TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Granska makten – Lena Mellin!

(S)urpuppor – lyder en braskande rubrik över en artikel i dagens Aftonbladet där Lena Mellin öser sin galla över socialdemokratiska riksdagsledamöters – och f d statsråds kritiska granskning av den borgerliga regeringens fögderi.

 

Mellin – vars kritik faktiskt är rätt surmulen - går ut på att socialdemokratiska f d statsråd inte ska ägna sig åt att nagelfar hur nuvarande borgerliga statsråd sköter sitt jobb.  Som konkreta exempel tar hon bl a Morgan Johanssons och Berit Andnors KU-utfrågning angående utrikesminister Carl Bildts styrelseuppdrag och aktieinnehav i inte alltid rumsrena företag.

 

Kritiken är sannerligen svårförstådd.  Skulle socialdemokrater, bara för att de tidigare varit statsråd  - och då sannerligen nagelfarits och kritiserats i mångdubbelt större utsträckning än vad som nu är fallet med borgerliga statsråd – inte få använda konstitutionsutskottet för att syna borgerliga statsråds i många avseenden synnerligen tvivelaktiga uppträdanden?

 

Under de 27 år jag var riksdagsledamot satt socialdemokraterna i regeringsställning 18 år.

Under denna tid öste borgerliga riksdagsledamöter i tid och otid ku-anmälningar över de socialdemokratiska statsråden.  I flera fall var de naturligtvis fullt befogade, men många gånger handlade det om rena okynnesanmälningar.  Var befann sig Lena Mellin under de åren?  Mandatperioden 2002-2006 är åtminstone inte alltför avlägsen.

 

När sedan Lena Mellin påstår att Morgan Johansson, Thomas Östros, Tomas Bodström och Per Nuder skulle vara förgrämda för att de inte längre är statsråd, så talar hon mot bättre vetande. 

 

Jag har vid olika tillfällen under senare tid deltagit i församlingar, större och mindre, där nämnda f d statsråd, numera riksdagsledamöter varit närvarande, och jag kan försäkra att

humör och stämning är på toppen. Lägg därtill en kamplust och en målmedveten strävan att

göra det borgerliga maktinnehavet så kort som möjligt.

 

Självfallet ska ett parti och dess politiker, allra minst då förstås de som befinner sig i ledande ställning undgå kritisk granskning då de befinner sig i opposition.

 

Men när det hela rör sig om småskuret gnäll, som fallet i dagens Mellinartikel, och då samtidigt de som har makten i dagens Sverige – den borgerliga allians som genomfört den mest omfattande omfördelning av förmögenheter som förekommit i modern tid och ägnar tid och kraft åt utförsäljning av svenska folkets egendom – så lättvindigt kommer undan Mellins granskningar, då är det något som gått snett.

 

 2007-05-31, 17:56  Permalink
Andra bloggar om:  


Lena Mellin vill nog ha en S-regering. Men ni förlorade ju senaste valet, så något bör göras om ni inte ska förlora igen. Och eftersom hon var kritisk även före valet ni förlorade så kanske hennes synpunkter bör ges viss vikt. För hon har ju fått rätt (åtminstone ur en taktisk synvinkel).

Visst går det att förena en kritisk hållning till S med att man vill partiet väl. Rent principiellt.

För övrigt instämmer jag i att media bör ägna mer utrymme åt att "granska makten" än att granska oppositionen. Delvis för att det faktiskt finns mer "hårda fakta" dvs politiska beslut att granska hos de som har makten. Granskningen av opositionen får bygga på andra principer.


Bengt Silfverstrand: Det finns knappast något stöd för tanken att Lena Mellin vill ha en s-regering. Det var inte kritiken mot f d s-statsråd som sådan jag reagerade mot. Utan att Mellin tog närmast självklara KU-utfrågningar till intäkt för att utmåla Morgan Johansson m fl som gnällspikar.

Som framgår av hennes artikel så är den snarare ett exempel på gnällighet.

Sen är det ju bra att vi är överens om att media ska ägna mer tid och kraft åt att granska den politiska makten.
Jag tycker att Lena Mellin har hamnat på den högra sidan om spelplan. Tycker hon sista tiden skrivit många plumpar. Så man ska nog inte ta så hårt på hennes uttalanden...


Bengt Silfverstrand: Instämmer, men även under de omständigheter du nämner så tror jag det är viktigt att Mellin får mothugg. Hon har ju närmast helgonförklarats i vissa kretsar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM