TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Återställare – vadå?

-Det värsta som kan hända är att vi socialdemokrater blir ett återställarparti, säger Pentti Supponen, kommunalråd i Hällefors till ”Aktuellt i Politiken” – nr. 17 (7 maj).  Rent allmänt uttryckt kan man naturligtvis hålla med.  Det vore djupt oklokt och kontraproduktivt om socialdemokraterna på varje punkt där borgarna nu genomför radikala ingrepp i välfärden och massiva överföringar av ekonomiska resurser från välbärgade till mindre bemedlade i det svenska samhället, omgående kontrade med rader av återställarlöften.  För det första kommer det sannolikt inte att vara möjligt att återköpa av b-alliansen utsålda statliga företag.  För det andra, och kanske det allra viktigaste, kan bara ett parti som sitter i regeringsställning ha den ekonomiska överblick som fordras för att göra de politiskt försvarbara prioriteringarna.

 

Däremot finns det anledning att redan nu kraftfullt markera en generell ÅTERSTÄLLARPUNKT som kortfattat kan sammanfattas i orden – ÅTER TILL RÄTTVISAN!  Detta innebär att socialdemokraterna tydligt och konsekvent måste markera att vår viktigaste uppgift är att minska klyftorna och öka jämlikheten i det svenska samhället.

 

Detta kräver bl a en skattereform med tydliga fördelningspolitiska inslag.  B-alliansen är nu i full färd med att införa en av näringslivet länge närd önskan om en s k PLATT SKATT, d v s ett skattesystem med en rent  proportionell skatt utan några egentliga fördelningspolitiska inslag.  Slopandet av förmögenhets- och fastighetsskatten är kraftiga steg på vägen, och nu aviserar man också borttagandet av den s k värnskatten.

 

I god tid före valet 2010 bör socialdemokraterna inför väljarna kunna redovisa huvuddragen i en kommande skattereform, där skatt efter bärkraft åter blir den bärande principen.2007-05-08, 11:50  Permalink
Andra bloggar om:  


Bra som vanligt Bengt!
Det är självklart omöjligt att återställa allt, och kanske inte ens önskvärt, men att ge de sämst ställda människovärdet tillbaka bör vara prioritet 1!


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, det är den prioritetsordningen som måste gälla.
Viktig principiell diskussion (även om jag förstås inte instämmer i sakexemplen).

Fast om ni *inte* "återställer" så riskerar ni ju också en sorts trovärdighetsdebatt. Ungefär som med friskolorna, som väldigt många sossar tydligen är emot men där ni ju ändå behöll systemet när ni fick makten.

Ett annat problem blir att det mesta av er politik kommer att åtföljas av skattehöjningar, vilket numera ses som negativt även av stora delar av vänsterns väljarkår. Alternativt låta bli att redovisa finansiering av utlovad politik, som t.ex. Mona/Wanja gjorde om A-kasseavgiftens "återställning".

Förr i tiden gick ju era skattehöjnngar oftast att kombinera med någon saftig bidragsreform, som verkade överglänsa skattehöjningen, men det är inte lika enkelt längre.

De flesta av dessa offentliga system har en tendens att med tiden kosta mer än de smakar. Vilket märktes t.ex. på A-kassan. Trots att den fortfarande är kraftfullt subventionerad med skattemedel så har många valt att gå ur.

För dessa är alltså A-kassesystemet inte ens värt en bråkdel av dess verkliga kostnad, och de väljer att gå ur trots att de ändå via skattsedeln kvarstår som medfinansiärer av systemet.


Bengt Silfverstrand: Det trovärdighetsproblemet är nog trots allt mindre än det som nu drabbar b-regeringen.
Vad gäller skattehöjningar, så är ju sådana för det första inget självändamål. Men erfarenheterna visar att de går att försvara om de klart kan kopplas till angelägna reformer.

Det finns inget som helst samband mellan utträdena ur A-kassan och dess skattesubventionering. "Fanflykten" beror ju självfallet på de avgiftshöjningar etc. som b-regeringen genomfört.
Du missförstod vad jag skrev om A-kassan. Naturligtvis beror den aktuella "flykten" på de aktuella ökningarna av avgifterna.

Men A-kassan är ju fortfarande kraftfullt subventionerad via skatten. Poängen är att dessa personer tydligen inte anser A-kassan vara värd sin kostnad för dem ens om avgiften är kraftigt subventionerad.

Vilket säger något viktigt om alla dessa offentliga system som betalas med "andras pengar". Om folk i högre grad hade fått bestämma över sina egna pengar så hade många lagt pengarna på något annat.
Bengt Silfverstrand: Nu slår du en knut på dig själv. Om så många som nu är fallet (ca. 330.000 i år) lämnar a-kassan så beror det uppenbarligen på b-alliansens kraftiga försämringar och fördyringar av densamma. Talet om att "offentliga system betalas med andras pengar" är ju direkt korkat. Det innebär att du underkänner hela vårt skattesystem som ju bygger på solidariskt fördelning och fortfarande har ett litet stänk av "skatt efter bärkraft" kvar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM