TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Enfaldigt om Kuba

Lördagens temakväll om Kuba har fått en del kissnödiga (Yrsa Stenius uttryck) borgerliga opinionsbildare att anmäla SVT till Granskningsnämnden.  Det fantastiska är att kräkningarna mot programmen började innan de sänts.  Efter sändningen har indignationen från högerkanten tilltagit.  Jag kan, som för övrigt också, de programansvariga hålla med om att inslagen om Fidel Castro präglades av viss ensidighet,.  Men ensidigheten överträffas med flera hästlängder av enfaldigheten i kritiken.  Ty här har vi år efter år sedan Fidel Castro 1959 kastat fascisten och folkförtryckaren Batista (som hann ta statskassan med sig) ”över bord” och övergetts av västvärlden med USA i spetsen itutats budskapet att Castro är envåldshärskare och Kuba en enpartistat och därför måste bli föremål för eviga  fördömanden.

 

Den negativa sidan av myntet är med andra ord flitigt presenterad och idisslad.  När SVT sedan försöker ge en bild som inte enbart målar i svart och vitt, så går vissa borgarsjälar upp i falsett.

 

Jomenvisst, Kuba är en enpartistat, Fidel Castro en envåldshärskare, yttrandefriheten sitter trångt och många av systemets kritiker befinner sig i exil. I detta sammanhang erinrar jag mig ett besök hos min amerikanske morbror (konservativ republikan som många svenskamerikaner)  i Florida 1982 resp. 1985.  Vid besöket 1982 fördömde han Castro för att han hade politiska fångar.  När jag 1985 i samband med ett FN-uppdrag gjorde en snabbvisit i Florida fördömde han Reagan för att han tog emot de politiska fångar som Castro då nyligen släppt i tiotusental och varav väldigt många föredrog att bosätta sig i Florida.

 

Nåväl för att förstå utvecklingen på Kuba och läget idag måste man komma ihåg några viktiga saker.

 

För det första måste det stå klart att Fidel Castro, Che Guevara och deras med revolutionärer 1959 befriade ett land som under Batistaregimen var en enda stor bordell och spelhåla.  Castro som kom från en välbärgad familj var inte ursprungligen kommunist.  Men mycket beroende på USA:s ointelligenta agerande drevs han mycket snart i armarna på dåvarande Sovjetunionen.  USA missbedömde till den milda grad både Castro och det starka folkliga stöd han hade (och fortfarande har) att det försökte invadera landet men effektivt slogs tillbaka i Grisbukten.

 

När Castro kom till makten var landet ett av världens fattigaste, analfabetismen var utbredd och barnadödligheten bland de högsta av alla länder i Tredje Världen.  Castro prioriterade från början insatser som kom det stora folkflertalet till del.  Och resultaten har inte uteblivit.  Läskunnigheten i landet är idag jämförbar med den som råder i Europa, liksom spädbarnsdödligheten som är betydligt lägre än motsvarande i USA. 

 

”Och i världen bortom den politiska retorikens stenhårda uppdelning i goda demokratier och  onda diktaturer räknas också om ens barn får leva.  Det förklarar nog mer än någon dammig revolutionsromantik landets attraktion”, skriver Petter Larsson i en rescension på Aftonbladets kultursida av Thomas Gustafssons nyutkomna bok om Kuba. 

 

Och social jämlikhet är väl ändå något som måste få framhävas som positiv motpol i ett land, vars mörka sidor ingen med någorlunda vaket sinne kan ha undgått att notera.2006-12-07, 16:43  Permalink


Ja, och Mussolini gjorde stora insatser mot den italienska maffian.

Dessutom hade Kuba låg spädbarnsdödlighet redan innan de bytte diktator.


Bengt Silfverstrand: Den som jämför Kuba och Castro med Mussolinis Italien har bör nog söka förbättra sina kunskaper i historia och statskunskap. Studieförbunden erbjuder kurser till låga kostnader.
Viktor noterade du inte detta som Bengt skrev:

"Jomenvisst, Kuba är en enpartistat, Fidel Castro en envåldshärskare, yttrandefriheten sitter trångt och många av systemets kritiker befinner sig i exil."


Bengt Silfverstrand: Precis så är det. Men eftersom USA bär ett mycket stort ansvar för Kubas isolering och fortbestånd som enpartistat så är det också viktigt att nyansera bilden av ett land som på det sociala och medicinska området uppnått framsteg som är jämförbara med många västeuropeiska demokratier och som i vissa stycken t o m överträffar situationen i USA.
Ja, Cuba är på många sätt ett föredöme för oss europeer och så annorlunda är inte deras statsskick heller. Och visst kan man vara lycklig trots relativ fattigdom bara den fördelas jämlikt och vi har låg spädbarnsdödlighet och offentlig sjukvård. Gnäll inte på Fidel Castro. Jämför med Sverige så ser ni att Cuba och Sverige liknar varandra på många sätt. Ännu större blir likheten om man jämför sveriges politiska mål med förhållandena i Cuba. Många svenskar vill faktiskt att sverige skall utvecklas i samma linje som Cuba.


Bengt Silfverstrand: Varför denna trubbiga ironi. Vem har hyllat Fidel Castro och hans Kuba? Vad det handlar om är ju att nyansera den ensidiga bild av fördömanden som ständigt målas upp och bristen på insikt om att situationen på Kuba till mycket stor del beror på USA:s isolering av landet
Som alla socialister så vill Castro bara väl!

Att Castro inte lyckats helt ut att göra Kuba till en socialistisk rik mönsterstat är enligt B.S. USA:s fel! Helt rätt!

Jag håller med Pierre Schori som sa:
"Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag."

Fidel är socialdemokraternas stora vän och på intet sätt får förglömmas Olof Palmes tal på Kuba ihop med Fidel:

http://www.tinyurl.com/yhyyu6
Bengt Silfverstrand: Tänk så svårt det kan vara för vissa att frångå den svart-vita färgskalan. Jag har konstaterat att Kuba är en enpartistat, med allt vad detta innebär i inskränkning av vissa medborgerliga rättigheter. Detta är ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet är att Castros revolution gjorde slut på ett mångårigt tyrannvälde samtidigt som social välfärd fördelades på stora medborgargrupper. Det står också utom alla tvivel att USA bär huvudansvaret för Kubas isolering.
Tror Du att USA hade blockerat Kuba om det varit en demokrati med mänskliga rättigheter?

Vissa VÅGAR föra kamp för demokrati andra fegar och tittar bara på den socialistiska framsidan av myntet!

Det bara är så - socialister älskar socialister!


Bengt Silfverstrand: Enfalden består uppenbarligen. Att USA är beredda att blockera vilket land som helst visar väl ändå dess historia. Hur många demokratiskt valda regimer har inte fått stryka flagg för att USA ogillat deras alltför sociala framtoning. Exemplen från Syd- och mellanamerika kan mångfaldigas. Glöm sen inte bort att Castro ingalunda var kommunist från början. Aningslöst och inkompetent agerande från USA:s sida drev honom helt enkelt i händerna på dåvarande Sovjetunionen.

Historien upprepade sig i Vietnam, den upprepar sig i Irak, och var så säker vi kommer att få se flera exempel på hur en arrogant stormakt trampar på de små.

Att socialister skulle älska socialister är lika gripet ur luften. Däremot har vi som demokratiska socialister en mera nyanserad syn på vår omvärld. Regnbågen är faktiskt flerfärgig. I din värld är den uppenbarligen svartvit.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM