TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Feldthyckleri om friskolor

Kvällens Aktuelltsändning innehöll ett längre avsnitt om den snabba utvecklingen av antalet fristående skolor.  Skolminister Jan Björklund (fp) beklagade å ena sidan att tillströmningen av friskolor varit alltför kraftig, men var å andra sidan inte beredd att vidtaga några åtgärder som förhindrar en utveckling mot två parallella skolsystem i Sverige.  Utbildningsutskottets v.ordf. Marie Granlund (s) var däremot mycket klar i sitt ställningstagande och formulering av den socialdemokratiska linjen i friskolefrågan.  Vi måste stärka den kommunala skolan, skärpa kraven vid etablering av nya friskolor och bl a kräva att överskott som uppkommer i fristående skolor ska återinvesteras i verksamheten. 

 

Skolministern gjorde det häpnadsväckande påståendet att det knappast gick att tjäna pengar på skolverksamhet, vilket vittnar om en skrämmande okunnighet.   Tror verkligen Jan Björklund att Kunskapsskolan AB, Procivitas AB m fl skulle ha tillkommit om man inte kunna tjäna pengar.  –Skolbolag är som flygbolag, det gäller att fylla stolarna, det är på de två sista man gör vinsten, som Kunskapsskolans VD konstaterade i ett numera beryktat uttalande.

 

Därefter inträdde ordf. i Lärarnas Riksförbund och ordf. i Friskolornas Riksförbund, fd finansministern, Kjell Olof Feldt på arenan.  Lärarförbundets ordförande varnade insiktsfullt om den utveckling mot ett alltmer splittrat skolsystem som vi är på väg emot.  Kjell Olof Feldt, däremot hävdade att problemet låg på den kommunala skolan, medan de fristående skolorna var hårt styrda av staten.  Detta är med förlov sagt struntprat.  Kraven på att få starta en fristående skola är i själva verket mindre rigorösa än i de flesta andra länder.  Den f d chefen för Skolverket, Ulf P Lundgren konstaterade t ex att med de villkor som gäller för ansökan om att få etablera en fristående skola skulle en nazistisk organisation utan större svårighet kunna skaffa sig tillstånd att starta en friskola.

 

Eftersom Kjell Olof Feldt i tid och otid ofta citeras av borgerliga politiker som nu också givetvis använder honom som tillhygge i friskoledebatten kan det vara på sin plats att citera några rader från hans bok ”Rädda välfärdsstaten” (utg. 1994) där han varnade för utvecklingen av antalet friskolor, som ju då faktiskt var ganska blygsam i förhållande till

vad vi nu kan uppleva. (Sid. 127) ”Givetvis finns det i ett socialt och ekonomiskt skiktat samhälle alltid tendenser till en segregerad skola.  Men staten får inte förstärka denna tendens genom att tillåta eller t o m uppmuntra ett socialt urval som bygger på föräldrars betalningsvilja eller på de enskilda skolornas önskan att rekrytera ”bästa möjliga” elevmaterial.  Tyvärr är det vad som håller på att ske.  Den borgerliga regeringens ambition är uppenbarligen att antalet privatskolor skall växa på den kommunala skolans bekostnad, gynnade av förmånliga bidrag och socialt ambitiösa föräldrars val.  Jag ser det som en uppenbar risk att den senaste ”valfrihetsreformen”, där skolorna för sin ekonomi blir beroende av var föräldrarna placerar den s k skolpengen, ökar avstånden mellan ”bra” och ”dåliga” skolor.  Och att urvalet av elever till dessa skolor får ett starkt samband med deras sociala förutsättningar i övrigt.”

 

När Kjell Olof Feldt nu, tretton år senare, bejakar en utveckling som han varnade för när den bara var i sin linda, så kan detta inte betraktas som någonting annat än hyckleri.

 

Tiden i skolan är den enda period i livet där människor naturligt träffas över alla gränser,  De intryck av världen och medmänniskorna som förmedlas under ungdomsåren präglar en människa resten av livet.  Barn ska inte delas utan vara tillsammans från tidig start i livet.  Så läggs grunden för jämlika villkor och integration.2007-06-04, 22:09  Permalink


Håller helt med dig! Jag såg samma inlägg och jag blev lika upprörd över Kejll-Olof Feldts inlägg, men ffa för att han är ordförande för friskolornas riksförbund. Lyckades inte formulera mig alls i denna blogg utan ägnade mig åt att leta statistik och forskning om friskolor och kommunala skolor, så jag är glad att du skrev så väl!
Allmänt trött på den karlen, han förlorar mer och mer i anseende i mina ögon, karlen har blivit höger på äldre dar... Vi skall inte ha friskolor och konkurrens i skolans värld, förklaringen ligger just i att i en konkurrens förlorar alltid någon, i detta fall de som har ur ett marknadsmässigt perspektiv gjort det s k. felaktiga valet att välja den skola som måste dra ner för att man saknar det erforderliga antalet lever som skolan behöver för att upprätthålla en god kvalité på antalet lärare, böcker, datorer mm. Detta har vi sett i Helsingborg där ett flertal kommunala skolor fått legas ner. Sedan ser vi att ett flertal friskolor i staden saknar skolbibliotek, skolmatsal, skolgård, gymnastiksal… Sedan har vi betygsinflation, social segregering där de ekonomiskt starkare går i störe grad på friskolor och det är en av anledningen till att friskolor har högre betyg osv.

Konstigt att man påstår att skolan skall bli bättre, men vad vi kan se är att den svenska skolan blivit sämre, trots att friskolorna tillkommit efter 1990…Innan dess var ju den svenska skolan världsbäst. Tillbaka till medborgarskolan!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM