TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Nytt bevis för Feldtfel om friskolor

-Regeringens förslag att låta rektorer ta över kommunala skolor innebär i första hand att stora skolor i Stockholmsregionen kan göra miljonvinster genom att sälja skolan vidare.  Förslaget är så urbota dumt och orättvist att det till och med fått mycket borgerliga Helsingborgs Dagblad att reagera.  ”Utvecklingen får inte rusa iväg planlöst”, skriver ledarskribenten Jan-Olof Asp i en kommentar idag den 8 juni.  Men planlöshet är just vad som nu präglar hela utvecklingen på friskoleområdet.  ”Den situation kan snart uppstå då fristående skolor läggs nbed med kort varsel och kommunen tvingas ta hand om ett stort antal elever.  Diskussionen måste upp på bordet då det nu pågår en formidabel explosion av nya friskolor i landet.  Ansökningarna om att få starttillstånd av Skolverket duggar tätt.  Främst gäller det nya gymnasieskolor.  I år kom 654 ansökningar in.  50-60 procent av dessa bedöms bli godkända.”  Allt enligt borgerliga Helsingborgs Dagblads ledarskribent.  Som jag tidigare påpekat är det alldeles för lätt att starta friskolor i Sverige – i ett internationellt perspektiv.  Något av ett systemfel är det också att en statlig myndighet är tillståndsgivare, medan kommunerna efter friskolans start får ta hela ansvaret.

.

En annan borgerlig kommentar är också mycket intressant att återge i sammanhanget.  Den kommer från verkställande direktören Anders Hultin i den privata friskolejätten ”Kunskapsskolan.”  Hultin har en bakgrund som sakkunnig till dåvarande skolministern Beatrice Ask (m).  En genuin moderat som bl a står för det klassiska uttalandet att ”skolbolag är som flygbolag.  Det gäller att fylla stolarna.  Det är de sista som ger vinsten.” 

Nu dundrar Hultin för att rektorer ska kunna ta äver kommunala skolor.  –Jag tycker att det är anstötligt att man slumpar ut skolor till kommunala rektorer, säger Hultin till Dagens samhälle.

Ja precis lika anstötligt som att AB Kunsskapsskolan delar ut av skattemedel genererade vinstpengar till aktieägarna.

 

Det är självfallet inte rimligt att kommunala skolor privatiseras när elever, föräldrar och lärare, som i fallet med Tibble gymnasium i Täby, är kritiska.

 

Men det som nu inträffar i Stockholmsregionen är ytterligare ett exempel på att ordf. i Friskolornas Riksförbund, Kjell Olof Feldt är fullständigt ute och reser när han i en SVT-intervju häromdagen

hävdar att friskolor är ingenting man kan tjäna pengar på.  Den borgerliga utförsäljningsivern och den nu akuta risken för att vi får två parallella skolsystem i Sverige, en utveckling som djupt oroade Kjell Olof Feldt för tretton år sedan, är bevis på motsatsen."...delar ut av skattemedel genererade vinstpengar till aktieägarna."

Är detta anstötligt? De skattemedel som det här talas om har för det första sitt ursprung i privat verksamhet, så varför i hela världen skulle det vara anstötligt?

För det andra finns det ett stort antal privata företag inom olika sektorer som har sin näring i att på olika sätt bistå skolan - läromedelsföretag, dataföretag, städbolag och fastighetsbolag för att nämna några. Dessa företag delar också ut vad som ursprungligen är skattemedel till sina aktieägare, medel avsedda att finansiera ungdomars utbildning. Det är rent nonsens att antyda att detta på något sätt skulle vara otillständigt. Vi lever tack och lov ännu i ett samhälle där privat ägande av produktionsmedel är en grundläggand hörnsten i samhällsbygget.

Friskolor som fungerar dåligt får inga elever. Så enkelt är det. Om de inte kan skapa en bra utbildning för brukarna och samtidigt ge avkastning till de som investerat stora summor - då går de under. Så enkelt är det. Det är just detta som är den avgörande finessen med friskolor - huvudmannen har oerhört starka skäl att lyckas med sin verksamhet.

Så är det tyvärr inte alltid i kommunernas fögderi.


Bengt Silfverstrand: Ja, det är anstötligt i de fall då vinstmedlen genereras av skattemedel. Fristående skolor får exakt samma bidrag som kommunala skolor. Jämförelsen med läromedelsföretag etc. är irrelevant. Sådana företag får inga bidrag för sin verksamhet.

Nej det är ingalunda så enkelt att friskolor som fungerar dåligt inte får några elever. Friskolor som väljer sina elever (s k creaming bl.a. ett välkänt begrepp i Nya Zealand)fungerar ingalunda som någon skola öppen för alla. Och i den bemärkelsen fungerar de dåligt ur samhällssynpunkt.

Nu var min poäng en annan. Nämligen att Kjell Olof Feldt i en TV-intervjud påstod att ingen tjänar pengar på att starta friskolor. Detta är nu som verkligheten visar fullt möjligt. Vilket för övrigt även ditt inlägg är en bekräftelse på.
Hur kan jämförelsen med läromedelsföretag vara irrelevant? De försörjer sig genom att sälja en produkt till skolan.

Friskolor försörjer sig genom att sälja en produkt till medborgarna eftersom medborgarna efterfrågar deras produkt.

Genom att ha världens högsta skattetryck har vi valt att finansiera denna produkt gemensamt och inte enskilt.

Skulle sättet att finansiera skolan samtidigt förhindra eller göra oskäligt att investerare får avkastning på investerat kapital? Hur i all världen tänker man för att komma fram till en sådan häpnadsväckande slutsats?

Varför skulle en gemensam finansieringsmodell leda till en sådan slutsats, vad i modellen gör det relevant att tänka i sådana banor? Jag har inte sett några hållbara argument för tankesättet, men du kanske har några på lager? Låt höra!

Gemensam finansiering utesluter privata vinstintressen därför att:
Bengt Silfverstrand: Läromedelsföretag mottar veterligen inga bidrag för att sälja sina produkter.

Friskolor får inte bara samma bidrag som kommunala skolor. De profiterar ofta på gemensamhetutrymmen som skolgårdar, gymnastiksalar etc.

Särskilt många friskolor skulle aldrig komma till stånd om de fick stå på egna ben.
Vad menar du med att stå på egna ben?
Att varken få betalt av föräldrarna eller samhället?
I så fall tror jag du har rätt.
Utan intäker är det många företag och verksamheter som inte skulle kunna verka. Vad är så genialt med det?
Bengt, du tänker ju helt fel. Friskolor står på egna ben. De säljer en produkt, undervisning, till allmänheten.

Allmänheten väljer att finansiera denna produkt gemensamt, inte enskilt.

Men allmänheten väljer om de vill köpa just friskolans produkt eller inte.

Att tänka i termer av bidrag till friskolorna leder tanken fel och är fel. Det är inga bidrag det handlar om. Det är en enligt fast modell bestämd form av betalning för en utförd tjänst. Inget bidrag.

F.ö. konstaterar jag detsamma som jag alltid brukar göra, argument saknas för din sak.


Bengt Silfverstrand: Typiskt nyliberal kommentar. Friskolor säljer en produkt. Här handlar det verkligen inte om att sälja en produkt. Det handlar om att ge våra barn undervisning, en social och mänsklig rättighet fjärran från den flygbolagstanke som VD Anders Hultin (tidigare politruk till dåvarande skolministern Beatrice Ask)lanserade för några år sedan. Argumenten mot vinstbaserade skolbolag som skummar grädden av elevpopulationen genom att välja och vraka så att man slipper "besvärliga elever" är mycket goda.

Däremot finns det givetvis plats för fristående skolor som på ideell grund och med tillämpning av alternativ pedagogik kan vara komplement till den kommunala skolan.

Sist och slutligen mottar givetvis fristående skolor bidrag. Annars skulle de överhuvudtaget inte existera.

Härmed är debatten avslutad i den här rundan.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM