TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hamiltons slutsats och folkpartiets vårpsalm

”Om man tar i beaktande de avseenden, som i avseende på jordegendomen bör tagas i beaktande, så finner man, att det är allra bäst, precist som det nu är.”  Professorn och nationalekonomen Gustaf Adolf Hamiltons betraktelse om jordägandet har blivit odödlig och hans gärning strimlas (liksom andra akademiska undantagsgubbars) i essän med just namnet ”Akademiska undantagsgubbar” av Bengt Lidforss.

 

Uttalandet och djupsinnet leder osökt tanken till en dagens akademiska undantagsgubbe, också han professor i nationalekonomi, men nu också riksdagsledamot för folkpartiet - Carl B. Hamilton.

 

Carl B Hamiltons senaste djupsinnighet har tagit sig uttryck i en motion till folkpartiets riksmöte.  I motionen föreslår han tillsammans med tre andra ”framstående folkpartister” att hjälpen till u-länderna ska avvecklas och ersättas med stöd till militär och polis i dessa länder.

I en TV-intervju utvecklar Hamilton sina slutsatser med att konstatera att u-länderna måste klara sig själva (”det är bäst som det nu är där – för att anknyta till namnen Gustaf Adolf)  Om det tar 30 eller 40 år innan u-landsstödet är avvecklat spelar enligt Carl B mindre roll.

 

För dagens folkpartistiske Hamilton tycks inte tanken existera att u-ländernas situation till inte ringa del sammanhänger med de rika ländernas exploatering av och under långa tider också det rena förtryck som förekommit mot dessa fattiga länder.

 

Hans ”geniala” slutsats blir därefter att kanoner, stridsflygplan och polisbatonger är ett bättre medel att skapa ordning, reda och ekonomisk tillväxt i u-världen än hjälp till livets uppehälle.   F-n tro’t och stackars Leijonborg vars final som partiledare inte bara kantas av egna tillkortakommanden utan som lök på laxen nu också drabbas av ytterligare ett slag i sitt ”liberala solar-plexus.”

 

För att i någon mån lindra Leijonborgs plågor tillägnar jag honom följande vårpsalm:

 

Vår Lars var oss en Leijonborg

Han var vårt vapen trygga.

På honom i båd glam och sorg

Vårt hopp vi ville bygga.

Major Björklund stiger ned,

Frustande och vred.

Han rustar sig förvisst,

Med Hamilton-k-pist*

Må Nato oss beskydda!

 

Mr. Rimfrost

autodidaktie hovpoet

 

*Carl B Hamilton, folkpartistisk riksdagsledamot som motionerat om att

u-hjälpen ska omläggas till militärt stöd.

 

 2007-04-23, 22:25  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM