TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Generaladvokaten har talat!

Fackets agerande i den infekterade Vaxholmskonflikten strider i sig inte mot EU:s fria rörlighet konstaterar generealadvokaten i EU:s domstol.  Den svenska modellen för kollektivavtal håller och detta är naturligtvis en viktig delseger för facket.  Samtidigt slår advokaten fast att fackliga stridsåtgärder inte får vara oproportionerliga utan väl balanserade.

Välkänd advokatyr enligt modellen – å ena sidan…. å andra sidan.

 

Och det är just detta i den juridiska världen så välkända vankelmod som fått borgerliga själar att hysa förhoppningar om att EG-domstolen ändå i sitt ställningstagande kommer att kunna ge facket åtminstone en liten knäpp på näsan.  Ty oavsett vad arbetsmarknadsminister Littorin försöker inbilla menigheten så begriper alla som har någon kunskap om det politiska spelet att

borgerlighetens kärna och en kompakt majoritet av åtminstone de moderata väljarna i själva verket starkt ogillar kollektivavtal.  Att så är fallet smyger sig också in mellan raderna i den borgerliga monopolpressens ledarkommentarer – som kan sammanfattas med två typiska ledarrubriker: ”Oviss seger för facket” resp. ”Ännu har ingen vunnit.”

 

Det är i och för sig klokt att inte ropa hej förrän man kommit genom åsen (min variant av den slitna klyschan om vattnet och bäcken) utifrån pågående borrningar genom Hallandsåsen.  Att uttalanden från generaladvokaten inte alltid köps rätt över av domstolen lär oss inte minst fallet med Systembolaget, där den danske generaladvokaten ville göra rent hus med monopolet, men där domstolen såg mera till de sociala konsekvenserna av ett fullständigt avskaffande av alkoholmonopolet.

 

Det som borgerligheten nu lutar sig mot och hoppas på är alltså att EG-domsolen ska bedöma blockaden mot det lettiska byggföretaget i Vaxholmskonflikten som oproportionerlig och orimlig.  Och helt förutsägbart är det blockaden mot salladsbaren i Göteborg som de borgerliga skenbara älskarna av kollektivavtalen har i åtanke.  Och här faller masken riktigt ordentligt av ”kollektivavtalskramarna”.  Ty hur ska ytterst systemet med kollektivavtal kunna försvaras om inte trilskande och fackföreningsfientliga arbetsgivare ska kunna bekämpas med blockad. 

Och hur tror Svenskt Näringsliv och dess megafoner i lejonparten av den svenska dagspressen att andra – innerst inne mot kollektivavtal negativa barer, restauranger m fl – som nu ändå tecknat kollektivavtal  - skulle ha agerat om inte Hotell- och restaurangfacket stått på sig?2007-05-24, 13:27  Permalink
Andra bloggar om:  


Instämmer till stora delar i analysen, även om jag inte delar din uppfattning i sakfrågan (om kollektivavtalens för- och nackdelar).

Men frågan är nog öppen om vilka inom borgerligheten som "gillar" kollektivavtal och inte. Undrar om alla vet det själva ens.

Skrivningen om oproportionella stridsåtgärder kan antingen få effekten att facket lägger band på sig. Eller så kommer antagligen något nytt fall att dras inför domstolen med hänvisning till denna skrivning. Så jag instämer i medias beskrivning att detta var en motgång för S-facken.


Bengt Silfverstrand: Formuleringen oproportionerliga åtgärder är en juridisk klyscha, som om den skulle ges en mera stringent och förpliktande formulering i EG-domstolens slutdom är detsamma som en allvarlig inskränkning i rätten att ta till blockad som stridsåtgärd.

Man ska vara bra naiv om man inte ser Esaus ludna hand (läs Svenskt näringsliv och deras lobbyister) bakom Jacobs (salladsbaren i Göteborg) krokodiltårar när det gäller den kollektiva borgerliga uppslutningen vid konflikten i Göteborg.
Instämmer också i att skrivelsen ger stort utrymme för tolkning, vilket ju knappast är en "seger" för LO:s del.

Jag tycker också att Sverige ska få bestämma själv på detta område - och därmed tar vi förstås själva ansvaret för beslutens följder.

Oavsett vad man tycker i sakfrågan så är det ju bättre på många sätt om ev. förändringar (eller status quo) sker pga en lokalt övertygad opinion och följande demokartiska beslut, snarare än genom ett domstolsutslag från Bryssel.


Bengt Silfverstrand: När jag talade om "stort utrymme för tolkning", så avsåg jag naturligtvis meningen om proportionalitet. Men eftersom generaladvokaten samtidigt så klart uttalar sig för att den svenska kollektivavtalsmodellen inte strider mot EU:s regelverk, så måste yttrandet i sin helhet ses som en viktig delseger för Sverige (det går självfallet inte att begränsa "vinsten" till LO -alla svenska löntagarorganisationer, och en politisk majoritet står bakom vår kollektivavtalsmodell. Att sedan Svenskt Näringsliv och Federley och andra tokstollar i centerpartiet sprattlar emot och att sannolikt de flesta moderater är emot, är ju bara vad man kunde vänta sig - Littorins försök att agera kollektivavtalskramare är ju bara ett spel för gallerierna.

Jomenvisst, vore det rimligare att varje land hade suverän beslutanderätt på området. Överhuvudtaget är det uppåt väggarna att domstolar ska kunna fälla avgörandet i frågor som ytterst har politiskt/demokratiska konsekvenser.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM