TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Persson versus Åsbrink

I Fichtelius uppmärksammade intervjuprogram med Göran Persson belyser GP bl a Erik Åsbrinks dramatiska avgång ur regeringen 1999.  Persson karakteriserar Åsbrinks avhopp som närmast en ”statskupp”.  Detta är förstås att ta i.  Men i övrigt ligger Göran Perssons beskrivning av skeendet kring händelsen betydligt närmare sanningen än den version som vi i SVT:s morgonsoffa fick oss till livs av Erik Åsbrink.   Därom kan jag ge visst besked, eftersom jag var med – i den socialdemokratiska riksdagsgrupp som kände spänningen stiga mellan å ena sidan finansminister Åsbrink och resten av regeringen å den andra sidan.*

                                   Många konflikter

Det är alltså fullkomligt felaktigt att här försök utmåla Göran Persson som boven i dramat.

Åsbrink erkänner i morgonsoffan förvisso att han också hade en konflikt med försvarsministern angående ökade anslag till försvaret.  Men sanningen är att Åsbrink råkade i den ena konflikten efter den andra med flera fackministrar.  Göran Persson stöttade, som han då det begav sig uttryckte saken, ”17 gånger finansministern, men den 18:e gången gick det inte längre.”

                                       Sårad oskuld

Erik Åsbrink är med andra ord den siste som nu ska försöka ikläda sig rollen av ”sårad oskuld.”  Han tillhörde liksom Allan Larsson den kategori av ministrar som kom till sitt politiska uppdrag tjänstemannavägen.  Båda var förvisso dugliga tjänstemän och ekonomer, men de hade dålig förankring i rörelsen och svårt att uppfånga signalerna från folkdjupet.

 

Fick de inte som de ville kunde det till och med hända att de lämnade sammanträdesrummen och slog i dörrarna.

 

Det är med denna bakgrund utomordentligt svagt att media att nu inte göra en ordentlig uppföljning av hela processen utan bara nöjer sig med att låta Åsbrink respektive Bildt spela sårade oskulder efter Göran Perssons i många stycken berättigade kritik.

 

* De ur ett helhetsperspektiv bästa finansministrar vårt land haft har paradoxalt nog inte varit ekonomer av facket.  Jag tänker på de tre mest framgångsrika – den lysande (till professionen språkvetare) Ernst Wigforss och de synnerligen effektiva och pedagogiskt skickliga Gunnar Sträng och Göran Persson.  Visst var Kjell Olof Feldt i många avseenden också framgångsrik.  Men han besatt under sin tid som finansminister något av samma tjurskallighet som präglat Erik Åsbrinks agerande.

Fick han inte som han ville, så tog han sin hatt och gick – ett osolidariskt handlande i det läge som Sverige då befann sig i.

 2007-03-22, 15:19  Permalink
Andra bloggar om:  


Du kan nog ha rätt i den sakliga delen av det du skriver. Och det är ju väldigt svårt för oss utomstående at bedöma hur det egentligen gick till.

Men du missar kanske att det intressanta för de flesta ligger på ett annat plan, snäppet över varje enskild personkonflikt. Nämligen det att Persson avpoletterat (eller övergetts av) så många av de han under åren satt som sina närmaste medarbetare, det sätt han kommenterar detta på, och den antagonism som uppstått gentemot så många av dessa.

Antar att ett program kommer att handla om Wallström. Det blir intressant.

Noterar också att Anna Lindh ännu knappast ännu knapast nämnts. Märkligt. Är det av hänsyn till hennes minne? Är Persson ord så hårda och trista att de inte lämpar sig för TV-rutan? Vi får se när serien är slut.
Bengt Silfverstrand: Bilden av Persson är precis så mångfasetterad som det framgår av TV-intervjuerna med honom. För att få rätt perspektiv måste man också ha i minne att hans ibland drastiska i några fall också överdrivna reaktioner tillkommit i en situation, då det var mänskligt att vara upprörd.
Leif Pagrotsky hade t ex en mycket nyanserad kommentar till att Persson gick i taket, p g a hans EMU-motstånd.

Sen är det naivt att tro att politiken kan hållas fri från personangrepp. Det finns sannerligen anledning att då och då reagera just mot enskilda politikers agerande i olika situationer.

Så t ex är det oundvikligt att då och då klippa till mot Carl Bildts ständigt arroganta framtoning.

Det bästa perspektivet till Göran Perssons öppenhet får man om man tar del av Tage Erlanders dagböcker. Jag har ännu inte hört några indignerade uttalanden mot Tages ofta skarpa personliga kommentarer till enskilda personers (inte sällan socialdemokratiska statsråds) agerande i olika situationer.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM