TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Dags för ny låginkomstutredning

1968 års låginkomstutredning slog ner som en bomb i vårt land.  Till och med en så sansad och omdömesgill person som Gunnar Sträng blev chockad och utbrast då han fick läget presenterat för sig något i den här stilen: ”Hur å huvudets och kroppens vägnar, ser personer med så låga inkomster ut?” Ty Per Holmbergs utredning pekade på stora klyftor i det svenska samhället.  Det gällde både inkomster, förmögenheter, social ställning, hälsa m m. 

 

”Den vitt utbredda kunskapen om klassamhällets natur är en förutsättning för att få många människor engagerade i arbetet för jämlikhet och solidaritet, för aktiv kamp mot privilegierna”, skrev Nordal Åkerman i sin bok ”Klassamhället i siffror”.  Utvecklingen därefter gick åt rätt håll – fram till början av 1980-talet utjämnades både inkomst- och förmögenhetsklyftorna i Sverige.  Men därefter har de vidgats på nytt.  Och de fortsätter uppenbarligen att öka, vilket LO bl a har slagit fast i en del studier.  I de yttersta av dessa dagar kan vi notera hur girigheten tar ett allt fastare grepp om dem som redan lever på livets solsida.  Aktieutdelningar slår ständigt nya rekord, bonusraseriet i näringslivet fortsätter, samtidigt som det höjs ramaskrin så fort löntagarna kräver att få en större andel av de ”rekordskördar” som nu bärgas inom samma näringsliv.  För några veckor sedan fick vi ytterligare ett konkret belägg för att orättvisorna i det svenska samhället fortfarande är påtagliga.  Det gällde ökad fattigdom bland barn.

 

Att de ekonomiska klyftorna och därmed klasskillnaderna i det svenska samhället ökat råder det sålunda knappast någon tvekan om.  Men för att få ett ordentligt underlag för en politik som åter sätter rättvisa och jämlikhet i fokus krävs en genomgripande undersökning om det faktiska läget.  Hög tid för en ny låg/höginkomstutredning.2007-03-11, 20:38  Permalink
Andra bloggar om:  


Den svenska staten är den enskilt störste ägaren på stockholmsbörsen(vilken för övrigt är ägd av staten) och som sådan har man också ansvaret på bolagsstämmorna för hur mycket av vinsterna som skall gå till aktieägarna. Mot bakgrund av din beskrivning kanske statskapitalisnmen inte är så bra.
Statens inkomster från de bolag man äger går till folket genom att finansiera välfärden för medborgarna.
Ja, givetvis förhåller det sig precis så som Martin skriver. Aktieutdelningen i enskilda privata företag kan har Stockholmsbörsens ägare ingenting med att göra.

Den girighet som nu breder ut sig hos enskilda kapitalister kan bara stopppas/begränsas med politiska beslut.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM