TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Carl B. Hamilton (fp) pratar strunt!

Så fort den socialdemokratiska extra partikongressen meddelade att Margot Wallström tillsammans med bl.a. Jan Eliasson ska ingå i en arbetsgrupp som ska utveckla socialdemokraternas EU-politik, gick folkpartiets förste kverulant, riksdagsledamoten Carl B. Hamilton i taket.  Hamilton ansåg det vara ”oacceptabelt och  förbluffande att tro att det så länge Margot Wallström är EU-kommissionär skulle vara acceptabelt att hon samtidigt arbetar för oppositionen i Sverige och emot sittande regering, till exempel inför Europaparlamentsvalet 2009”

 

I måndags meddelar så EU-kommissionens vice chefstalesman, Pia Ahrenkilde-Hansen följande i ärendet: ”Kommissionärerna kan vara aktiva medlemmar i politiska partier så länge det inte går ut över deras arbete som kommissionär.”

 

Wallströms nya partiuppdrag är med andra ord helt förenligt med hennes arbete som kommissionär.  Basta! Och Carl B. Hamilton har än en gång anledning att slänga sig i väggen!2007-03-21, 10:33  Permalink
Andra bloggar om:  


"Och Carl B. Hamilton har än en gång anledning att slänga sig i väggen!"

Men vilken kraftig smäll det ska bli. Rasar hela Folkpartiet på en gång?Bengt Silfverstrand: Folkpartiet? Har det inte redan fallit samman?
Återstår att tolka "...så länge det inte går ut över deras arbete som kommissionär.”

Den där brasklappen är nämligen helt avgörande. Varken du eller Hamilton eller Margot kan göra det självständigt.

Men vi har alla, precis som du och Hamilton, rätt att ha en åsikt i frågan utan att vi skall behöva slänga oss i väggen.

Delar du inte den uppfattningen kan du faktiskt slänga dig i väggen!


Bengt Silfverstrand: Margot Wallström har med uttalandet från EU-kommissionen fått ett klart besked på att hon kan åta sig förtroendeuppdraget att leda en arbetsgrupp inom socialdemokratin för en aktivare EU-politik.

Carl B. Hamiltons utspel är bara ytterligare ett exempel på att denne grämelsens son inte kan tas på allvar. Frågan är om inte hela folkpartiet snart är till samma åtlöje.
En liten funderare:
Kommissionärerna får väl inte styras av Staten, utan skall fatta beslut utifrån egna slutsatser?Bengt Silfverstrand: Självfallet. Ingen har påstått något annat.
"Och Carl B. Hamilton har än en gång anledning att slänga sig i väggen!"

Han kan faktiskt slänga sig i väggen på regeringskansliet - och det kan inte du!

När ska (s) komma underfund med varför?


Bengt Silfverstrand: Socialdemokratin har inget behov av att slänga sig. Det gäller både väggar och golv. Vi har fullt upp med att förbereda oss för att slänga ut den misslyckade b-alliansen från regeringskansliet. Ju förr dess bättre. Och senast 2010.
Hoppas dock att Bengt låter Wallströms chef Barroso, presidenten för EU-kommissionen, också uttala sig i ärendet.

Barroso var tydligen inte informerad om att Margot Wallström nu tänker ägna tid och energi åt att aktivt motarbeta regeringen i ett av EU:s medlemsländer.

Denna "vice talman" Pia Ahrenkilde-Hansen var Margot Wallströms egen talesperson när Wallström var miljökommissionär, så man måste ju få bekräftat om hennes generösa tolkning av reglerna angående sin f.d. chef verkligen har stöd från hennes nuvarande chef.


Bengt Silfverstrand: Det borde stå fullständigt klart, även för enögda, att vice talmannen gjorde sitt uttalande efter att ha förankrat detta hos kommissionens hösta ledning.

Men det smärtar förstås borgrliga hjärtan att Margot Wallström kommer att bli ett trumfkort för socialdemokratin inför nästa val. Det är där skon klämmer.
En tanke: Om Hamilton (fp) slänger sig i väggen, är det risk för att partiets representation i riksdagen nära nog halveras......(STOPP! jag är medveten om att det finns fler än två).

En annan sak: Har inte Margot W framfört att hon faktiskt lämnar EU nästa år? Jag har för mig det, och då är det bara ren desperation som får Hamilton och de andra borgarna att söka efter varje halmstår, för att sätta krokben för s!


Bengt Silfverstrand: Alldeles riktigt Christina. Folkpartiet har knappast råd med någon man/kvinnospillan.....

Och visst vilar desperation över folkpartiklarnas veklagan inför Margot Wallströms
återkomst på den inrikespolitiska scenen. Bäva månde borgarna inför nästa val.....
Om Barroso är tillfrågad vet Bengt inget om. Bengts argument går huvudsakligen ut på att saken inte bör diskuteras. Det förstår jag att han anser, men det är ändå ett uselt argument. Och att attackera den som uppmärksammar denna viktiga principiella fråga är nonsens av samma sort.

Det är EU:s regeringar som utser kommissionärerna, och regeringen har därmed mycket att säga till om i bedömningen om kommissionärernas eventuella arbete emot en sittande EU-regering "...går ut över deras arbete som kommissionär."

Rimligen kommer Margot Wallström därmed att få avbryta sitt EU-jobb i förtid, och kan då ägna ännu mer tid åt att bekämpa Sveriges regering, så det är ologiskt att hävda att Hamilton gör detta av rädsla för Wallströms "återkomst".

Hon är hjärtligt välkommen tillbaka till Sverige, men det hade varit bättre om hon kommit tillbaka som s-ledare istället. Det är ju iofs. inte för sent för den saken. En demokrati behöver en kompetent opposition.


Bengt Silfverstrand: Det ligger i sakens natur att en företrädare för kommissionen inte går ut i ett offentligt uttalande och där ger klartecken för Margots engagemang i svensk politik utan att detta är förankrat.

Detta i kombination med Margots erkänt goda omdöme och Carl B. Hamiltons omvittnade grälsjuka gör att vi kan se fram emot ett välkommet tillskott till svensk politik.
Lustig tråd det här!??

Margot "motarbetar" väl ingen regering genom att sitta med Eliasson i ett partipolitiskt utskott med syfte att utarbeta en framtida utrikespolitik. Det är helt och hållet intern partipolitik och därmed inget som påverkar hennes uppdrag. Något som skulle vara anmärkningsvärt och helt förbjudet vore om Margot drev frågor på uppdrag av den i Sverige sittande regeringen!

Att borgare inbillar sig att proffs som Jan och Margot skulle engagera sig i något utan att veta exakt allt om regelverk är verkligen löjligt. Trots allt är det inte lobbyisten Bildt ER utrikesminister som vi talar om, utan riktiga proffs som är respekterade utomlands.
EU-parlamentet skall ta ställning i frågan Wallström.

Gerard Batten, UK Independence Party (UKIP) från Storbrittanien, ställer dessa frågor till kommissionens ordförande José Manuel Barroso:

1. Stämmer uppgifterna om Margot Wallströms uppdrag?
2. Om så, hur går det ihop med de regler kommissionärerna underställer sig när de tillträder?
3. Finns det, som Ms Wallström påstår, andra kommissionärer som är partipolitiskt aktiva? Om så är fallet vilka och på vilket sätt?
4. Om svaret på fråga tre är ja, vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att försäkra sig om att kommissionärerna lever upp till sina åtaganden om att endast agera i EU:s intresse under sina mandatperioder? Eller kan det anses att arbete med att propagera för EU på nationella partipolitiska aktiviteter är i enlighet med detta åtagande?

Vi får alltså se var detta slutar. Vem som slutligen får kasta sig i väggen, hr Silferstrand eller hr Hamilton, det är ännu en öppen fråga...


Bengt Silfverstrand: Det torde inte behövas några särskilda utförsgåvor för att inse att Carl Hamilton (fp dels som vanligt vill lufta sin ökända grälsjuka och dels samtidigt avslöjar att man på borgerligt håll fruktar Margot Wallströms återkomst i svensk politik.

Någon risk för att EU ska hindra Margot Wallström att delta i en arbetsgrupp som bl a ska tydliggöra socialdemokraternas hållning till den Europeiska Gemenskapen föreligger inte.

Härmed sättes streck i denna debatt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM