TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

”Kusken sover och öket drar!”

Det är visserligen en röst ur graven, men en levandes röst, mer levande än de nu levandes.” 

Så beskrev Henrik Bernhard Palmaer (l801-l854)  skalden Thorild, men orden gäller verkligen även honom själv.  Sverige har inte många levande satiriska klassiker , men Palmaer är en av dem.

 

I en av sina aforismer sade han om den svenska statsvagnen att ”Kusken sover och öket drar.”

Denna aforism är i hög grad tillämplig på dagens svenska borgerliga regering, där statsministern är näst intill osynlig och finansministern tappat greppet.  Anders Borg har motsatt sig slopandet av fastighetsskatten – en s k ”reform” som nu också sågas av OECD – men fått vika sig för partiledarna som i sin tur fick vika sig för KD-ledaren Göran Hägglund i samband med det s k Bankerydsmötet.

 

För någon dag sedan fick b-regeringen ytterligare en rejäl knäpp på näsan.  Riksrevision riktar sin hittills hårdaste kritik mot något regeringsförslag alla kategorier när det gäller den planerade utförsäljningen av statliga företag.

 

Konsekvensanalys saknas och frågan är om inte hela förslaget är grundlagsstridigt.  Andra exempel på att regeringen tappat greppet är att beredningstiderna för riksdagsärenden kortats ner.   A-kasseförslaget forcerades fram på bara några veckor.  Och vad gäller presstödet körde man till och med över en riksdagsmajoritet.

 

Nästa dråpslag mot rättvisa och jämlikhet kan bli slopandet av värnskatten som just nu diskuteras mellan partiledarna.  Folkpartiet lär vara hetast på gröten.  Om värnskatten slopas så innebär det en vinst som berör de tio procenten rikaste i landet.

 

Det som kanske oroar finansminister Borg allra mest är att köpkraften i landet späs på ytterligare genom diverse skattesänkningar i ett läge där ekonomin redan går som tåget.  Detta innebär att räntorna kommer att stiga med åtföljande problem för bosektorn. 

 

Landets finansminister kan nu närmaste betecknas som en ”lame duck” (lam anka) eller den fjättrade Prometaeus.Har du nån källa på att Borg motsatte sig reformeringen av fastighetsskatten? Vore intressant att läsa mer.


Bengt Silfverstrand: Nu är du bra naiv. Inte tror du väl att journalisterna har tillträde till regeringens interna överläggningar. Här handlar det om att kunna lägga ihop två och två. Borg har genom diverse uttalanden klart gett uttryck för sin oro över de påtagliga risker för överhettning av ekonomin som blir följden av en påspädning av likviditeten i ekonomin vilken i sin tur givetvis stimuleras av delvis ofinansierade skattesänkningar, som t ex det fullkomligt vansinniga slopandet av fastighetsskatten.
Är det "ett dråpslag mot rättvisa" att genomföra något som socialdemokraterna lovat (men inte hållit)?

Tror för övrigt att Anders Borg är ganska nöjd. Skattetrycket är redan påtagligt sänkt.


Bengt Silfverstrand: Socialdemokraterna har varken lovat att slopa fastighetsskatten eller att genomföra ofinansierade skattesänkningar övrhuvudtaget. Om man tror att Anders Borg är nöjd med en överhettad ekonomi och därav oundvikliga räntehöjningar, har man nog fått det hela om bakfoten.
Naiv och naiv - det var du som sa att Borg var emot den som ett etablerat faktum. Jag tror också att han var emot men jag föredrar att ha källor innan jag påstår att jag vet att nåt är sant.


Bengt Silfverstrand: Men det ligger väl ändå i sakens natur att en finansminister inte stillatigande kan åse hurusom en (av socialdemokraterna grundlagd) stark ekonomi undermineras genom ofinansierade skattesänkningar som dessutom spär på en redan näst intill överhettad ekonomi och därvidlag bl a driver upp räntorna med negativa konsekvenser för bl a lånemarknaden som följd.

Men Borg råder inte längre över läget. Det är de fyra partiledarna som bestämmer. Och för dem gäller den politiska agenda de med möda lyckades snickra ihop.
S lovade att värnskatten skulle vara tillfällig. Den som gick på det har fått lära sig att inte tro på sånt i framtiden från S.


Bengt Silfverstrand: Ja, det var då min vän en gång för länge sedan. Inte ens en nyliberal kan väl ha undgått att lägga märka till den gigantiska omfördelningspolitik från fattiga till rika som b-alliansen nu är i full färd med att genomföra. I det läget är det självfallet socialdemokratins uppgift att kraftfullt agera mot ytterligare dusörer till redan besuttna.
Det är länge sedan nu eftersom ni struntat i ert löfte under så många år.

Ni vill höja skatterna när det är kris, ni vill höja dem när det är lågkonjunktur, ni vill höja dem när det är högkonjunktur, och många av er t.o.m. nu när budgeten ger överskott...

Fundera på hur mycket ni höjt skatterna varje generation, det handlar om ca 15 procent-enheter. Tänk på barnbarnen Bengt, hur höga skatter ska de få? 87 %? 96 %? Tar denna "metod" aldrig slut?


Bengt Silfverstrand: Stackars Johan, som nu tycks ha fått ett återfall i den gamla fabulösa stilen.
Skatter ska enligt socialdemokratisk uppfattning tas ut efter bärkraft. Och att det svenska skatteuttaget inte på något vis är hämmande, visar ju utvecklingen av den privata konsumtionen som (även efter skatt räknat) ökat påtagligt under snart en tioårsperiod.

Skatt efter bärkraft innebär då givetvis också att värnskatten i nuläget bör ligga kvar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM