TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Miljöföredömen i NV-Skåne

Den 11 juni kunde man i HD (Helsingborgs Dagblad) ta del av en artikel som beskrev hur en ny biogasanläggning kommer att stå klar på Filbornaområdet i juli månad.  Dubbelt så mycket fordonsgas kan därmed produceras av Nordvästra Skånes Renhållnings AB, gemensamt ägt av fem nordvästskånska kommuner.  Råvara för biogasframställningen blir hushållens sopor. 

 

Sverige har Europas tyngsta och mest bensinslukande personbilspark.  Det både kan och måste ändras.  Eftersom vägtrafiken står för en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp, så kan en satsning på alternativa drivmedel ge väsentliga bidrag till en bättre miljö.  Biogasen är, som bl a miljöorganisationen ”Gröna bilister” konstaterat, marknadens i särklass bästa fordonsbränsle.  Flaskhalsen i sammanhanget är det fortfarande alltför glesa nätet av tankställen för fordonsgas.

 

Som ersättare i NSR:s styrelse under förra mandatperioden har jag på nära håll kunnat följa verksamheten, en verksamhet som förtjänar många goda vitsord, alltifrån den fina serviceanda som präglar personalens arbete på återvinningsgården i Tjörröd (Höganäs kommun), där jag är en flitig besökare, till styrelsens och VD:s, Dag Lewis- Jonssons, med medarbetare, framsynta miljöarbete. 

 

Helsingborgs kommun storsatsar, uppenbarligen i stor politisk enighet på biogasdrivna fordon medan Höganäs kommun är sämst i klassen.  Visserligen är ett s k fordonsgastankställe, efter sju sorger och åtta bedrövelser, på gång i kommunen (i Lerberget), men den borgerliga kommunledningen har inte orkat med att behandla en tre år gammal socialdemokratisk motion, där vi föreslår att kommunen ska upprätta en handlingsplan för successiv övergång till fordonsgas på kommunens samtliga transport- och personfordon, samt bygga upp en bilpool med ett datoriserat bokningssystem.

 

I stället för att förbättra trafikmiljön ägnar sig moderater i Höganäs kommun åt negativt krypskytte mot vårt gemensamt ägda miljöföretag –NSR.  Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde den 31 maj inkompetensförklarade en moderat ledamot den avgående styrelsen.  Angreppet riktar sig med förödande kraft mot moderaten Lars Olof Strufve, som under lång tid haft en ledande roll i NSR:s styrelse, tidigare som ordförande och under perioden 2002-2006 som v.ordf.  Det är djupt orättvist. Ty Lars Olof Strufve har visat ett stort engagemang och en gedigen sakkunskap i det viktiga och framtidsinriktade miljöarbete som NSR bedrivit och utgör därmed ett lysande undantag från den närmast totala brist på miljöintresse som präglar moderaterna i allmänhet, och (m) i Höganäs i synnerhet.

 

Därför vore det en nåd att stilla bedja om att Höganäs moderater nu upphör med den förgrämda kritiken mot NSR och i stället ser till att det blir fart på övergången till miljövänlig biogasanvändning i kommunens egen fordonspark till att börja med.  Ett studiebesök i Helsingborgs kommun kan vara en god och billig investering.

 

Bengt Silfverstrand

Kommunfullmäktigeledamot (s)2007-06-16, 14:54  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM