TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I övermorgon socialism

Så har världen upplevt ett nytt börsras.  Förra veckan höjde den japanska centralbanken räntan, vilket skapade oro.  I måndags höll den förre chefen för amerikanska centralbanken -Federal Reserve – Alan Greenspan ett tal som påverkade marknaden.  Han talade negativt och schablonmässigt runt konjunkturen och förutspådde att det var dags för en avmattning.  Tillsammans med den japanska räntehöjningen gjorde detta att många valda att liva ur den kinesiska marknaden.  Därefter blev småspararna oroliga och tog hem sina vinster – För andra dagen i rad gjorde småsparare närmare 90 000 aktieaffärer, vilket är mer än dubbelt så mycket som en vanlig handelsdag.

 

Sådan är kapitalismen.  Och ”mammon” går igen.  Jag plockar fram framlidne professorn i ekonomisk historia, Bo Gustafssons lysande lilla bok från 1981, betitlad ”I övermorgon socialism”.  Han konstaterar bl a  att finansiella investeringar inriktade på mark, hus, guld och konst tenderar att övertrumfa investeringar i produktiv verksamhet.

 

Någon potentat i de övre räjongerna trycker på knappen.  Greenspan i det här fallet.  De svenska storföretagen – när den inhemska svensktillverkade ekonomiska krisen iscensattes i tidigt 90-tal.  Bankkrisen var en direkt följd av ett antal storföretags elefantinhopp på den ekonomiska och politiska scenen den gången.  Och som vanligt var det folket i gemen som fick betala notan.

 

Den som kontrollerar skapandet och fördelningen av pengar styr ett land, säger ett gammalt kinesiskt ordspråk.  Det tycks gälla än idag.

 

I boken ”Mammons furstar visar Richard A Werner, assisterande professor vid Sophia University i Tokyo, att Japans centralbank med sin enorma makt koncentrerad till mycket få personer, saboterade delar av den japanska regeringens politik under 90-talet.  Tillsammans med andra asiatiska centralbanker och IMF skapade man den ekonomiska kollaps i slutet av 90-talet som kom att döpas till Asienkrisen.  Så har det fortsatt.  Världens oberoende centralbanker skapar hausse och baisse i vissa länder, svåra recessioner i andra.

 

Men ”Mammons furstar” – centralbanksledarna – finns inte bara i Asien.  De regerar även Europa,  ECB agerar i stort sett på samma sätt som den japanska centralbanken gjorde på 90-talet.  Deras mål är att undergräva den sociala marknadsekonomin.  Målet är en nyliberal ordning utanför demokratins räckvidd.

 

I ”Dansen kring guldkalven” skildrar Björn Elmbrant ett liknande scenario – den galna börsbubblan, historien om hur ett helt folk under några år lät sig duperas att tro att alla kunde bli vinnare.

 

Är det då möjligt att i en genomkapitalistisk värld som den nuvarande överhuvudtaget kunna se ett alternativ till denna (o)tingens ordning?

 

Jag tar de avslutande orden i Bo Gustafssons bok som utgångspunkt för några funderingar kring hur dödläget skulle kunna brytas.

 

För det första”Det finns ingen produktionsform, som varat evigt. Även om det alltid funnits intressen som velat hävda det.  För det andra att utvecklingen även inom ekonomin historiskt sett  gått i riktning mot ökad demokrati och ökat deltagande från de mångas sida.  Orsaken till att kapitalismen en gång konkurrerade ut feodala och traditionella ekonomiska system var, att kapitalismen kunde frigöra flera människors initiativ och skaparkraft.  Men genom en egendomlig historisk ironi har kapitalismen genom sin egen utveckling blivit mer och mer exklusiv och monopolistisk.  Den ekonomiska demokratin har möjlighet att ändra på detta och göra den verksamhet som äger rum i näringslivet till en angelägenhet för de verkligt många – för löntagarna.  Genomförandet av ekonomisk demokrati kan därför leda till en mycket större mobilisering av initiativ och skaparkraft än någonsin kapitalismen.  Denna skaparkraft kan inte i längden hållas fjättrad.  …….  Även om kapitalismen har ett ”I morgon” att se fram mot, så tillhör sålunda”I övermorgon” lika säkert socialismen.”

 

Självfallet kan demokratiska socialister ställa sig tveksamma till Bo Gustafssons optimism men han pekar på något grundläggande: En rörelse som ständigt arbetat för att flytta fram demokratins positioner kan ju aldrig vara nöjd med de nuvarande (o)tingens ordning.  Demokratin gör fortfarande halt utanför fabriksportarna. 

 

Om någon drar fram debatten om löntagarfonderna som ett misslyckande och varnande exempel, så beror misslyckandet snarare på arbetarrörelsens passivitet och velande i frågan.  Själva fondförslaget var en halvmesyr, men själva grundidén om kollektiv kapitalbildning var och är det inget fel på.  Och det är här vi inom arbetarrörelsen måste vara beredda att ta ett nytt avstamp.  Det stora pensionskapitalet, som ju är kollektivets egendom kan vara en sådan utgångspunkt.

 2007-03-04, 19:22  Permalink
Andra bloggar om:  


Bengt har helt rätt i att valet inflr frantiden står mellan kapitalism och socialism.

Kapitalismen har skapat västvärldens välstånd, så att hundratals miljoner människor slipper leva på svältgränsen som de flesta gjorde fram till 1800-talet.

Och idag lyfts årligen miljoner människor ut djup fattigdom genom klassiska kapitalistiska marknadsmekanismer i tidigare u-länder.

I de länder som valde socialismens väg följer istället ofta svält, förtryck och armod.

Socialister som Bengt måste därför franställa variationer på kapitalismens börsmarkanden som stora misslyckanden, när det i själva verket handlar om normala mekanismer i länder med ett välstånd som jorden aldrig tidigare sett.

Bengt är en socialistisk domedagsprofet som vill kapitalismen illa, och som därmed hotar grunden till vårt välstånd. Låt honom inte få rätt.
Bengt är dunkel i sina begrepp. För mig är kapitalism det ekonomiska system som värnar om den enskildes äganderätt, rätten till att äga frukterna av sitt arbete.

Att skaffa sig ägodelar på andras bekostnad är kriminellt och har ingenting med kapitalism att göra.

Ekonomisk demokrati var en term som Marx lanserade. Vad betyder den för Bengt?

Att löntagare äger företag är inte fel. Vill de äga genom sitt medlemsskap i facket så är det inte fel heller. Alla pensionssparare bör också äga sina fonder. Vad som är fel, är att finansiera sitt ägande med andras pengar. Det kallas vanligtvis för stöld.
Stöld? Inte alls. Äganderätten är en papperskonstruktion mellan en stat och dess medborgare som regleras i riksdagen, medborgarnas högsta beslutande organ. Där omreglerar man hela tiden denna papperskonstruktion genom nya lagar och förändringar av skatterna.
”Det är riktigt att styrelse inte kan underhållas utan stora kostnader, och det är lämpligt att var och en som åtnjuter skyddet betalar sin andel ur sina egna tillgångar. Men det måste ändå ske med vars och ens eget samtycke, d.v.s. majoritetens samtycke, som antingen ger det själv eller genom sina valda representanter, Om någon skulle göra anspråk på att få lägga skatter på folket och driva in dem på eget bevåg och utan folkets samtycke, så skulle han bryta mot den grundläggande egendomslagen och motverka styrelsens syfte.”
– John Locke
Källa: Elva texter i politisk teori av Peter Hallberg, Maria Jansson och Ulf Mörkenstam. Liber Förlag. / John Locke, Andra avhandlingen (1690), kapital 9. Sidan 50.
HÄFTIGT ATT LÄSA ATT Per Kjellén ANSER ATT, ÄGANDET AV "FRISKOLOR" ÄR STÖLD. DESSAS PROFIT OCH SEGREGERINGSSTÖD BYGGER VERKLIGEN PÅ STÖLD AV DET GEMENSAMMAS EKONOMISKA RESURSER!
Både Johan Paulsson och Per Kjellén läser mitt inlägg som en viss potentat läser bibeln. De ser som de flesta nyliberaler allt i svart-vitt. Jag har som framgår av mitt inlägg inte pläderat för någon palatsrevolution eller konfiskering av privat egendom. Men som utvecklingen alldeles klart visar så har klyftorna i samhället ökat. Det senaste mycket tydliga exemplet på detta är att barnfattigdomen ökar igen för första gången sedan 1997.

Börsutvecklingen är också den ett typiskt exempel på hur ett fåtal kapitalister, i vissa fall bara genom att hålla tal med visst innehåll (Alan Greenspan t ex) kan förorsaka ekonomiska omvälvningar som berikar fåtalet på flertalets bekostnad.

De hämningslösa orgierna i bonus- och arvodesersättningar i det privata näringslivet är andra exempel på en kapitalism som saknar social ansvarskänsla.

Tage Danielsson uttryckte i "En soffliggares dagbok" (1967) på ett glasklart sätt vad detta dilemma handlar om: "En rik klyftig egoist kan till exempel inse att han borde betala mer i skatt än han gör nu, eftersom han begriper att alla fattiga satar inte i längden kan finna sej i att han ska ha det så extra förspänt. Jämlikhetstanken kommer då att bottna i ren självbevarelsedrift hos den privilegierade.
Detta är vad jag skulle vilja kalla upplyst egoism. Det är den som ska få oss att öka u-hjälpen av fruktan för katastrof för oss och våra barn; det är den som ska få oss att betala en ordentlig hacka till miljövård av fruktan för förgiftning; det är den som ska få oss att sluta tjata om marginalskatterna av fruktan för att få på käften av en arbetslös."

Sen finns det förstås också något som heter solidaritet. Men det tycks vara ett okänt begrepp för herrar Paulsson och Kjellén.
Jag vill påpeka att Bengt hämtar sina negativa exempel från socialdemokratins Sverige. Visst knakar det i välfärdsstatens fogar.

Inom 15 år kommer t.ex. Estland med sin liberala politik antagligen ha gått om Sverige. Ett f.d. socialistiskt u-land (gravt sviket av svenska sossar, apropå solidaritet) som på kort tid arbetat sig ur den socialistiska fattigdomen utan u-hjälp, istället med en marknadsvänlig liberal politik.

Mitt solidaritetsbegrepp förutsätter frivillighet. Jag gör frivilligt väldigt mycket för människor som har det sämre än jag. "Solidaritet" via skattsedeln, som innebär att jag tvingas försörja min granne som bor i villa, för att han ska rösta på sossarna, och att jag därmed inte får pengar över till att hjälpa dem som verkligen har det svårt, den "solidariteten" ger jag inte mycket för.

*

Martin skrev: "Äganderätten är en papperskonstruktion..." ...vilket tyder på en häpnadsväckande avsaknad av värdegrund.

Äganderätten är lika fundamental som rätten til liv och frihet, och dessa rättigheter hänger intimt samman. Sen kan olika grundlagar och lagar vara olika bra på att illustrera och skydda dessa grundläggande rättigheter, men det är något helt annat än att påstå att rättigheter är "konstruerade".


Bengt Silfverstrand: I Sverige har vi i demokratisk ordning beslutat att vi ska ha just det skatteuttag vi har idag. En borgerlig allians gick till val på en politik som på väsentliga punkter låg mycket nära socialdemokratin. Efter valet dök bockfoten upp.
Nu gäller det systemskifte.

Paulssons solidaritetsbegrepp är det gamla välkända. Stackars ni fattiga satar. Jag ger er en slant - "frivilligt" - så att ni slipper svälta.

Äganderätten finns inskriven i grundlagen. Men detta hindrar inte på något sätt en demokratiskt vald riksdag att via skattesystemet utjämna orättvisor i förmögenhetsfördelningen.

Ganska fantastiskt, sen att välja Estland som ett föredöme. Varför inte hugga till med Ryssland där nyliberalismen gått ännu längre och stora delar av befolkningen tvingas ta 2/3 jobb för att överhuvudtaget kunna överleva.
PS detta sagt så gillar jag inte heller en del av de fenomen inom kapitalismen som Bengt beskriver. Men det kapitalistiska systemet som helhet ger resultat som vida överglänser alla alterantiv.

Och vart vänder sig svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse när de ska placera pensionspengar och ta ut skatt för att finansiera sina socialistiska böjelser? Jo, till det kapitalistiska system som de på debattsidor spyr sin galla över år efter år.


Bengt Silfverstrand: Det kapitalistiska systemet har dessbättre i Sverige varit föremål för långt större reformeringar i socialistisk riktning än på de flesta andra håll i den demokratiska världen. Vi har trots kvarvarande brister i välfärden också en tillväxt i toppklass och fortfarande den jämnaste inkomst-och förmögenhetsfördelningen bland jämförbara länder.

Man vänder sig sedan givetvis till de institutioner som finns när man placerar sin pengar. Detta fråntar självfallet ingen rätten att kritisera den girighet som nu tar sig alltmer bisarra uttryck i den kapitalistiska världen.
PS Martin: Locke talar om skattefinansierad ersättning för gemensamt "skydd", och inte om ett skattetryck på 55% och alla diskussionsklubbar på ABF i olika varianter som detta ska finaisera.

Tror knappt ens Marx i sin vildaste fantasi hade tänkt att en del av hans efterföljare 100 år senare skulle tolka hans läror som att den politiska makten direkt skulle ta hand om över hälften av ett lands produktion.


Bengt Silfverstrand: Att använda formuleringen "skattetryck på 55%" vittnar om en aningslöshet som jag inte trodde ens en nylibeal själ var mäktig att uppbringa.
Vi har i demokratisk ordning beslutat att våra välfärdssystem ska vara i allt väsentligt solidariskt finansierade. Skatt efter bärkraft för att använda en annan formulering. Detta synsätt är omfattat av en så stor majoritet av svenska folket att t o m en "månglare" som kristdemokraternas Göran Hägglund går i taket när socialdemokraterna varnar för att borgerligheten ska upphäva detta system. Vilket de facto ändå sker när man öppnar för utförsäljning av svenska folkets gemensamma egendomar.
Ryssland NYYYYLIBERALT?

Ni socialdemokrater är nog 10 gånger mer NYYYYLIBERALA än vad ryssland är.

http://freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2006&country=7044


Bengt Silfverstrand: Käre vän, då har du allt dragit ner nattmössan långt över ögon och öron. Det finns självfallet skäl att kritiskt granska socialdemokratins vandring mot mitten, men att beskylla partiet för nyliberalism tillhör nog avdelning - ut i det blå!
Inge Nordgren skriver:
HÄFTIGT ATT LÄSA ATT Per Kjellén ANSER ATT, ÄGANDET AV "FRISKOLOR" ÄR STÖLD. DESSAS PROFIT OCH SEGREGERINGSSTÖD BYGGER VERKLIGEN PÅ STÖLD AV DET GEMENSAMMAS EKONOMISKA RESURSER!

Jag förmodar, att Inge anser att ägandet av en friskola är detsamma som att driva en friskola. Intäkterna kommer från en elevpeng, d v s den summa som kommunen tillerkänner eleven att använda efter sitt eget val, att bekosta undervisning antingen i en kommunal skola eller i en privat skola. Intäkten ger ingen äganderätt.

(För att bli pedagogisk. Antag att du har 7 kronor som du äger, och köper en liter mjölk, som du nu äger. Ditt ägande har inte ökat eller minskat bara förändrats från kontanter till vara. Eleven som betalar elevpeng bytt ägandet av elevpeng till ägandet av kunskap. Om eleven icke får någon kunskap så kan man tala om stöld.)

Profit eller vinst är inte stöld. Vinst är skillnaden mellan intäkter och kostnader, förutsatt att intäkterna är större. I annat fall uppstår förlust. All verksamhet som skall fortleva måste visa vinst, alla verksamhet som visar förlust försvinner. Det gäller allt. Även skattefinansierad sjukvård.

Segregeringsstöd låter konstigt. Det är ju eleverna som väljer skola, inte skolorna som väljer elever.

Kommunerna har lovat eleverna undervisning. Hur kan det vara stöld att ge eleverna denna undervisning????
Bengt Silfverstrand: Inge Nordgren har alldeles rätt. Och Kjelléns pedagogik minst sagt halsbrytande. Så här enkelt är sambandet. Friskolor skulle inte kunna existera utan samhällsstöd, eller uttryckt på annat sätt friskolor finansieras med skattemedel efter exakt samma regler som en kommunal skola. Mot denna bakgrund borde det vara självklart att överskott som genereras i en friskola (finansierad av skattekollektivet) skall komma samma skattekollektiv tillgodo, dvs överskottet ska återinvesteras i verksamheten. Överskott som i stället tas ut i vinster i privata friskoleföretag kan mot denna verklighetsbakgrund betraktas som "stöld."
Bengt Silfverstrand skrev: "Att använda formuleringen "skattetryck på 55%" vittnar om en aningslöshet som jag inte trodde ens en nylibeal själ var mäktig att uppbringa."

Hur så? Detta är ju fakta. Kände du inte till det? Är fakta farliga? Är fakta nyliberala?

Nästan 55 % av vår totala BNP hamnar via skatter direkt i politikernas händer. Detta är inet bara världsrekord, utan rekord i världshistorien. (Iofs var det något högre under Ingvar Carlsson).

I löntagarledet är det svenska skattetrycket ca 65% (löneskatter + konsumtionsskatter) även för en typisk LO-medlem.


Bengt Silfverstrand: Nej fakta är självfallet inte nyliberala. Men fakta i sammanhanget är för det första att begreppet "skattetryck" bara existerar i deras hjärnor som ser skatteuttag som något fult och i stora stycken omotiverat. Ett högt skatteuttag är också ett mått på hur väl ett land lyckats med att fördela välståndet. Kom sen inte dragandes med den vanliga borgarklyschan att mer än hälften av BNP hamnar via skatter direkt i politikernas händer. För det första har dessa i dina ögon "hemska" politiker i demokratiska val utsetts att handha statens inkomster och utgifter.
Om ambitionsnivån att fördela ett växande välstånd på ett någorlunda rättvist sätt är hög, så blir självfallet också skatteuttaget högt.

Slutmeningen om ett "skattetyck" på ca. 65% är direkt korkad. Ty merparten av skatteuttaget återgår ju till medborgarna i form av nyttigheter.

Under perioden när barnen är små blir det i de flesta fall nettovinster för familjerna. När barnen är utflugna ligger man i regel på minus, för att åter hamna på plus när pensionsåldern inträder.
PS Jag missade Bengts djupa okunnighet om våra östra grannländer, som han avfärdar i klump. Utvecklingen i det liberala Estland är något helt annat än i Ryssland som har en auktoritär och kollektivistiskt sinnad regim.

Skulle inte förvåna mig om vi ser svenskar emigrera till det liberala Estland inom 15 år för att söka försörjning och en ljusare framtid. Oavsett om det är Reinfeldt eller Sahlin som regerar här tills dess.


Bengt Silfverstrand: Nü råkar jag ha varit medlem av riksdagens utrikesutskott under åtta års tid och är dessutom som ekonom väl bevandrad i de angivna ländernas historia och ekonomiska utveckling. Att Ryssland är ett tjuv-och-rackarsamhälle, råder det knappast någon tvekan om. Men det finns givetvis grader också i ett nyliberalt helvete och vid den jämförelsen så är det nyliberala klimatet i Estland något behagligare.
"Sådan är kapitalismen."

Japp. Och vad är problemet, menar du?

Börsen går upp och sen går den ner och sen går den upp igen. Mest går den upp.

Varför anser du att det är ett problem?Bengt Silfverstrand: Problemet är att det räcker med att någon av kapitalets ikoner - i det här fallet Greenspan - glappar på munnen, så får världens börser byxångest, en byxångest som så småningom sprider sig till småspararna som regelmässigt blir de stora förlorarna på börsskojeriet.
"PS Martin: Locke talar om skattefinansierad ersättning för gemensamt "skydd", och inte om ett skattetryck på 55% och alla diskussionsklubbar på ABF i olika varianter som detta ska finaisera."

Nej, han talar också om att så länge man i demokratisk ordning beslutat om att ta ut skatt så är det rätt och ingen kräkning av naturtillståndet.

"Tror knappt ens Marx i sin vildaste fantasi hade tänkt att en del av hans efterföljare 100 år senare skulle tolka hans läror som att den politiska makten direkt skulle ta hand om över hälften av ett lands produktion."

För din information skriver Karl Marx så här i det kommunistiska manifestet:

"Proletariatet ska begagna sin politiska makt för att så småninggom undanrycka bourgeoisien allt kapital, centralisera alla produktionsmedel i staten, dvs. i det till härskande klass blivna proletriatets händer sam fortast möjligt föröka massan av produktionskrafter."
Källa: Elva texter i politisk teori av Peter Hallberg, Maria Jansson och Ulf Mörkenstam. Liber Förlag. / Karl Marx och Friedrich Engels, Kommunistiska manifestet (1848).

Och fortfarande, äganderätten är ingen av gud eller någon annan given rätt. Det är staten som upprätthåller och kan därför reglera den genom riksdagen. (Även i ett liberalt samhälle är äganderätten reglerad. Äganderätten är således en papperskonstruktion mellan en stat och dess medborgare som regleras i riksdagen, medborgarnas högsta beslutande organ. Där omreglerar man hela tiden denna papperskonstruktion genom nya lagar och förändringar av skatterna.


Bengt Silfverstrand: Väl analyserat och formulerat, Martin.
Skattekvotens andel av BNP uppgår till 51 procent. Men då refererar man till den ojusterade skattekvoten. För om man tar vissa hänsyn till så blir det lite förändringar:

* Sverige har en budget i balans, många länder har inte detta utan underskot med flera procent (vilket innebär att de bryter mot stabilitetspakten) vilket innebär att de finansierar sin budget med underskott. Vi ska också lägga på att Sverige har ett överskottsmål på 2 procent så innebär det att den svenska skattekvoten blir än högre.
* Sverige beskattar vissa transfereringar till skillnad från ett flertal länder vilket höjer skattekvoten.
* Sverige ger bidrag, så som barnbidrag, istället för avdrag, vilket sänker skattekvoten för en rad länder. Alltså en teknisk konstruktion.

Det är den justerade skattekvoten. Dessutom att inte förglömma är den svenska välfärden mer omfattande än dess kusiner på kontinenten. Fler högskolestuderande, gratis skolmatsavgift för grundskoleelever osv.


Bengt Silfverstrand: Precis så förhåller det sig.
Nyliberalt är väl knappast Ryssland ur ett värdeperspektiv (yttrandefrihet, organisationsfrihet mm.), dock har man använt sig av nyliberala politiken på det ekonomiska planet.

Dessutom mäter inte Freedomehouse nyliberalismen i ett land, utan de politiska rättigheterna. Precis som inte Economist Intelligence Unit och andra index gör det som ger Sverige bättre poäng än USA.
Nej Martin, Locke skriver om finansiering av ett lands "styrelse", som knappast kräver 51 % av landets BNP för att driva.

Dina metoder för att försköna det svenska rekordhöga skattetrycket (drygt 65 % i löntgarledet) är inte vedertagna, men jag känner till dem. Dessutom är det ju häftigt att betala skatt, eller hur. Ju mer desto bättre måste väl vara devisen som lett till våra rekordnivåer.

Delar av resonemanget är ju direkt fånigt, när du hänvisar till att medborgarna i andra länder själva har både rätten och ansvaret att disponera över större del av landets produktion och sina inkomster. Visst, det är ju det som är vitsen.

Din nihilistiska inställning till mänskliga rättigheter gör mig mörkrädd. Jag kommer att tänka på Torbjörn Tännsjö. Äganderätten t.ex. är varken given av Gud eller FN eller socialdemokratiska partiet, utan är en naturlig moralisk rättighet som i grunden *inte* beror på vem som f.n. håller i megafonen eller stiftar landets lagar.

Av samma skäl som vi har god anledning att invända mot t.ex. dödsstraff i USA. Det är inte rätt bara för att deras lagar föreskriver det. Eller är rätten att slippa dödsstraff kanske också "en papperskonstruktion mellan en stat och dess medborgare som regleras i riksdagen, medborgarnas högsta beslutande organ."

Lagstiftaren har dock makt att stödja eller kränka dessa rättigheter. Kanske talar vi om olika aspekter, men i så fall uttrycker du dig oerhört vårdslöst. Om äganderätten bara är en papperskonstruktion så är den ju helt innehållslös och oförklarlig. Inga lagar är "bara papperskonstruktioner", de vilar på värderingar och moral.

Hu.


Bengt Silfverstrand: Och än mer mörkrädd blir man av Paulssons ständiga hallucinationer där bl a äganderätten tycks vara en helig ko. Det är med äganderätten som med biskop Thomas frihet, d v s bra för "den äganderätt rätt kan bära." Girighet, miljardbonusar och ett evigt klankande på skatterna, ett klankande som står i omvänd proportion till den ekonomiska standard, den klankande besitter, är definitivt inget att värna.
Här kommer mer halsbrytande pedagogik. Av debatten här att döma skiljer sig våra uppfattningar om äganderätt och stöld.

Det finaste och viktigaste du äger är ditt liv. Ditt liv använder du till att utbilda dig och att arbeta. Din utbildning ger dig möjligheter till inkomst - lön av anställning eller inkomst av eget företagande. Du äger din lön och din inkomst.

Du kan inte gradera detta genom att t.ex. säga att du äger din lön eller din inkomst om den är liten.

Höjdjopparen Holm har i en intervju sagt, att han inte vill flytta utomlands av skatteskäl. Frågan blir varför detta svar? Jo därför att han äger sin inkomst och genom ägandet har han rätt att förfoga över inkomsten som han själv tycker. Märk nu noga, att han inte har rätt att bryta mot lag när han förfogar över sin inkomst. Inte heller kan han förfoga över sin inkomst så att någon annan skadas.

Stöld är när någon tar eller utnyttjar något som någon annan äger. (Det finns vissa juridiska finesser men vi kan bortse från det.) En friskola, eller vem som helst/vad som helst, som utför en tjänst för det allmänna och får ersättning för den av skattemedel stjäl inte när verksamheten lämnar ett överskott - vinst. Om det var så allvarligt menat, då skulle ingen kunna göra det allmänna en tjänst, eller sälja något till det allmänna. Vinst är nödvändigt och vinst ger framtidstro och framtidsmöjlighet medan förlust leder till verksamhetens slut när kapitalet är slut.

Du accepterar vinst på villkor att den återinvesteras i verksamheten. Det bestämmer den som driver verksamheten och en verksamhet som inte sköts mend underhåll av alla delar, den verksamheten kommer att tvina bort. Om friskolan inte sköter sig får den inga elever och tvinar bort. Men stöld är det inte att göra vinst. Det är god skötsel av verksamheten.

Varför skall socialdemokrater tjöta emot detta som är uppenbart också för sossar när de sitter i ansvarsfulla positioner.


Bengt Silfverstrand: Exemplet höjdhopparen Holm slår med förödande kraft tillbaka på den halsbrytande advokatyr som Kjellén ägnar sig åt. Till skillnade från t ex Pernilla Wiberg, Kajsa Bergqvist och Christian Olsson, som samtliga skattskrivit sig i Monaco är Stefan Holm solidarisk mot det samhälle som på många sätt bidragit till hans framgångar.

De tre skatteflyktingarna vill inte betala för den välfärd som under hela deras liv kommit dem till del från det svenska samhället.

Om man inte är alldeles insnöad så är det inte svårt att se en skillnad mellan en privat verksamhet som står på egna ben och en friskola som aldrig skulle ha kommit till stånd utan bidrag från samhället. Och eftersom det är bidrag som genererar vinsten också för ett privat skolbolag, t ex Kunskapsskolan AB så behövs det inte en IQ över genomsnittet för att inse att vinsten bör återinvesteras i verksamheten.

Debatten är härmed avslutad.
Kul att du citerar Bo Gustavssons "I övermorgon socialism". Själv listade jag den som bok som påverkat mig mest politiskt:

http://wigforss.blogspot.com/2006/10/bloggutmaning-politisk-identitet.html


Bengt Silfverstrand: Ja, det är en lysande analys av det kapitalistiska systemet.
"Nej Martin, Locke skriver om finansiering av ett lands "styrelse", som knappast kräver 51 % av landets BNP för att driva."

Men det var ju tusan vad svårt du har att läsa texter man citerar. Visst handlar det som hur man ska finasiera landets styrelse, men som du ser (eller verkar inte vilja se) så ursäktar han beskattandet med att det är demokratiskt förankrat. Således, så länge det är demokratisk beslutat att ta ut skatt för att fiansiera något så är det okej. Därför, är det korrekt att ta ut skatt för att finasiera en välfärdstat och inte bara en nattväktarstat. Det stavas logiskt tänkande.
”Dina metoder för att försköna det svenska rekordhöga skattetrycket (drygt 65 % i löntgarledet) är inte vedertagna, men jag känner till dem. Dessutom är det ju häftigt att betala skatt, eller hur. Ju mer desto bättre måste väl vara devisen som lett till våra rekordnivåer.”

Sluta barnsla dig så förbannat mycket. Hur gammal är du egentligen? Bemöta den justerade skattekvoten eller lägg ner dina spydiga kommentarer med noll värde att bemöta.

”Delar av resonemanget är ju direkt fånigt, när du hänvisar till att medborgarna i andra länder själva har både rätten och ansvaret att disponera över större del av landets produktion och sina inkomster. Visst, det är ju det som är vitsen.”

Jepp, det är ju härligt när man har underskott i statsbudgeten, inte bygger upp överskott i framtiden eller man har tekniska lösningar som inte spelar någon roll.

”Din nihilistiska inställning till mänskliga rättigheter gör mig mörkrädd. Jag kommer att tänka på Torbjörn Tännsjö. Äganderätten t.ex. är varken given av Gud eller FN eller socialdemokratiska partiet, utan är en naturlig moralisk rättighet som i grunden *inte* beror på vem som f.n. håller i megafonen eller stiftar landets lagar.”

Var grundar du det? Står det skrivit i stjärnorna? Eller är det byggt på eget tyckande. Självklart är det inte så. Det är staten som är garanten av äganderätten och det är riksdagen som därför reglerar hur äganderätten skall se ut. Jag har aldrig sagt att man ska göra medborgarna i det här landet till livegna, skulle vara väldigt svårt i och med det är något som medborgarna själva bestämmer i demokratiska val när de väljer sina representanter i riksdagen. Det finns idag en uppsjö av lagar som reglerar äganderätten som vi ser som självklara, t.ex. att barn fram till 18 års ålder har en inskränkt äganderätt till sitt eget liv. Blir du inte mörkrädd av det? Eller att man inte får ta livet av sig själv genom dödshjälp? Eller att man inte får tillgripa narkotiska preparat för att inciminera i kroppen på olika sätt? Eller att du inte får göra vad f*n du vill med dina ägor, så som djur, miljö mm.

Sedan lägger du och jag moralistiska aspekter på det hela och tycker illa om dödstraff, stöld, mord och reglerar det genom riksdagen.
"småspararna som regelmässigt blir de stora förlorarna på börsskojeriet."

Hur blir dom förlorare på det? Som sagt, aktier går i allmänhet upp och dessutom mer än dom flesta andra sparformer. Spridda fonder är på lång sikt det bästa sättet att spara på, även med hänsyn till "byxångest".

Så om problemet är att småspararna förlorar, så finns ju inget problem, eftersom dom inte gör det.Bengt Silfverstrand: Jo, det är just vad dom gör. Alltifrån en viss herr Krugers spekulativa galenskaper över millenieskiftets börsbubbla, lysande skildrad och analyserad av Björn Elmbrant i "Dansen kring guldkalven" fram till våra dagars "Greenspanutlösta" börsras, så är det just det småfolk som placerat sina pengar för att trygga sitt sparande, som är de stora förlorarna när de stora elefanterna slår till.

Som avslutning på den här debatten kan det vara på sin plats att citera några rader ur "Dansen kring guldkalven.": "Tre år efter festen på Nacka Strand såldes Emerging Technologies AB som ett förlustavdrag till fastighetsbolaget Bonnierhuset. De 875 mkr som utomstående pytsat in i ET var näst intill utplånade.
Det var därför en lätt touche av Titanic över kalaset på Nacka Strand; medan allt sakta höll på att gå åt helvete dansade man för fullt i första klass. I vimlet syntes många av dem som bränt miljoner av andras pengar på e-handelsboomen, Jan Carlzon i Boxman, Patrik Hedelin i boo.com, Lotta Alsén i Ms Freckles
Jag har nu tre gånger bett dig förklara HUR småspararna förlorar på det. Dom två senaste kommentarerna har du raderat.

Det är ett ganska anmärkningsvärt uppförande att man raderar kommentarer bara för att man inte kans svara på dom. Inte direkt en ärlig debatteknik.


Bengt Silfverstrand: Jag har tydligt och klart och även med konkreta exempel/citat visat att småspararna ytterst är de som förlorar på börsbubblor framkallade och styrda av inflytelserika personer inom den kapitalistiska sfären. En förkrossande majoritet av småspararna sparar för att trygga sitt kapital, inte för att ro hem spekulationsvinster som inte har sin grund i reell ekonomisk tillväxt. När det sedan sker snabba och ofta överraskande klipp, så kommer småspararna regelmässigt på efterkälken. Exemplen på detta är många och kan som sagt bl.a. inhämtas i "Dansen kring guldkalven", "Mammons furstar", m fl skrifter.

Härmed är denna debatt avslutad, vilket också Lennart Regebro får finna sig i.
Jag kan inte se några som helst konkreta exempel och jag ser inte hur citat är bevis.


Du säger att småsparare sparar för att säkra sitt kapital. Detta är sant. Aktiefonder har visat sig vara det bästa sättet att långsiktigt göra detta. Du har fortfarande inte förklarat hur småsparare förlorar på att tjäna.

Debatten är inte avslutad, ety den har inte ens startat. Jag har ställt samma fråga hela tiden, och du har inte svarat. Det är inte en debatt.Bengt Silfverstrand: Jag har mycket tydligt svarat på din fråga. Detta genom att utifrån redovisade erfarenheter från ett antal "börsbubblor" visa hur småspararna, som av naturliga skäl kommer "sist till kvarn" när denna börjat snurra förlorar pengar.

Sen är det givetvis hemsidesägaren som bestämmer när en debatt i ett visst ämne är avslutad (för den här gången - den kommer säkert att aktualiseras igen. Om du inte respekterar denna - helt normala debattordning (fråga någon tidning insändarredaktör)- så blir du helt enkelt avstängd från min sida.
Generellt sett förlorar småspararna genom sitt informationsunderläge. Experterna och "storspararna" har bättre tillgång till information. Det är också på det sättet att när storspararna plockar hem sina vinster skjunker börsen och småspararna blir oroliga och säljer sina sina vinster till en lägre kurs än vad storspararna sålde för.

Så är det bara och det är inget att göra något åt - om man inte vill förbjuda aktiehandel eller införa en strikt socialism som i Nordkorea eller Kuba.


Bengt Silfverstrand: Tack för bekräftelsen att småspararna förlorar på börsspekulanternas svindel. Självfallet ska aktiehandel inte förbjudas.
Du vill alltså inte förbjuda det du kallar "svindel". Men det beror väl på att den som försöker svindla folk här är du.
Två Marx-citat är väl ganska passande med tanke på temat. Synd att (s) övergav marxismen för nästan 100 år sedan nu...

"Ekonomerna framställer de borgerliga produktionsförhållandena, arbetsdelningen, krediten, pengarna etc. som fixa, oföränderliga, eviga kategorier. ...
Ekonomerna förklarar för oss hur man under dessa givna förhållanden producerar, men vad de inte förklarar för oss är, hur dessa förhållanden själva produceras, dvs. den historiska rörelse som låter dem födas."

"Ekonomerna förfar på ett säreget sätt. Det finns för dem endast två slag av institutioner, konstlade och naturliga. Feodalismens institutioner är konstlade, bourgeoisins naturliga. De liknar i detta avseende också teologerna, som också skiljer på två slags religioner. Varje religion, som inte är deras egen, är en uppfinning av människorna, medan deras egen religion är en uppenbarelse av Gud."

Båda från Folosofins elände.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM