TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bostadsstöd viktigt för Höganäs

Den borgerliga regeringen har beslutat att från och med årsskiftet avskaffa investeringsstöden till bostadsbyggande samtidigt som de räntebidrag, vilka idag utgår med 30% avvecklas under en femårsperiod.  Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december frågade jag i en interpellation kommunstyrelsens moderate ordförande vilka konsekvenser detta får för berörda bostads- resp. äldrevårdsprojekt i kommunen, samtidigt som jag begärde besked om vilka åtgärder kommunen kommer att vidtaga för att tillgodose den starka efterfrågan på hyresrätter, i en situation där vi p g a indraget bostadsstöd har att räkna med kraftigt höjda hyror.

 

Såväl kommunstyrelsens ordförande (m) som AB Höganäshems ordförande © blev svaren skyldiga.  Jag har därför på egen hand tagit reda på den betydelse som bostadsstödet har för några aktuella bostadsprojekt i kommunen:

 

Det omdiskuterade höghusprojektet i kv. Vesta har fått ett statligt investeringsstöd på sammanlagt 4,6 miljoner kronor.  För de 68 hyreslägenheterna i etapp 1 på Vikens Ry uppgår motsvarande investeringsbidrag till 8,6 miljoner kronor.

Hyreshusprojektet i Östra Lerberget har fått 3,6 miljoner i statligt investeringsstöd.  Motsvarande statligt stöd för hyreslägenheterna i kv. Sälgen beräknas till 3,8miljoner.  Därutöver utgår räntebidrag för samtliga projekt. 

 

Kommunen krävde dessutom som villkor i exploateringsavtalen med såväl Jefast AB (höghuset) som Axlingruppen AB (Vikens Ry) ”att projektet beviljats statligt investeringsbidrag för hyresrätter.”   M a o: Utan statsbidrag – inget höghus!

 

I motsats till vad den borgerliga kommunledningen påstått, så får den borgerliga regeringens indragning av bostadsstödet allvarliga konsekvenser för bostadsbyggandet i kommunen.  Det kan i värsta fall bli nästan omöjligt att bygga hyreslägenheter till rimliga hyror.

 

Bengt Silfverstrand (s)

 

 

 

 

 

 2007-01-17, 11:25  Permalink


Bengt skrev: "Det kan i värsta fall bli nästan omöjligt att bygga hyreslägenheter till rimliga hyror."

Det blir ju inte billigare att bygga bara för att man subventionerar byggandet. Det är bara ett annat *sätt* att finansiera bygget.

Om det är hyrorna man vill subventionera så är det nog både mer effektivt och tydligare att göra det direkt till de hyresgäster som har sådana behov. Att subventionera själva byggandet riskerar att fördyra byggandet (eller rättare sagt det fördyrar säkert byggandet) eftersom byggföretagen då har en motpart med stinnare penningpung.

Ungefär som att skattefinansierat företagsstöd knappast är rätt väg om man tycker att lönerna är för låga etc

Dessutom, med politikerstyrda byggsubventioner blir det ju i större grad ni politiker som bestämmer var det ska byggas, istället för hyresgästernas, eftersom efterfrågan via hyran sätts ur spel. Men det kanske du tycker är bra.

Jag har givetvis en annan utgångspunkt än du för denna diskussion, men dyra bostäder gör ju ingen glad, och jag garanterar dig att jag ser byggmarknaden ur ett rent kund- och boendeperspektiv.
Kundperspektivet är inte tillräckligt. Bostaden är en social rättighet och därför måste någon form av utjämningsstöd finnas om vi inte ska hamna i ytterligare utanförskap med ökad sociala spänningar och i förlängningen socialt våld. Jag ska utveckla dessa tankegångar med erfarenheter hämtade från USA (under min vistelse där som FN-delegat) för att belysa hur segrationspolitik i sin yttersta konsekvens kan leda ren katastrof.
Varför måste du använda USA som negativt exempel? Den svenska bostadsmarknaden är ju *extremt* segregerad.


Bengt Silfverstrand: Oj då! Om nu den svenska bostadsmarknaden redan är segregerad så borde ju både sunt förnuft och vanlig vardagslogik leda till slutsatsen att man inte genom ytterligare diskriminerande åtgärder, typ ohemula hyreshöjningar ska göra den ännu mer segregerad.
Jag är inte förvånad när jag läser mystiske "Johan Paulssons" inlägg. Att han skulle vara mot "miljonprogrammet" och vara för "miljonärsprogrammet" var väl väntat, men hans argumentering faller på eget grepp. För det första var en viktig parameter i det nu av borgarna avskaffade bostadsstödet att hyran inte fick överskrida en viss nivå. Att han sedan jämför subventioner till byggandet av bostäder med företag som betalar ut för låga löner förstår jag inte. Jag vet inte hur många gånger "Paulsson" dragit sin lans för och stukit debattörer medhårs som velat införa skattesubventionerad jakt på dammråttor.
Att det finns en "viss" skillnad i social funktion och angelägenhetsgrad mellan att subventionera bra och billiga bostäder och skattesubventionerad städning till överklassen har tycks gått "Paulsson" förbi....


Bengt Silfverstrand: Ja, förvisso. Det är myckt som går Paulsson förbi. Men visst är han en skicklig odlare av nyliberala plantor.....
* Sveriges subventionerade bostadsmarknad är extremt segrerad i ett internationellt perspektiv.

* Just bostadsområden av typen "miljonprogrammet" har lett till de mest extrema exemplen på bostads-segregation.

* De flesta bostadsområden som är segregerade i Sverige på ett negativt sätt (dvs med stor förekomst av social ohälsa, fattigdom, arbetslöshet och allmänt utanförskap) har tillkommit genom subventioner och politisk (vänster-)styrning.

Typiskt är väl också att de politiker som mest förordar denna typ av miljonbostäder och dess finansiering själva gärna flyttar till mer traditionelt uppbyggda områden (som t.ex. villaidyllen Viken, eller Nacka för att ta ett fräschare exempel) när chansen gives.


Bengt Silfverstrand: Att ett visst bostadsfinansieringssystem inte lyckats bryta segregationen är ju inget skäl att avskaffa möjligheten för människor med begränsade ekonomiska tillgångar att kunna hyra en bostad, om de nu föredrar denna boendeform.
Nu ska vi se här Johan, skall vi välja en väg där vi finansierar en del av bostadsbyggandet genom marknadshyror - som slår mot vilken inkomsttagare som helst och därför innebär ytterligare segregering - eller ska vi finansiera det genom subventioner och ränteavdrag - som tas in genom skatt, skatt som sedan tas in progressivt - vilket innebär att de med högre inkomster betalar mer för byggandet och att vi samtidigt ser till att inte få för hög segregation som blir konsekvensen av marknadshyror när de med mindre inkomster tvingas att flytta eller tvingas att välja bort bättre områden? Jag föredrar ett samhälle där de med mindre inkomster också får chansen att få i bra områden.

Den finns inte bara en väg att gå när det gäller ekonomin, det finns flera vägar. Man får lätt intrycket att marknadens väg alltid är den korrekta, en väg som understödds av borgerliga ekonomer som lägger mer tonvikt på sin ideologiska uppfattning än på den ekonomiska vetenskapen.


Bengt Silfverstrand: Marknadshyror skulle självfallet spä på den boendesegregation vi redan har i dag.
Att sedan segregationen är hög bland miljonprogramen beror snarare på att det kommunala bostadsbolaget i stor utsträckning äger sådana och att det kommunala bostadsbolaget vid omhändertagandet av flyktingar fått placera ut folk i dessa.


Bengt Silfverstrand: Just det. Det är allmännyttans ansvar för en social bostadspolitik som i mycket hög grad förklarar detta (miss)förhållande. Privata fastighetsägare struntar praktiskt taget fullständigt i att ta ett socialt ansvar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM