-06-17, 20:28  Permalink
Andra bloggar om:  


Att Paulsson är höger råder det inga rtvivel om. Att han däremot skulle vara militant har jag dock inte märkt. Kan du backa upp det påståendet?


Bengt Silfverstrand: Gärna. Exemplen är tydliga.

1. Hans aggressiva inlägg i min gästbok - uppreprade ett 20-tal gånger, sedan jag sagt punkt i en debatt, där Laakso själv fått stort utrymme.
2. Utformningen av polemiken mot undertecknad på hans "nyuupprättade" s-infosida och avändandet
av högerextremisten Johan Paulsson i detta sammanhang.
Så fick då till slut gästboksinlägget stå kvar, det var ju roligt HURRA!

I övrigt går det bara att konstatera att Silfverstrand må kalla saker för sant, men att det skulle vara sanning för det kan var och en med läs- och slutledningsförmåga med lätthet inse är oförsiktighet med just nämnda sanning.

Den pekoral som går under benämningen "personvalsskolan" är sanningen genom Silfverstrands skeva glasögon, ett stundom utstuderat hånfullt förfarande i syfte att ta både heder och ära av såväl partivänner som motståndare. Att be honom låta bli hjälper inte förstås.

Den som läser här ser att jag ska ha lagt in minst ett tjugotal identiska inlägg i Silfverstrands gästbok, men den som läser i gästboken ser bara ett inlägg, vad beror det på? Jo, för att Silfverstrand omsorgsfullt raderat varje inlägg jag gjort fram tills nu ikväll då han gav upp. Enda anledningen att jag lagt in samma inlägg många gånger beror förstås på att jag fått inlägget raderat utan vidare förklaring.

Att jag skulle sitta uppe hela nätterna för att kunna ge mig på Herr Silfverstrand är naturligtvis nonsen, men Silfverstrand vill gärna tillmäta sig enorm betydelse som så vanligt är med personer som har extrem tillväxt på sin personlighet. Med ett sådant, eget påstått, geni och kompetens är det naturligtvis förundrande att han aldrig blev mer än f.d oppostitionsråd i Höganäs och att han därför måste ge sig på andra för att fortsatt känna sig stor. Men min dygnsrytm vet han inget om, kanske har jag sömnproblem, kanske behöver jag inte sova mer än 3 timmar per natt, kanske sover jag i perioder om 3 timmar vid tre tillfällen per dygn, vad vet Silfverstrand? Men att jag skulle hårdbevaka sådant nonsen är att ta sig själv på väldigt stort allvar, jag tittar in då och då för att se vad drummeln hittat på helt enkelt, och ibland skriver jag en rad eller två.

Att Johan Paulsson skulle vara en militant högerman är mig obekant, den Johan som jag känner ganska väl efter flera års respektfullt debatterande är, visserligen höger, men långt ifrån militant. Den ende militante i de här sammanhangen är den förtalsdömde Silfvertrand och hans lakej Nilsson som alltid går till angreppskrigföring när någon ledsnar på "skojandet".

Att dessutom påstå att jag skulle behöva följa S-infos regler på min egen blogg är mycket häpnadsväckande och snudd på ren galenskap. Att S-info godkänner om någon hittar på urtypiska svenska pseudonymer gång efter annan men nekar personer som använder samma välkända signaturer är s-infos och dess köpares problem, men vad jag godkänner på min egen blogg där jag äger domännamnet och skriver reglerna (Som dessutom överensstämmer med för Internet välkända nät-etiska regler) det är att sammanblanda sin egen persons betydelse över annans suveräna beslutsrätt på ett flagrant sätt. Du gör som du vill Silfverstrand, radera och stäng av och blockera så mycket du vill, men stå för det och ta kritiken emot det, så är jag tillåtande, öppen och modig på min blogg och tar kritiken från dig om det.

Silferstrand har i sanning humor som kan hävda att hans påhitt, lögner och förtal är sanningen, ja jösses flickor!


Bengt Silfverstrand: Även om detta inlägg säger mer om skribenten än om mig låter jag det stå kvar. Jämför denna litania med mina kåserier och mina svar på utfallen. En person som måste ta till de här metoderna måste vara synnerligen hårt trängd. Så trängd att han måste använda dygnets nästan samtliga timmar för att bara bevaka undertecknads hemsida.

Se klockslagen när EL:s inlägg är avsända, så får ni en bekräftelse på vad jag menar.
När mitt tre och ett halvtåriga barnbarn Adam är som värst i klättningstagen och jag kallar honom för Tarzan i Lingonskogen ler och skrattar han belåtet. Föräldrarna myser och hotar inte med några repressalier. Bloggvärdens vuxne och förment mogne Tarzan i Tierp tvingas till skamgrepp för att försvara sig.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM