TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ständigt dessa ”hushållsnära tjänster.”

Skatteverket hade till och med mars i år fått in 467 ansökningar om F-skattesedel, en ökning med 20 procent jämfört med samma period i fjol, får vi veta.  Detta har fått vissa ”kramare” av städjobb och dylikt att sjunga med änglarna.  När vi sedan samtidigt nås av nyheten att den ”Svart sektorn växer kraftig”, så blir glädjen bland föreningen ”Städsubventionernas vänner” rent euforisk.   Och ropen skallar: ”Skattesubventionerade städjobb åt alla.” 

 

En s-märkt kramare av hushållsnära tjänster påstår att en vanlig kritik mot avdrag för hushållsnära tjänster har handlat om att detta inte skulle skapa några nya jobb utan bara kosta skatebetalarna pengar – och omfördela resurser till redan välbeställda.  Det första är fullständigt galet.  Det andra helt korrekt.  Ingen seriös kritiker av subventionerade städjobb m m har någonsin hävdat att ”reformen” inte skulle skapa några nya jobb.  Vad vi på goda grunder påstått att tillkomsten av nya arbetstillfällen inte står i rimlig proportion till den ekonomiska insatsen.  Det finns i våra grannländer Danmark och Finland klara belägg både för att antalet nya jobb inom den hushållsnära sektorn blir ytterst begränsat samtidigt som det står lika klart att det i första hand är välbeställda grupper som kommer i åtnjutande av subventionerna.

 

I Danmark upptäckte man ganska snart att ”hushållsreformen” kostade mer än den smakade och omprövade hela konceptet.  I Finland pågår subventioneringen av välbeställda fortfarande, men som sagt, den verkliga jobbkicken har uteblivit.

 

Självfallet ökar intresset att skaffa sig F-skattesedel om man ser att här finns pengar att tjäna på statens välvilja att stödja företagsutvecklingen via skatteavdrag (som ju i praktiken är bidrag).  Det förhatliga ordet bidrag blir som bekant rumsrent när det utbetalas i form av ett avdrag.

 

Om man lever i tron att man ska avskaffa eller kraftigt reducera de s k svartjobben, ja då krävs det sannolikt subventioner långt utöver vad som nu är aktuellt och då kommer systemet att kapsejsa på ännu kortare tid än som var fallet i vårt grannland Danmark.

Sen försöker vissa i ”Städsubventionernas vänner” att undvika sammanblandning med b-alliansen att föreslå en omläggning av subventionssystemet från skatteavdrag till avnämarna till kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna eller momsen.  Men precis som snus är snus om än i gyllne dosor, så är skattesubventioner, skattesubventioner oavsett färgen på dosan.

 

Nej, om det nu förhåller sig på det sättet att det är för dyrt för en del människor att köpa städtjänster o dyl på en öppen marknad (ett system som ju borgare i alla andra sammanhang hyllar) så ska insatserna självfallet riktas till de grupper i samhället som verkligen har behov att få sitt hem städat men vars ekonomi är svag.  Det stora behovet av den här typen av tjänster finns uppenbarligen hos våra gamla.  Och här finns då också väl beprövade system att lösa problemet.

 

Man ser helt enkelt via kommunens äldreomsorg/socialtjänst till att gamla i behov av städtjänster o dyl får sådana utförda gratis eller till starkt reducerat pris. Praktiska väl fungerande sådana system finns i form av ”Fixartjänster.”  Vi har t ex ”Fixar-Malte” i Höganäs som utför den typen av tjänster helt gratis till pensionärer.  Kommunen står för hela kostnaden.Klarsynt Bengt!
Håller helt och hållet med dig, tyvärr ser vi hembiträdet skjuta skott och slå ut i blom, ivrigt vattnad och gödslad av diverse personer med nyliberala idéer.

Paulsson!? var är du...?

mvh

Lennart

http://www.s-info.se/nilsson


Bengt Silfverstrand: Hej Lennart. Jomenvisst är det beklagligt men samtidigt kuriöst att personer som i praktiskt taget alla andra sammanhang tycker att varor och tjänster ska saluföras på en öppen marknad i fri konkurrens, nu plötsligt vill införa en särskild marknad för städ- och liknande tjänster där de som köper tjänsterna i fråga ska gödslas med generösa skatteavdrag.
Bengt, hade det inte varit lite mer intelektuellt hederligt att nämna vilken "s-märkt kramare av hushållsnära tjänster" som du åsyftar - och kanske rent av bifoga en länk till vederbörande? Du gör det annars väldigt lätt för dig genom att självsvåldligt välja ut och tolka en icke namngiven meningsmotståndares argument och bemöta dem, utan att någon mer än du får veta vad personen i fråga egentligen skrivit.


Bengt Silfverstrand: Jonas, skälet till att jag formulerade mig som jag gjorde är tvåfaldigt.
1. Du är inte ensam socialdemokrat att "omfamna"
skattesubventionerade tjänster.
2. Försiktighet påkallad efter tidigare erfaren-
heter av ditt sätt att bemöta mig på din egen
hemsida.

Både din och min hemsida är länkad till sida där
alla kan ta del av innehållet. Så varför gråta krokodiltårar?
Bengt, om det nu är fler än jag som argumenterar på det viset så finns det väl inget som hindrar att du nämner en eller ett par av dessa? Men jag har noterat din ovilja att länka till några källor och hellre sköta verklighetsbeskrivningen själv.

Och vad är det för fel med att bemöta din kritik på min egen blogg? Ta en titt omkring i bloggosfären så lär du märka att det ofta fungerar just så - det ger debatten lite mer dynamik.

Sedan förstår jag inte riktigt vad du menar med att "Både din och min hemsida är länkad till sida där alla kan ta del av innehållet". Vad åsyftas?

Och du tror f ö dig själv om mycket om du tror att jag fäller några tårar över vad du skriver.


Bengt Silfverstrand: Men snälle Jonas, det är ju precis det du gör "fäller tårar" för att jag inte behagat ställa ut Jonas Morian (eller Tarzan i Tierp också för den delen, eftersom även han nu gett sig med i leken, om än som ofta i lika kringelkrokiga svängar som Janne Vängmans väg efter lördagsdansen).
Vem har sagt att det är fel att bemöta min kritik på din egen blogg? Vad jag åsyftade var ett tidigare meningsutbyte där du tog försökte ta heder och ära av mig genom att blanda in för ämnet helt ovidkommande saker.

Sen måste du väl ändå känna till att både din och min hemsida är länkad till "Bloogar.se" där alla som är intresserade kan ta del av våra inlägg.

Och varför har du inte begagnat tillfället att i sak bemöte mitt inlägg i stället för att ömka dig för att du blivit kritiserad.

Men allr
Bengt, jag måste säga att din debattstil är under all kritik. Dina påhopp på Jonas Morian är bara alltför patetiska.

Rimligtvis borde du kunna klara av att debattera på ett sakligt sätt även med folk som har en annan åsikt än du i frågan om avdrag för hushållsnära tjänster.


Bengt Silfverstrand: Borstar du mig på ryggen så borstar jag dig på ryggen. Det är nog så man ska se din uppslutning kring Jonas Morians kärleksförklaringar till s k hushållsnära tjänster.

Som framgår av mitt huvudinlägg så har jag i motsats till vad du påstår som synes mycket tydligt i sak bemötte hans argument till förmån för kraftiga skattesubventioner som enligt alla internationella erfarenheter främst utnyttjas av mycket välbeställda människor.
Bengt, du påstår att jag borstar Jonas rygg mot att han ska borsta min rygg. Kan du vara så snäll att förklara vad du menar? På vilket sätt och i vilka frågor?


Bengt Silfverstrand: Huruvida ryggborstningen är ömsesidig kan, medger jag, förstås diskuteras. Men att du går in i en diskussion och ömkar stackars Morian för att jag kritiserat hans inställning till skattesubventionerade hushållsnära tjänster måste betecknas som ryggborstning.

Eftersom Morian tyvärr inte är ensam inom s-lägret att hysa förkärlek för dessa överklasstjänster så pekade jag inte ut honom i mitt första inlägg. Det är med andra ord Morian själv som gett upphov till ryggborstningsdebatten.
Så när man håller med någon så är det ryggborstning? Oj vad du i så fall måste borstat rygg under de år du satt i riksdagen och lojalt tryckte på "rätt" knapp.

Jag tycker för övrigt att det är svagt av dig att skylla på Jonas. Det var du som plockade in ryggborstning och det var du som ännu en gång hoppade på Jonas.


Bengt Silfverstrand: På punkt efter punkt bemötte jag i mitt huvudinlägg förespråkare i allmänhet och socialdemokraterr i synnerhet som pläderar för något så djupt orättvist som skattesubventioner av hushållstänster, som efter alla internationella erfarenheter i första hand utnyttjas av människor som skulle ha råd att betala fullt ut vad tjänsterna kostar. Som fåret i skocken, som träffas av stenen, sticker Jonas Morian utan att vara nämnd vid namn upp och känner sig illa behandlad.

Därefter dyker Hammarquisten upp och ömkar stackars Morian. Ridå! Debatten är härmed avslutad
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM