TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ta strid om pensionerna

Under rubriken ”Vi är inte längre bundna av pensionsuppgörelsen” skriver fd statsrådet i socialdepartementet Morgan Johansson och fd planeringschefen i samma departement Christer Persson på dagens ”DN-debatt” bl a följande:

 

”Vi måste skapa ett verkligt s-alternativ till dagens pensionssystem.  Det tog blott tio dagar för den nya borgerliga regeringen att ensidigt och ärelöst riva upp överenskommelsen med socialdemokraterna från 1994 om nuvarande pensionssystem.  Med regeringens ansats kommer förtidspensionärer att förlora 100 000-tals kronor, och klassklyftorna inom pensionärskollektivet att öka kraftigt.  Därför måste socialdemokraterna gå till offensiv i pensionsfrågan.  Vi bör använda oppositionsåren till att skapa ett eget, socialdemokratiskt alternativ till borgarnas ojämlika hantering av pensionärer.”

 

Det är ord i rättan tid.  Här har vi en fråga med tillräcklig saklig tyngd och politiskt sprängstoff för att kunna bjuda fyrklöverhögern på en rejäl match.

 

Jag tillhörde den grupp socialdemokrater som redan var starkt kritisk till den med borgerligheten träffade pensionsöverenskommelsen 1994.  Det var förvisso en kompromissprodukt framtvingad av ett överdrivet krisläge i svensk ekonomi vid den tiden.

 

 

I en debatt med Bo Könberg (fp), som var biträdande socialdminister 1991-94 och i denna egenskap en av de huvudansvariga för pensionsuppgörelsen skrev undertecknad och min riksdagskollega Karin Wegestål bl.a. följande i "Dagens politik i januari 1997:  ”Det gäller att gilla läget.  Lagt kort ligger.  Uppgörelser är till för att hållas.  Ja, så kan man sammanfatta de ramaskrin som uppstått i det borgerliga lägret inför den tydligen obehagliga övrraskningen att de socialdemokratiska medlemmarna i grunden underkänner förslaget till nytt pensionssystem.  Särskilt kompakt är motståndet mot premiereserven och avgiftsväxlingen mellan arbetsgivare- och egenavgifter.

 

Visst förpliktar ingångna avtal.  Men tydligen ställer borgerligheten här högre krav på socialdemokraterna än på sig själva.  Ty den minnesgode kanske erinrar sig att den borgerliga fyrpartiregeringen trots löfte om moratorium vad gäller de till pensionssystemet anknutna löntagarfonderna bröt denna försäkran genom att under närmast kuppartade former upplösa fonderna och låsa in 20 miljarder kronor (1994) i från demokratisk insyn och inflytande insynsskyddade forskningsstiftelser.”

 

Dessbättre kunde den 1994 tillträdande socialdemokratiska regeringen undanröja orättvisorna med de avdragsgilla egenavgifterna, vilka i praktiken är en regressiv skatt eftersom höginkomsttagaren (genom avdragseffekten) betalade en lägre avgift än löntagaren med lägre inkomster.  Detta skedde genom en kompensation via skattesystemet.

 

Premiereserven är som Johansson och Persson påpekar ”ett stolligt påhitt”, ett otillbörligt lotteriinslag i ett system som ska vara solidariskt och inte befatta sig med rent spekulativa inslag.

 

Men ytterst är det ökade skillnader i kompensationsgrad mellan olika samhällsgrupper och sveket mot förtidspensionärerna som nu motiverar att socialdemokraterna tar initiativet till att utforma ett alternativt pensionssystem och gör detta till en paradfråga inför 2010 års val.

 

 

http://www.dn.se/DN/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=6021122007-01-04, 12:30  Permalink


Det är på tiden att vi börjar ompröva vår syn på det nuvarande pensionssystemet, både gällande premiepensionen och beräkningen av pesionen, som slår hårt mot låginkomsttagare med tunga arbeten, så som påpekas i artikel. Bra Johansson!

http://www.s-info.se/kaba
Är intresserad att om möjligt få besked huruvida en försämring även kan väntas enligt pensionsutbetalningar som regleras från det gamla systmet, dvs ATP, med full utbetalning,30 intjänandeår?


Bengt Silfverstrand: Lika lite som recept idag kan utskrivas för framtidens kök, kan självfallet villkoren för ett reviderat pensionssystem i detalj anges. Färdriktningen är emellertid klart angiven i Morgan Johanssons och Christer Perssons DN-artikel. Spännvidden mellan olika samhällsgrupper ska minska. Rimligen ska heller inte försämriongar ske för grupper som regleras från det gamla systemet.
För det första var inte Bo Könberg minister 1997, eftersom Sverige hade en socialdemokratisk regering då.
För det andra har han aldrig varit socialminister. Han var däremot sjukvårds- och socialförsäkringsminister.

Vad gäller sakfrågan så är det ganska underhållande med alla dessa sossar som berättar om "hur kritiska" de var för tolv år sedan. Hur kommer det sig att så många av dessa röstade ja när det begav sig?Bengt Silfverstrand: Ett tillrättaläggande: Bo Könberg (fp) var biträdande socialminister under åren 1991-94 och var som sådan en av de huvudansvariga på den borgerliga sidan för pensionsuppgörelsen med socialdemokraterna. Han gick i denna sin egenskap av att ha varit en av pensionsupgörelsens arkitekter i svaromål på en debattartikel av undertecknad och Karin Wegestål i "Dagens Politik" den 15 januari 1997. Därav angivelsen av detta årtal. Att den socialdemokratiska riksdagsgruppen efter många om och men ställde sig bakom pensionsuppgörelsen framgår med all önskvärd tydlighet av såväl Morgan Johanssons/Christer Perssons DN-artikel som min blogg. Det var en kompromissuppgörelse framkallade av ett ekonomiskt krisläge som skickligt utnyttjades av den ekonomisk-politiska borgerligheten. Detta förminskar inte på något sätt det berättigade i vår kritik mot uppgörelsen och mot det svek mot densamma som den borgerliga alliansen nu gjort sig skyldig till.
Johan Ingerö,

Det är väl inte mer än att Silfverstrand angivt fel datum? Sedan får väl ändå socialminister ses som det samma som sjukvårds- och socialförsäkringsminister i och med de har samma ansvarsområde.

"Socialminister, beteckning på det statsråd som är chef för Socialdepartementet.[...] Socialdepartementet är ett departement under Sveriges regering som sköter bland annat social omsorg, vårdfrågor och folkhälsofrågor. Den största enheten under Socialdepartamentet (sorterat efter kostnader) är Försäkringskassan,[...]"
- Wikipedia
Pensionssystemen visar ju att politiska kompromisser inte håller, att ekonomin undergrävs och att folk förespeglas att få bidrag från andra som de sedan inte kan räkna med.

Vad hindrar att en framtida borglig regering river upp en framtida s-regerings fjärde pensionssystem t.ex.

Vad vi lär oss av detta är att pension bör avtalas med arbetsgivaren och fonderas och inte konstrueras som ett omfördelande bidragssystem.

Att politiker aldrig lär sig ...


Bengt Silfverstrand: Visst kan politiska kompromisser hålla. ATP-systemet var i själva verket i högsta grad funktionsdugligt under mycket lång tid. Vad som nu skett är att borgerligheten bryter en uppgörelse. Socialdemokratin har därför all anledning att utform ett långsiktigt alternativ till nuvarande system. Och självfallet ska detta vara ett system med omfördelande inslag.
Solidaritetsinslaget är i själva verket en förutsättning för hållbarheten.
Omfördelningsinslaget är till för att göra människor beroende. Om man vet vem ens husbonde är så följer man hans direktiv och för många är husbonden staten och till helt nyligen samtidigt socialdemokratin.

"Man biter inte den hand som föder en."

Kan konstatera att dessa politiskt framkompromissade bidragssystem i framtiden skall få ny utformning vart fjärde år. Våra barn kommer att få bidrag från 10 olika håll och ingen kommer att ha ett anständigt sparbelopp.

De enda med sitt på det torra blir de med riksdagspension ...


Bengt Silfverstrand: Omfördelninginslag finns i större eller mindre utsträckning i alla demokratiska system byggda på solidaritet. Och solidaritetsinslag är i sin tur nödvändiga för att hålla ihop ett samhälle.

Till yttermera visso är pensioner lika lite som ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet några bidrag. Det är försäkringspengar som man betalat in under sitt yrkesverksamma liv och som man får ut, då man inte längre kan stå till arbetsmarknadens förfogande.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM