TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Riksbankens systemfel ökar arbetslösheten

Efter att redan som ledamot i finansutskott 1998-2002 ha ifrågasatt riksbankens alltför restriktiva penningpolitik skrev jag den 13 januari 2005 en artikel i Helsingborgs Dagblad och Skånska Dagbladet där jag bl a med utgångspunkt för studier av professor Per Lundborg vid fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF) kunde konstatera att det under långa perioder kraftiga underskridandet av inflationsmålet på två procent slagit onödigt hårt mot sysselsättningen.  Lundborg konstaterade bl.a. i en artikel i Ekonomisk Debatt att dagens svenska inflationsmål om två procent inte är förenligt med en arbetslöshet lägre än fyra procent.”

 

Samma slutsatser drogs också av bl a TCO och Arbetsmarknadsstyrelsen.  Den senare konstaterade bland annat att en procentenhets räntesänkning motsvarar en sysselsättningseffekt på cirka 50 000 jobb-  Det innebär runt 20 miljarder kronor i förlorad tillväxt medan den offentliga ekonomin förlorar cirka 14 miljarder kronor i skatteintäkter och minskade utgifter.

 

För ovanlighetens skull kom det inga borgerliga reaktioner på dessa debattinlägg.  Men i uppenbar avsaknad av borgerlig kompetens på området vände sig Helsingborgs Dagblads borgerliga ledarredaktion till självaste Riksbanken, vars vice riksbankschef Villy Bergström gick i svaromål i en artikel den 2 februari.  Bergströms svar är mycket nyanserat och försiktigt hållet.  Han skriver bl a att ”inflation är ingen lösning på arbetslöshetsproblem”, vilket varken jag eller någon annan påstått.  I min replik, som blev sista ordet i detta intressanta meningsutbyte, konstaterar jag att ”vice riksbankschefen Bergström erkänner klädsamt att penningpolitiken på kort sikt kan negativt påverka sysselsättningen.”  Detta tycks numera också vara Riksbankens samlade uppfattning.

 

Ingen har påstått att Riksbanken ensam kan lösa sysselsättningsproblemen genom en mer ”expansiv och inflationstolerant penningpolitik”-  Däremot finns det nu klara belägg för att priset för att bekämpa en inflation som inte finns, är en onödigt hög arbetslöshet.

 

Och bara för någon vecka sedan kom det en tung bekräftelse på att Riksbanken har pressat ner inflationen för lågt.  Det har givit Sverige lägre produktion och högre arbetslöshet än vad som varit nödvändigt.  Samtidigt har Riksbanken under senare år lagt för stor vikt vid husprisernas utveckling och låtit dessa påverka bedömningen av penningpolitiken och räntan.

 

Slutsatserna framförs i en rapport av två internationella ekonomiprofessorer (Francesco Giavazza och Frederic Mishkin) som på uppdrag av Riksdagens finansutskott låtit utvärdera Riksbankens penningpolitik under åren 1995-2005.

 

Riksbanken har genomgående varit för sen med att sänka räntan och för snabb med att höja den. Det betyder att Riksbanken stramat åt för mycket – i tio år!  Vi har fått lägre tillväxt, färre jobb och fler arbetslösa än vad som varit möjligt.

 

Mitt i all bedrövelsen måste vi vara tacksamma för att svenska folket sa ett rungande nej till medlemskap i EMU.  Med centralbanksbeslut fattade i Frankfurt i stället för i Stockholm är risken uppenbar för att det blivit etter värre, och sysselsättningen kommit ännu mer i skymundan för inflationsmålet.2006-12-14, 14:09  Permalink


Fast vill vi att Riksbanken skall komma till insikt nu med tanke på vilken regering vi har. Jag blev bara glad när de höjde räntan för någon dag sedan.;)


Bengt Silfverstrand: Hej Martin,

Insikten har kanske efter all kritik infunnit sig. Problemet är att denna eftersläpning i insikt har kostat oss bortåt hundratusen arbetstillfällen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM