TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ett steg för långt – Persson!

Jag tillhör dem som funnit anledning att reagera mot den ensidiga och bitvis rent infama bild

av Göran Persson som skapats av Fichteliusdokumentären.  Och eftersom jag under många år i partistyrelse och riksdagsgrupp kunnat följa Göran Perssons politiska karriär på ganska nära håll, så såg jag det som min förbannade skyldighet att ta till orda i den debatten.

 

Men när jag för några dagar sedan nåddes av nyheten att Göran enrollerats som senior rådgivare hos den moderatorienterade PR-konsultbyrån JKL, då krackelerar den i min föreställningsvärld tidigare övervägande positiva bilden en hel del.

 

Utgångspunkten för min negativa reaktion på hans ”sidbyte” är för det första att Göran Persson tidigare ”sopat banan” med politiker (partivänner såväl som antagonister) som sålt sina tjänster till näringslivet efter avslutad politisk karriär och för det andra att Göran Perssons hellre borde ställa sin kapacitet och kompetens i den folkrörelsearbetes tjänst som han tidigare hyllat och sagt sig vilja tjäna efter avslutad karriär som yrkespolitiker.

 

Visserligen ligger det en del i vad statsvetaren och författaren Stig-Björn Ljunggren skriver i Sydsvenskan den 10 maj: ”Du kommer snart att märka att kunderna ofta inte har en susning om hur politiken fungerar.  Du kommer att bli ett slags samhällsinformatör som berättar hur det svenska samhällets beslutgång ser ut i praktiken.”

 

Nåväl, men det kan knappast vara en tidigare socialdemokratisk toppolitikers främsta uppgift

att upplysa politiskt aningslösa direktörer om hur den svenska demokratin fungerar. 

 

Nej, tyvärr flagnar sannolikt nu i snabb takt den bild som klassamhällets bekämpare och solidaritetens banerförare som han som socialdemokratins främste företrädare byggt upp under tolv år. I vilken mån hans sidbyte skadar partiet är svårt att säga, men risken är uppenbar att både partiets trovärdighet som klassamhällets svurne fiende och trovärdigheten i våra attacker mot Carl Bildt får sig en rejäl knäck.

 

Det har spekulerats en del i vilka bevekelsegrunder som egentligen styrt Göran Perssons

engagemang i en borgerligt styrd konsultfirma.  Är det viljan att ytterligare några år befinna sig i rampljuset som utgjort den främsta drivkraften eller är handlar det om det sannolikt inte dåliga ekonomiska utbytet – är Persson rentav girig?  Kanske en kombination.

 

Och tyvärr måste jag  med viss inblick även i lokala förhållanden konstatera att Göran Persson

om girigheten spelat en avgörande roll befinner sig i gott (läs: dåligt) sällskap.

 

Nu är det ju dessbättre så att det inte går att dra alla politiker över en kam.  Det finns föredömen också i fråga om valet av arbetsuppgifter efter den politiska karriären.  I det sammanhanget vill jag gärna nämna förre kultur- och utbildningsministern Bengt Göransson som efter välförrättat politiskt värv gör uppskattade insatser som folkbildare  Ingvar Carlsson förtjänar av liknande skäl en eloge.  Det är fullständigt otänkbart att tänka sig att dessa båda socialdemokrater  i egenskap av ”senior advisers” skulle ägna sig åt att upplysa ”det vackra folket” om hur samhället fungerar utanför företags-börs- och viprum….

 

Du tog ett steg för långt till höger – Persson!

 

 

 2007-05-11, 17:50  Permalink
Andra bloggar om:  


Mitt i prick!
Tror att detta handlar mer om Göran Persson som person än om politik. Jag har alltid betraktat honom som den pragmatiske förvaltaren med hyggligt fast hand, som till sist blev knuffad ett par våningar för högt upp i hierarkin.

Många ledtrådar fanns i Figge-dokumentären, som när Persson liksom "letar efter en fråga" som han kan engagera sig i. Kanske man borde kunna förvänta sig att problemet istället hade varit att det fanns alldeles för många frågor som låg honom varmt om hjärtat? Men nej.

Ja, kritiken mot Bildt blir nu knepigare. Mest därför att Bildt så uppenbart är en ideologiskt engagerad och driven person. Reinfeldt däremot, han är nog mer som Persson på den punkten.

Ett annat problem är att det nog finns ganska många "Persson-typer" i sosse-toppen. Förvaltartyper, som är där mest för att göra karriär. Men det gäller kanske många partier.
Jag tycker att Perssons handlande är helt galet. Han kommer genom dne här byrån att gå ärenden åt vilka politiska partier, organisationer som helst. Dessa lobby - förmedlare har en indirekt påverkan på demokratin och riksdagen. Det är omoraliskt och girigt. Han tjänar säkert bättre på JKL än som fortsatt medhjälpare inom arbetarrörelsen. HAr också skrivit om det här:

http://www.s-info.se/enander
"Ja, kritiken mot Bildt blir nu knepigare. Mest därför att Bildt så uppenbart är en ideologiskt engagerad och driven person. Reinfeldt däremot, han är nog mer som Persson på den punkten"

Ha ha ha! Guh va skojigt sagt! Du menar alltså att "privatekonomi" utan hänsyn till människoliv är en ideologi!? Dvs. du är snäppet bortom Hitler själv! Fattar du inte själv vad du säger/tycker?
Gäller vår lilla karriärist med fladdermusöronen Bildt, alltså! ;D
Kristers inlägg blir tyvärr allt mer bisarra. Nu jämförs jag med Hitler. Inte acceptabelt, möjligen även olagligt. Besinna dig, för s-infos skull om inte annat.
Allra först, förlåt Stikkan Ljunggren. Av rent misstag råkade jag trycka bort ditt inlägg. Jag gör ändå ur minnet en kommentar som anknyter till just din replik.
För det första existerar det faktiskt "två planhalvor". Utan intressemotsättningar, ingen demokrati.
För det andra är JKL en klart borgerligt orienterad PR-byrå. Jag råkar känna till bakgrunden till att den starkt högerinriktade Anders Lindberg bildade konsultbyrån. Huvudsyftet är fortfarande att hjälpa den (stackars) ekonomiska eliten till att lättare komma runt effekterna av politiska beslut.

För det tredje kan PR-branschen knappast dras över en kam. JKL-tjänsterna har klar slagsida åt stöd till redan privilegierade.
För det fjärde går det väl an att fråga Bengt Göransson och Ingvar Carlsson varför de valt arbete i folkbildningens tjänst i stället för att agera stöttepelare åt borgerligheten.

Sen krävs ju ingen större arbetsinsats för att sälja politik till samhällets ekonomiska elit.
Nyuliberalismen har ersatt debatt och idéer med reklam, form och färg.
"Att sälja politik", säger Jaccques Seguela - fransk reklamexpert - "är som att sälja tandkräm, men till och med lättare, eftersom 60-70% av fransmännen röstar, men det är bara 20 procent som borstar tänderna."
Ta och varva ner lite nu alla socialdemokrater.

Det finns många på vänsterkanten som inbillar sig att det skulle råda ett slags motsatsförhållande mellan socialdemokrater och företagare, inget kan vara felaktigare. Gammel-kommunister av Sovjettyp är mot företagare inte socialdemokrater, socialdemokrater är emot avarter av privat företagande vilket även de flesta seriösa företagare i Sverige är. Så de som i dag basunerar ut att GP bytt sida är inget annat än hyenor, tror ni att det hela är hämnd från GPs sida lider ni verkligen av en svår inbillningssjuka. Vi socialdemokrater är för privat företagande och fria demokratiska val.

Det Svenska samhället har minst två stabila ben att vila på nämligen arbetarrörelsen och landets företagare och landets politiska ledare använder båda dessa ben på sin vandring genom livet.

Att detta är så svårt att förstå för vissa är verkligen förvånande. I Tvprogrammen fanns det mycket som visade på att GP var en svag person men att han får ett bra jobb på ålderns höst finns inte anledning att vara avund på.

Grattis GP till ditt nya fina jobb och hoppas att ensamheten blir mindre på gamla dar.

Kjell Sjöström / Bloggaren KAS
http://bloggarna.seBengt Silfverstrand: Vem har påstått att det råder motsatsförhållande mellan socialdemokrater och företagare. Det är ju precis tvärtom. Däremot råder det ett klart motsatsförhållande mellan socialdemokraternas värderingar om alla människors lika värde och att ett växande välstånd ska fördelas solidariskt å ena sidan och den ekonomiska och politiska högerns "mycket ska ha mer."

JKL och flera andra konsultbyråer på högerkanten står för en samhällssyn som mera återspeglar den politik b-alliansen i Sverige är på god väg att genomföra. Omfördelning från svaga grupper till redan privilegierade.

Problemet i fallet Göran Persson är att han för inte så länge sedan dels uttalade ett klart avståndstagande från den typ av lobbyverksamhet som JKL sysslar med och dels deklarerade att han efter avslutad politisk karriär starkt kände för att ägna sig åt folkbildningsarbete.

Det handlar med andra ord inte det minst om avund utan om vanlig anständighet och konsekvens i förhållande till sin samhällssyn.
Bengt citerade: ""Att sälja politik", säger Jaccques Seguela - fransk reklamexpert - "är som att sälja tandkräm..."

Med tanke på att socialdemokratin lägger mer resurser på marknadsföring än alla de andra partierna tillsammans, så är det ju en intressant insikt.


Bengt Silfverstrand: För det första satsar den samlade ekonomiska och politiska borgerligheten mångdubbelt mer på politisk marknadsförning än socialdemokraterna. För det andra handlar det i fallet Göran Persson om att använda kunskaper förvärvade i arbetarrörelsens tjänst för att berika eliter som står för en helt annan samhällssyn.
"Vem har påstått att det råder motsatsförhållande mellan socialdemokrater och företagare."

Accepterar man företagande utan att acceptera att det förekommer fördelningsskillnader är man blåögd i kvadrat. I alla fall jag har svårt att se en socialdemokrat med lysande blå ögon.

Vänligen KAS
Bengt Silfverstrand: "Accepterar man företagande utan att acceptera att det förekommer fördelningsskillnader är man blåögd i kvadrat." En majoritet av svenskfödda torde ha blåa ögon, även om de är runda och inte kvadratiska. För det andra accepteras säkert inkomst- och förmögenhetsskillnader. Problemet uppstår när de klyftorna, som nu bl a i Sverige, växer orimligt och att redan välbeställda gynnas av skamlösa penningtillskott genom politiska beslut.
"Problemet uppstår när de klyftorna, som nu bl a i Sverige, växer orimligt och att redan välbeställda gynnas av skamlösa penningtillskott genom politiska beslut"

Dessa problem har föga med GP att göra utan är en direkt följd av valresultatet.
Om man skall se till opinionsundersökningarna så har redan fernissan flagnat från det nya arbetarpartiet men tyvärr så kommer dom nog att hinna görs mycken skada på det samhällsbygge som socialdemokratin i över 70 års tid snickrat ihop.

Jag tror personligen att det var fräcka lögner och proffsig lobbyism som vann valet åt alliansen och att GP drabbades hårt mycket hårdare än många andra.

Frågan är om vördsamheten inför valresultatet skall få resultera i att 70 år samhällsbygge raseras eller om arbetarrörelsen måste ställa sig upp och säga ifrån på skarpen.

Vore jag ung skulle jag ge mig ut på gatorna och säga ifrån, men jag är tyvärr gammal och har ett hjärta som inte kan smälta lövbiffen utan att jag får kärlkramp.

Vh till alla socialdemokrater oavsett ögonfärg från KAS.Bengt Silfverstrand: Jo, det har med Göran Persson att göra i så måtto att man inte ska tjäna de krafter som har ökad ojämlikhet på den politiska dagordningen.
Visst är vi alla socialdemokrater oavsett färgen på ögonen.
Bengt skrev: "För det första satsar den samlade ekonomiska och politiska borgerligheten mångdubbelt mer på politisk marknadsförning än socialdemokraterna. "

Detta är helt enkelt en lögn. Eller så har du inte brytt dig om att räkna på saken.


Bengt Silfverstrand: Enkel huvudräkning (vid behov med hjälp av räknedosa) ger klart vid handen att det samlade ekonomiska och mediala stöd som den samlade borgerligheten redovisat inkl. genom diverse kringelkrokar ger till de borgerliga partierna vida överstiger det stöd som kommer socialdemokratin till del.
Bäste Bengt, att du tryckte bort mitt inlägg förlåter jag dig för eftersom du verkar ändå ha kommit ihåg vad jag skrev.
1. Det finns inte två planhalvor, det finns ett oändligt antal motsättningar och dynamiska skeenden, tror du att den som börjar i PR-branschen automatiskt tagit ställning till "motsidan" så kommer du att få många problem, "propagandabranschen" är bred och varierande
För det andra har JKL varit en klart borgerligt orienterad PR-byrå eftersom det först var bland moderater som man börjde söka sig till den här typen av propagandaverksamhet. Men nu har många med vänsterinriktning strömmat till. Jag har själv jobbat med en leninist i ett stort amerikanskt konsultföretag, vi lärde oss mycket. Att det inte skulle vara koscher bara för att det är borgare som börjat med det håller inte. Det är som att säga sig vara mot folkpension bara för att det var konservativa som uppfatt det, eller avsky folkhemmet bara för att termen kom från den unga högern.
För det tredje kan PR-branschen inte dras över en kam, den som jobbar på en byrå kan själv välja vilka kunder han eller hon vill jobba med.
För det fjärde är det inte sat att exempelvis Ingvar Carlsson bara ägnat sig åt folkbildning. Minns att han ledde Stockholms kampanj för att få sommar-OS, en klart lobbyinriktad verksamhet med alla propagandakonstens inventarier närvarande.
Och att gnälla över att vi fått ett propagandasamhälle och att 1900-talet förflutit tjänar föga till. Nu ser världen ut på det här sättet och då gäller det att lära sig hantera den. Och tycker du inte det Bengt så stäng den här siten. För du vet väl att det var Carl Bildt som började att skriva om hur "kybernetiken" och den nya informationsteknologin skulle förändra samhället - och det gjorde han redan på sjuttiotalet. Är internet att betrakta som "borgerligt" då?


Bengt Silfverstrand: Jominsann, i den svenska politiken råder klara meningsmotsättningar i vissa grundläggande frågor mellan den styrande b-alliansen och socialdemokratin. Och det är egentligen inget vi ska spilla krokodiltårar på, eftersom motsättningar är demokratins livsluft.
Jag råkar vara väl förtrogen med JKL och vet var tyngdpunkten i deras verksamhet ligger. Den består huvudsakligen i att hjälpa politiskt aningslösa ekonomiska makthavare att krypa minimera politiskt/demokratiskt inlfytande över sin verksamhet.

Jag har inte dragit PR-branschen över en kam. Den är givetvis mycket mångfasetterad.

Ingvar Carlssons kampanjinsatser för att få sommar-OS till Stockholm ligger fjärran från en fast tjänst (om än via ett bolag) i kapitalets tjänst.

Jag har aldrig gnällt över att vi fått ett propagandasamhälle. Men om nu detta samhälle kommit för att stanna och vi har fått en b-regering som genomföra drastiska omfördelningar från rika till fattiga, så är det inte orimligt att man förväntar sig att en socialdmokratisk f d partiledare väljer vänstersidan i sammanhanget.

Min site kommer forsättningsvis att vara öppen.
Behovet framstår som klart dokumenterat.
"Bengt Silfverstrand: Jo, det har med Göran Persson att göra i så måtto att man inte ska tjäna de krafter som har ökad ojämlikhet på den politiska dagordningen."

Om man var tvungen att ta sådana hänsyn så skulle man inte kunna jobba hos någon privat företagare eftersom de flesta med egna företagare har ökad ojämlikhet som ledstjärna.

Den enda som inte hade det målet var väl gamla lidenkranar i västerås och han kunde väl inte ge jobb åt alla socialdemokrater. :)

Det här var inte min starka sida så jag får väl be om ursäkt för min vistelse.

KAS
Bengt Silfverstrand: Det är väl ändå att ta i. Jag känner väldigt många privata företagare som definitivt inte har ökad ojämlikhet som ledstjärna. För det andra är det en helt annan sak att arbeta för en lobbyistfirmor, vars bevekelsegrunder Göran Persson för inte så länge sedan tog bestämt avstånd från.

Du behöver ingalunda be om ursäkt, men jag tycker nog att du är motsägelsefull, när du å ena sidan fördömer borgerlig lobbyistverksamhet och att denna påverkade valet i för socialdemokratin negativ riktning och sedan tycker att det är ok att Göran Persson ger sig in i "fiendens kula".
Jag skrev följande
"Jag tror personligen att det var fräcka lögner och proffsig lobbyism som vann valet åt alliansen" detta betyder inte att jag tar avstånd från proffsiga lobbare det var bara ett konstaterande från min sida. Lögnen och lobbandet är en företeelse som inte är förbjuden i vår demokrati och det är vad jag vet inte något som planeras att förbjudas.

Inom marknadsföring så förekommer dagligen lögner och det gjorde så och under socialdemokratiskt styre. Inte ens inom en av de största etik och moralrörelserna av alla tar man avstånd från sagans och lögnens värd utan hävdar på fullaste allvar att det går att gå på vatten.

Så när jag säger att jag tror att valsegern byggde på lögner och propaganda så betyder det inte att jag tar avstånd från det demokratiska beteendet utan bara att jag tror att det var så.

Det finns för övrigt vetenskapliga undersökningar som påvisar att vi människor ljuger medvetet i snitt fem gånger per timme, vilket påvisar att lögnen är en naturlig del av människans liv. Så det finns gott om hål i moralens och etikens surfbrädor här i livet och mot den bakgrunden vill i alla fall inte jag fördömma GP då jag tycker att det finns en gräns för vad vi människor måste stå ut med.

Vänligen KASBengt Silfverstrand: Ja, ingen kan förvisso göra anspråk på att i alla lägen vara sanningens tjänare. Men även om även om vi socialdemokrater är vanliga fattiga syndare, så har vi faktist rätt att reagera mot att personer som varit i lång och trogen tjänst hos arbetarrörelsen nu säljer sig till intressen vars samhällssyn ligger fjärran från socialdemokratins värderingar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM