TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Alkoholpolitik och domstolsutslag

Så har EG-domstolen något överraskande meddelat sin dom.  Sveriges förbud mot alkoholimport via Internet strider mot EG-rätten.  Förbudet innebär en ”obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor.”    Ja, tänk vilken frihetsinskränkning, frestas man säga.  Överraskningen i sammanhanget består i domstolen gick emot sin egen chefsjurist – generaladvokatens bedömning i ärendet.

 

De kortsiktiga vinnarna är målsägaren Klas Rosengren och alla andra spritliberaler som ser en oinskränkt handel av spritdrycker och årgångsviner som högsta lycka och frihet.  Utan minsta tanke på att ett ohämmat alkoholflöde är en ökad börda för andra och ett bottenlöst träsk för vissa – alla dem som är slavar under alkoholen.  För spritliberalerna är  EG-domstolens utslag  förvisso en frihet.  För en alkoholpolitik med sociala ambitioner är domen däremot tveklöst ett nederlag.

 

Positivt i sammanhanget är folkhälsominister Maria Larssons (kd) snabba ställningstagande: ”Svensk alkoholpolitik ligger fast.”  Hon pekar i sammanhanget på en annan dom, den s k Joustra-domen från november i fjol.  Utslaget då innebär att alkoholskatt på varor man beställer över nätet ska betalas i det land man beställer från.  Detta innebär att svensk alkoholskatt ska betalas när man beställer från Sverige.  I likhet med Systembolagets VD Anitra Steen gör folkhälsoministern sålunda den bedömningen att en restriktiv alkoholpolitik kan upprätthållas.

 

Det ligger sannolikt en hel del i den bedömningen, även om inte kan vara helt säker.  Under alla omständigheter torde myndigheterna – tullen, polisen och skatteverket få ett jättearbete med att se till att skatten betalas och att ålderskontrollen fungerar.

 

Vad domen ytterst kastar sin skugga över är vilket som är mest värt – en något vidgad frihet att få inhandla alkoholhaltiga drycker å ena sidan och en inskränkning i vår nationella frihet att suveränt utan inblandning av domstolar, i Sveriges riksdag få fatta de beslut som vi bedömer vara bäst till gagn för vårt folk.  Vad händer om EG-domstolen i Vaxholmsfallet

dömer till det lettiska byggföretagets och Svenskt Näringslivs fördel?  Mycket talar för att

det då kommer att dåna uti (den demokratiska) rättens krater.  En het debatt kommer  sannolikt då att blåsa upp kring själva EU-medlemskapet

 

När allt kommer omkring kan det inte vara rimligt att en juridiskt tillsatt instans ska kunna överpröva beslut fattade av en i allmänna demokratiska val tillsatt riksdag. 

 

 

 

 

 

 2007-06-05, 18:24  Permalink
Andra bloggar om:  


Bengt skrev: "När allt kommer omkring kan det inte vara rimligt att en juridiskt tillsatt instans ska kunna överpröva beslut fattade av en i allmänna demokratiska val tillsatt riksdag."

Formellt sett jodå, eftersom detta förhållande har beslutats demokratiskt just av vår riksdag. EU är inte något som är oss påtvingat. Påminner principiellt om monarkin, i sig ej "demokratisk" men ändå under riksdagens totala kontroll. Vi kan avskaffa den om vi vill, liksom vi (antagligen) kan gå ur EU - om vi vill.

Så jag delar förhoppningen om en livaktigare EU-debatt. Oavsett vilken "sida" man står på i diverse sakfrågor och ideologi så riskerar man att bli "överkörd" av ett EU-beslut som kanske inte motsvarar svenskarnas övervägande vilja.

Och EU som organisation lämnar mycket att önska. Se t.ex. hemlighetsmakeriet kring arbetet med det nya EU-fördraget (dvs EU:s konstitution).

Tror att här finns stort utrymme för gemensam opinionsbildning från skilda läger.


Bengt Silfverstrand: Förhoppningen om en livaktigare EU-debatt står jag också bakom. Nu fattat beslut av EG-domstolen kommer folk nog att kunna leva med. Men skulle EG-domstolen gå emot Byggnads linje i Vaxholmsmålet, ja då kommer det sannolikt att ta hus i helsike och då talar en hel del för att hela EU-projektet kommer att ifrågasättas. Med all rätt i så fall. Formalia i sammanhanget är en sak. Realiteter en annan. Svenska folket har med stor sannolikhet den inställningen att beslut fattade i Sveriges riksdag ska väga tyngre än juridiska ingrepp mot svensk folkvald demokrati.
Socialdemokratin vill upphäva rättstaten. Det började man med redan i den nya grundlag som infördes 1974. Redan den då kände Olof Palme uttryckte att man inte var intresserad att verka under lagarna. Socialdemokraterna skulle inte själva vara tvingade att följa lagarna eftersom dommarkåren ansågs vara en del av det borgliga samhället.

Läs mer om socialdemokraternas gamla ovilja att inrätta sig under lagarna i Krister Telins "Sverige som rättsstat".

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/75664437.pdf

"När den representativa demokratin och parlamentarismen
skulle kodifieras och kungamaktens formella gränser beskäras
med en ny författning, var det klart att resterna av maktdelning
också på ett principiellt plan skulle utmönstras. Utgångspunkten
speglade också en speciell svensk tradition, där
demokratisering kommit att jämställas med parlamentsmakt,
något som inte var fallet i exempelvis Norge eller Danmark.
Synen på den dömande makten artikulerades bl a på detta
sätt av det statsbärande partiets främste företrädare:

Moderaterna och folkpartiet vill ge domstolarna en politisk roll.
Det är främmande för vårt system.Vi vill inte att domare och ämbetsmän
skall vara förmyndare för folkets valda representanter. Folket har rätt att besluta i eget hus. Det finns en gammal folklig
tradition på det området som är mycket stark. I den principfrågan
har centern och vi samma uppfattning. Det tycker jag hedrar centern.
Det är ganska typiskt att de två partier som har en mer djup
och omedelbar kontakt med breda folkgrupper har den inställningen.
Det är inte, så att säga, ett Ämbetsmanna- och Domstolssverige
vi vill ha. Det var mot detta som folkrörelserna –
både arbetarrörelsen och bonderörelsen – en gång reste sig.11

En maktdelning med utrymme för den dömande makten att
spela en konstitutionell roll definierades alltså närmast i
klasskampstermer, där också bonderörelsen omfamnades i
kampen mot den konservativa ämbetsmannastaten. Ett nyckelord
är också att domstolarna skall besparas en ”politisk
roll”. Denna stigmatisering av den dömande makten har ofta
ensam fått räcka som förklaring till att varje utvidgning av
judiciell kontroll eller lagprövning under lång tid inte ansetts
lämplig i vårt land.12"

Vissa har inte mognat demokratiskt trots en nuvarande ansenlig ålder.


Bengt Silfverstrand: Har man inställningen att svensk socialdemokrati försökt avskaffa rättsstaten, ja då har man nog vaknat på fel sida ett antal gånger. Hänvisning till borgerlig näringslivssponsrad Timbolitteratur stärker inte argumentationen. Snarare tvärtom.

I själva verket stärktes den svenska rättstaten och demokratin ända fram till den tid då riksbanken fick ta över ansvaret för penningpolitiken från regering och riksdag. Nu tycks riksdagen ha vaknat och ska skärpa sin tillsyn över riksbanken. Alltid något men fullt otillräckligt. Sen kom borgaringreppet - med vänsterpartiets hjälp - att ersätta demokratiskt valda Riksdagens Revisorer med en ren tjänstemannainstans - Riksrevisionen. Även EU-medlemskapet innebär att demokratiska som bekant kan överprövas av jurister.
Och bakom hörnet lurar en ny instans - en författningsdomstol - som ska kunna överpröva politiska beslut.
Leif E uppmanas följa diskussionreglerna och skriva ut för- och efternamn.


Bengt Silfverstrand: Ja, och gör han inte det så stryks hans inlägg nästa gång.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM