TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Systemskiftare på villovägar

Den s k stopplag, som är en garant för rättvisa och behandling på lika villkor ska rivas upp har b-alliansen lovat.  Om konsekvenserna tycks de antingen vara omedvetna eller så är vård på ojämlika villkor, d v s möjligheter för företag och bättre bemedlade att i vård hos privata entreprenörer tränga sig förbi ekonomiskt svagare men ur medicinsk synpunkt värre utsatta patienter.

 

Samma dag som Göran Hägglund på DN-debatt (3/12-06) förkunnar att han inte ser några problem med att tillåta offentligt finansierade sjukhus att ta emot försäkringspatienter då kapacitet finns visar samma tidning i ett stort reportage vilka konsekvenser privatiseringarna i Stockholm fått.

 

36 mindre bolag som driver vårdcentraler gjorde tillsammans en vinst på 63 miljoner kronor 2005.  De lyckades helt enkelt få så hög ersättning per patient när landstingspolitikerna gav klartecken för privatisering av vården.  Merparten av vinsten gick inte tillbaka till verksamheten utan hamnade i aktieägarnas fickor.  För hela Stockholmsområdet rör det sig om 34 miljoner skattekronor som via vårdcentraler omfördelats till enskilda läkare och sjuksköterskor.  Ett exempel är Maria beroendecentrum vars ägare kunde ta ut hela 57 miljoner kronor genom omorganisation.

 

Konsekvenserna av det borgerliga anträdandet av systemskiftesvägen leder självfallet till att vi får två grupper av patienter i vården: Skattefinansierade patienter som får vård på strängt medicinska bedömningsgrunder efter behov och försäkringspatienter som via privatiserade gräddfiler betalat för att få vård även då behoven är mindre.

 

I senaste numret av Dagens samhälle (5/27) skriver finanslandstingsrådet Ann-Margret i Gävleborgs Landsting insiktsfullt om saken och konstaterar bl.a.: De stora pengarna ligger i den senare gruppen (försäkringspatienter – min anm.).  Arbetsgivare försäkrar sin personal för att snabbt få tillbaka dem i tjänst i stället för att stå i vårdköer. Arbetsgivare, försäkringskassan och hela samhället tjänar på det.  Men vad tjänar samhället på att vårda en sängliggande pensionär?  Den gamla damen som brutit lårbenshalsen har inget jobb att gå tillbaka till.  Hon kommer aldrig mer att betala mer i skatt än vad hon kostar kommunens omsorgsverksamhet.  När hon rullas in på operationssalen före den 25-årige juristen är det av ett enda skäl:hennes medicinska behov har bedömts var större.

 

Med regeringens förslag har vi lämnat principen om en likvärdig vård bakom oss.  Här ligger grundproblemet!"

 

Just det!  Att öppna för en försäkringsbaserad vård leder ofelbart till ett skiktat samhälle där oförsäkrade får nöja sig med skattefinansierad bassjukvård. Försäkrade kan i sin tur skaffa sig snabbare vård även för mindre krämpor.  Samtidigt kan ägarna till de privata vårdinrättningarna berika sig på skattemedel som i stället kunde använts till mer vård där behoven var störst.

 

Det systemskifte som borgerligheten så frenetiskt förnekade i valrörelsen, då de i stället kröp bakom den socialdemokratiska välfärdsmodellen, är nu på gång.  Socialdemokraterna måste givetvis med alla demokratiska medel bekämpa detta systemskifte och stenhårt stå upp för en solidariskt finansierad och behovsstyrd vård.

 

 

 2007-02-15, 13:15  Permalink
Andra bloggar om:  


Hej igen Bengt

Jag hoppas du skickar in dina informativa blogginlägg även till debattsidorna i samtliga tidningar. Eller ännu hellre koncentrera budskapet och underlaget och skicka in till insändarsidorna i dagspressen. 80% läser ju insändarna men bara 20% läser debattartiklarna :)


Bengt Silfverstrand: Hej Krister,

Jomenvisst gör jag det. Jag förekommer ganska flitigt på både debatt- och insändarsidor. Insändarna då förstås betydligt stramare till innehåll och form än de debattartiklar där man av olika skäl har anledning att fördjupa argumenten.
Bengt

Ett alldeles utmärkt inlägg. Just att tydligt peka på den uppkomna vinsten som inte kommer medborgarna tillgodo utan hamnar i ägarnas egen plånbok måste vi ständigt återkomma till. Jag betalar inte skatt för att ett privatägt föratag skall göra vinst på mitt barn eller sjuka medmänniska. Vinsten ska det offentliga använda i utvecklingen av den egna verksamheten.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM