TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ett lyft i Tiden!

Den socialdemokratiska idé- och debattidskriften TIDEN (grundad 1908 av Hjalmar Branting) har fått en ny chefredaktör.  Det är tidningen Arbetets förre chefredaktör, riksdagsledamoten, Bo Bernhardsson som tagit över uppgiften.  Och redan efter ett par nummer med Bernhardsson vid rodret, så kan man konstatera att det blivit ETT VERKLIGT LYFT I TIDEN!

 

I tider då det på sina håll inom arbetarrörelsen insmugit sig tveksamhet inför idéarvet, sidoblickar åt borgerliga privatiseringslösningar och allmän politisk hållningslöshet (förekommande inte minst hos från s-info utlokaliserade s-märkta bloggare), så behövs

en nytändning i idédebatten.

 

Bernhardsson har i det avseendet åstadkommit något av en rivstart och ledaren i det nyligen utkomna numret (2/2007) bär syn för sägen.  Utgångspunkten för hans ledare i detta nummer, rubricerad ”Genomlysning för ökad jämlikhet är uppdraget till Arbetarrörelsens ekonomiska råd att undersöka hur levnadsvillkoren för olika grupper i samhället utvecklats.  Avsikten med undersökningen är att den ska bilda underlag för hur vår ekonomiska politik och skattepolitik ska utformas i syfte att ”motverka orättvisor och klasskillnader.”  Uppdraget kan med andra ord liknas vid en ny LÅGINKOMSTUTREDNING.  Ett tema som jag själv också varit inne på i en tidigare blogg.

 

Bernhardsson pekar i sin ledare på 60-talets uppmärksammade låginkomstutredning under ledning av LO-ekonomen Per Holmberg.  Han visade att ”klassamhället och fattigdomen, trots efterkrigstidens mycket ambitiösa och framgångsrika satsningar, fortfarande fanns där mitt i välfärden.”

 

Krav på en ny låginkomstutredning har tid efter annan rests på nytt.  Men hittills har ingenting hänt.  Och även om det inte inom överskådlig tid blir någon ny statlig utredning, så är det nu beslutade arbetarrörelseprojektet gott nog.  Både angeläget och välkommet som Bernhardsson skriver.

 

Fram till början av 80-talet skedde en utjämning av levnadsförhållandena i vårt land.  Denna utveckling bröts l982 för att därefter ersättas av ökad inkomstspridning och vidgade klyftor.

Ofta pekas det på att denna utveckling har s k naturliga orsaker som att även ”världens mest jämlika land” påverkats ”när ekonomin öppnats mot Europa och världen.”

Självfallet ligger det en del i de iakttagelserna, men som Bernhardsson framhåller så är det ”för enkelt att förfalla till en ödesbunden syn på utvecklingen eller skylla på globaliseringen. Det som hänt är också uttryck för medvetna politiska val

 

Under huvuddelen av den period som statistiken berör har socialdemokratiska regeringar, med en uttalad ambition att motverka växande klassklyftor, haft makten.

Nu regerar en borgerlig högerregering för vilken klassamhället inte är en styggelse utan ett uttryck för samhällets fulländning.

Denna regering har under några få månader iscensatt en aldrig tidigare skådad omfördelning från fattiga till rika.

I förlängningen av dess fördelnings- och arbetsmarknadspolitik skymtar ett nytt trasproletariat.  Ett Sverige med riktigt fattiga och hutlöst rika.

Den socialdemokratiska partistyrelsen vill utreda klassamhället.  Det är något av det bästa som hänt på mycket länge.  Socialdemokratins viktigaste projekt är ökad jämlikhet.”

 

avslutar Bo Bernhardsson sin högintressanta ledarartikel.

 

Tilläggas kan att Tiden nr. 2 i övrigt huvudsakligen ägnas åt miljön – ”Klimathotet och det gröna folkhemmet.”  Även dessa artiklar rekommenderas varmt till läsning. 

 

För övrigt borde Tiden vara obligatorisk läsning för alla socialdemokrater med förtroendeuppdrag.  Om så varit fallet hade vi kanske sluppit pinsamheter timade under  förstamajhelgen, vilken uppenbarade att ledande socialdemokrater inte tyckte det har någon betydelse vem/vilka som ägde skattefinansierade akutsjukhus, inte kunde delta i demonstrationer med företrädare för vänsterpartiet, eller överlät förstamamanifestationen till Sverigedemokraterna med motiveringen att det var alldeles för jobbigt att anordna en egen demonstration på första maj.

 

 

 

 2007-05-06, 10:37  Permalink
Andra bloggar om:  


Hoppas man också kommer med nya idéer hur man kan fortsätta att demokratisera Sverige på det ekonomiska planet. Anne-Marie Lindgren hade ju för ett tag sedan ett förslag på någon form av löntagarfonder.

http://sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2004-04-09&Artikel=397291

"Samtidigt har Socialdemokratin alltid betraktat demokratin som något mer än formella rättigheter. Vi har betraktat den som en väg att förverkliga människors önskningar, genomföra sociala framsteg, omdana samhället. Så här sa Per-Albin Hansson: Först ska vi befästa den politiska demokratin, därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden, sedan är tiden inne att gripa sig an med den ekonomiska demokratin. Wigforss har ju ständigt hävdat att man inte när man en gång accepterat demokratins principer kan dra en gräns för demokratin. Den som öppet godtagit den demokratiska likvärdighetsprincipen, kan inte sedan efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden." (Olof Palme)


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning, Martin. Det är hög tid att åter sätta frågan om ekonomisk demokrati på dagordningen.
Vem sade det där om att ägandet av akutsjukhus inte spelar någon roll?!


Bengt Silfverstrand: Det socialdemokratiska oppositionsrådet i Solna!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM