TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Marschera för tillgänglighet

(Insändare i Helsingborgs Dagblad 2016-09-24

Den 1 januari 2015 fick Sverige en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Men lagen visade sig snart vara helt tandlös, då företag med färre än 10 anställda undantas från förbudet mot otillgänglighet. Detta innebär att nio av tio restauranger och företag som bedriver hälso- och sjukvård inte omfattas av lagen. Ett orimligt krav är också att det ska finnas en varaktig relation mellan verksamhetsutövaren och individen, något som är omöjligt, eftersom det inte går att skapa en varaktig relation med ett företag som exempelvis bedriver verksamhet i otillgängliga lokaler.

Ett flertal fall i vårt närområde visar att det vackra talet om människors lika värde trots kommunala tillgänglighetsplaner ofta saknar förankring i verkligheten.

• En ung rullstolsburen kvinna och Röglefan kan ytterst sällan se Rögles hemmamatcher då de platser som är vikta för rullstolsburna är upptagna. Med hjälp av Antidiskrimineringsbyrån och DHR Skåne anmäldes ärendet som diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som dock nyligen avskrev ärendet. Rögle BK var inte beredda att utöka antalet platser utan ansåg sig ha följt en ”norm”. Vi vidhåller vår uppfattning att det handlar om diskriminering och vädjar nu till Ängelholms kommun, som är delägare i Lindab Arena, att påverka verksamhetsutövaren Rögle BK att ta sitt ansvar.

Är kommunalrådet Lars Nyander (s) beredd att ta ett sådant initiativ?

• I Höganäs kommun vägrar byggnadsnämnden att acceptera en smärre avvikelse från detaljplanen i form av en hiss för att en gravt rörelsehindrad person ska kunna ta sig till sitt sovrum i bostaden. Länsstyrelsen har i dagarna underkänt kommunens beslut.

• I samma kommun har Helsingborgs Golfklubb under många år blockerat möjligheten att göra den sträcka av Kullaleden som går över golfklubbens mark i Viken tillgänglig för rullstolsburna. Och detta trots att Kullaleden i kommunen marknadsförs som ”Kullarulla”, just för att markera att leden är tillgänglig även för funktionsnedsatta.

I mycket restaurangtäta Helsingborgs stad faller en förkrossande majoritet av dessa näringsställen utanför lagen. Regeringen aviserar i sin just avlämnade regeringsförklaring att diskrimineringslagen kommer att skärpas och undantagen tas bort. Men även efter en sådan skärpning har vi en lång väg att vandra till ett samhälle tillgängligt för alla. Tillgänglighetsfrågor står tyvärr sällan högst på de politiska dagordningarna. Därför behövs en aktiv och målmedveten funktionshinderrörelse som driver på och manifesterar. En sådan manifestation gör vi idag lördag genom en tillgänglighetsmarsch från Gustav Adolfs torg till The Tivoli. Slut upp i marschen som är tillgänglig för

alla, med eller utan funktionsnedsättning.

 

(Samling 11.00.  Avmarsch 11.30.)


Bengt Silfverstrand
Ordf. i DHR Skåne Läns Distrikt och
DHR Höganäs2016-09-24, 09:32  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Det går bra för Sverige.  Ekonomin är stabil.  Tillväxten är hög. Och 120 000 fler jobb har skapats sedan den rödgröna regeringen tillträdde.  Inte i något  är annat EU-land är det en lika stor andel av befolkningen som jobbar.  Trots detta har centerledaren Annie Lööf mage att kalla regeringens budget för  "en krigsförklaring mot jobben".  Regeringen satsar på jobben, skolan och välfärden.  Små steg kan man kanske säga, men steg åt rätt håll och en ny väg bort från de välfärdskadliga borgerliga skattesänkningarna.

 

Om vi sålunda med visst fog kan sägas ha en regering som försöker balansera nya reformer med en ansvarsfull ekonomisk politik så tycks oppositionen ha drabbats av hysteri.  Å ena sidan kallar man regeringen ansvarslös för  att man underbalanserar budgeten i en högkonjunktur.  Å andra sidan tycker man att regeringen är ansvarslös för att man inte satsar mer på polis, försvar, jobb och  trygghet.  Samtidigt anklagas regeringen för att  chockhöja skatterna.

 

Ledartröjan i den borgerliga jämmerdalen tycks nu ha intagits av centerledaren Annie Lööf.  Hon smäller så sanslöst i dörrarna att  det har uppkallat tidigare centerledaren Olof Johansson till ett genmäle i Expressen.  Olof Johansson som har erfarenhet av konstruktivt och inte minst för centern  givande samarbete över blockgränsen rekommenderar  Annie Lööf att söka samtal med socialdemokraterna i stället för att skjuta från höften  Några fakta i målet visar att den högljudda  borgerliga kritiken skjuter långt över målet.  Vad gäller budgetunderskottet så är detta ett arv av den borgerliga alliansregering  där bland andra Annie Lööf ingick.  För det andra vänder den rödgröna regeringen detta underskott till ett överskott 2018.

 

Skattechocken i sin tur innebär att den som tjänar 37 700 kronor i månaden får betala hela 1,66 kronor mer än tidigare i månaden.  Tjänar man hela 54.000 kronor så blir "skattechocken" 82 kronor mer i månaden.

 

En politisk slutsats ligger nära till hands.  Borgerligheten har utsett centerledaren Annie Lööf till den politiker som ska ta de hårda dusterna med socialdemokratin.  Uppenbarligen gör man bedömningen att en partiledare för ett "folkrörelseparti" är bättre lämpad att konfrontera (s) än moderatledaren Anna Kinberg Batra som det är lättare att sätta högerstämpel på.

 

Den taktiken bör dock inte vara alltför svår att genomskåda, då det var längesedan centerpartiet uppträdde som en folkrörelse.

 

 2016-09-22, 10:32  Permalink  2 kommentarer
Andra bloggar om:  Två mediala politiska nedslag i nutid förtjänar särskild uppmärksamhet.  Det handlar om SVT:s dokumentär om före detta statsministern Ingvar Carlsson - "Folkhemspojken" - och fackföreningsmannen, ministern och näringslivslobbyisten Björn Rosengrens memoarer "Mitt i steget". Kontrasterna mellan dessa båda socialdemokrater visar både på en imponerande spännvidd men samtidigt också ett uppenbart dilemma i den svenska arbetarrörelsen.

 

Svensk socialdemokrati lider idag av både Carlssonbrist och Rosengrenfrossa.  "Marknad medier och marketing i stället för massrörelser, är det verkligen vår framtid", frågar sig historikern Kjell Östberg.  För ett parti som närmast befinner sig på stället marsch måste massan mobiliseras till rörelse.  Se vidare: http://malmo.etc.se/ledare/carlsson-och-rosengren

 

 


Tidigare kommunalrådet i Malmö, socialdemokraten Ilmar Reepalu har fått regeringens uppdrag att lägga förslag till en begränsning av vinstuttagen i välfärdsföretagen.  När han släpper lite på förlåten och låter meddela att det kan röra sig om ett vinsttak på 8 procent av det egna kapitalet, går tandemparet svenskt näringsliv och borgerliga politiker i taket.  Annie Lööf rusar omedelbart in i historiens skräpkammare och dammar av det gamla socialistspöket.

 

Historie- och  aningslösheten i detta utspel är ganska fantastisk för att komma från  en ledare för ett  parti som fortfarande, åtminstone i högtidliga stunder, vill kalla sig en folkrörelse.  Däremot är det knappast förvånande att det  är Annie Lööf  som, uppenbarligen med övriga borgerliga partiers goda minne, nu ska vara den som  tar socialistmatchen med socialdemokraterna.  Lööf lyfts nu fram av borgerliga media inklusive public  service, då Anna Kinberg Batra uppenbarligen inte ansetts hålla måttet som tillräcklig antisocialistisk, även om hon gjort så gott hon kan.

 

Sakligt sett har både Lööf och demagogerna i svenskt näringsliv dåligt på fötterna.  Ty om ett så måttfullt förslag om vinstbegränsning betraktas som socialism, så är hela Europa och till och med USA socialistiska, eftersom dessa länder inte på långa vägar tillåter fri dragningsrätt på skattepengar i välfärdsföretag.

 

En klar majoritet av svenska folket har den mycket rimliga uppfattningen att skattepengar som avsatts för allmännyttiga verksamheter som skola, vård och omsorg ska användas för dessa ändamål och inte till att göda kapitalintressen.  Övervinsterna i välfärdsföretagen beräknas uppgå till ca. 15 miljarder.  De pengarna gör naturligtvis större nytta för att förstärka välfärden än att försvinna till vinstutdelning när och fjärran.

 

Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag.  En engelsk forskare betecknade under ett symposium det svenska  systemet som "till höger om högern."

 

 


Jimmy Åkesson och hans brunrostiga SD vill regera tillsammans med moderater och kristdemokrater.  -Inte aktuellt sa moderatledaren Anna Kinberg Batra i gårdagens Agenda i SVT 2.  Men för en gångs skull hårt pressad av Anna Hedenmo,slingrade hon sig som  en mask när programledaren gång på gång återkom till frågan om hon aldrig skulle kunna tänka sig ett samarbete med SD.

 

I själva verket har det under längre tid pågått ett klart närmande mellan moderaterna och kristdemokraterna å den ena sidan och sverigedemokraterna å den andra sidan.  Inom b-alliansen har flera ledande företrädare inom M och KD varit klart lockade av att ta över regeringsmakten med stöd  av SD.  I fem kommuner där alliansen är mindre än de rödgröna styr b-alliansen tillsammans med SD.  När alliansen tog över styret i Gävle med stöd av SD, ringde Anna Kinberg Batra och gratulerade den moderata kommunledningen.

 

Det är alldeles uppenbart att moderaterna svävar ordentligt på målet i sin inställning till ett framtida samarbete med SD om valresultatet 2014 skulle upprepas i så måtto att de rödgröna blir större än de fyra borgerliga partierna och SD får en fortsatt vågmästarroll.  I Ekots lördagsintervju upprepade upprepade moderatledaren att hennes "utgångspunkt är att Moderaterna kommer att rösta nej till att Stefan Löfven ska regera."

 

De blåbruna blinkningarna blir allt tydligare, även om moderatledaren väl medveten om att hennes parti är djupt splittrad i regeringsfrågan, vill  hålla flera bollar i luften samtidigt.


Invigning av Sjöcronas park/Tivoliparken 2016-08-27

Tal av Bengt Silfverstrand – Ordf. i DHR Höganäs av Förbundet för ett Samhälle utan rörelsehinder

Lördagsflanörer/vänner!

”Det finns inget paradis i början av mänsklighetens historia och det finns inget paradis vid dess slut”, sa en gång Ernst Wigforss, legendarisk finansminister och skarpsinnig visionär. ”Vår uppgift är inte att uppröras över gångna tiders oförrätter. Inter heller att romantisera gårdagens framgångar. Det inflytande vi kan utöva över framtiden det utövar vi genom att ändra på den verklighet som är.”

Vi har just upplevt olympiska spel i Rio, Brasilien. En gren var 3000 meter hinder. Och visst finns det vissa likheter mellan undanröjandet av funktionshinder i miljön och ett 3000 meterhinderslopp. Funktionshindren här i kommunen har blivit färre, bockarna lägre och även om vallgraven finns kvar, så har den blivit både grundare och kortare.
En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa med särskilda behov utan en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder – står för D som i Delaktighet, H som i handlingskraft och R som i rörelsefrihet. Vad gäller Sjöcronas park/Tivoliparken så har vi kunnat utöva inflytande på den verklighet som är redan från början i den kommunala planeringen av lekplatsen. Vi har kunnat påverka både utformning och placering av lekredskapen. Vi har fått till stånd de särskilda insatser som krävs för att tillgodose de funktionsnedsatta barnens behov. Det innebär rent konkret att alla delar är tillgängliga med rullstol. Det finns inga kanter som hindrar framkomligheten. Det går att rulla ner till sandlådan på rampen. Labyrinten är tillgänglig för barnrullstolar. Bakbord och sittplatser är anpassade för rullstol. Man kan sitta med stöd för ryggen i sandlådan. I hängmattorna kan man gunga liggandes. Lekplatsen är indelad i rum som gör det lätt att orientera sig.

 

 Ett konstruktivt samarbete med stadsarkitekt Sverker Tingdal och landskapsarkitekterna Anna Jerleke och Karin Jonsson på kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning har banat väg för denna för alla tillgängliga lekplats. Mot den bakgrunden har vi i DHR Höganäsavdelning ansett det motiverat att ur vår arvsfond bidra med 150.000 kronor till lekplatsens förverkligande till förmån för barn med funktionsnedsättning.
Det är vår förhoppning att ett sådant samarbete, där funktionshinderrörelsen får vara med redan från början, ska stå som modell för kommunens samhällsplanering även framöver.

 

 Vi kommer från DHR:s sida att även i framtiden vara en kritisk röst, en blåslampa på kommunen om ni så vill, när det gäller att undanröja hinder i samhällsmiljön. Men vi kommer heller inte att tveka att peka på goda exempel i tillgänglighetsarbetet, där sådana står att finna. Vi har redan delat ut fyra tillgänglighetspris med bevis till företagare som visat särskild framsynthet när det gäller att göra sina lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant bevis kommer, under förutsättning att det finns kvalificerade mottagare, att delas ut även framöver närmare bestämt i samband med företagsgalan i mars 2017.

”Nog finns det mål och mening i vår färd –
Men det är vägen som är mödan värd-
” för att citera Karin Boye.
Och för att understryka alla människors lika värde vill jag avsluta med en kort dikt av Lundaprofessorn Bodil Jönsson:

”När jag var på vippen att sjunga
Så sa dom: - Inte kan du sjunga!
När jag var på vippen att flyga,
Så sa dom: -Inte kan du flyga!
Nu har jag lärt mej att inte lyssna på tråkmånsar.
Hur kan dom som aldrig har varit på vippen
Begripa att fåglar med ruggiga vingar,
Ändå har vingar!”Efter fem år som partisekreterare vald Carin Jämtin att avgå.  Hon har gjort bestående och gedigna insatser för att hålla ihop det socialdemokratiska partiet i tider av bitvis hård snålblåst. Mindre framträdande har hon varit som inspiratör och agitator.

 

Klokt nog valde s-ledningen att snabbt utse Jämtins ersättare.  Att valet föll på den uppenbarligen framgångsrike Örebropolitikern Lena Baastad ska nog inte ses som någon större överraskning. Baastad har en gedigen bakgrund som ledande pragmatisk kommunpolitiker med dokumenterad förmåga att sy ihop breda uppgörelser över blockgränsen.

I Örebro kommun sitter inte centerpartister och kristdemokrater i knäet på moderaterna.  Här har inga ideologiska skygglappar hindrat dessa partier att ingå i en koalition under socialdemokratins ledning.

 

Utan att dra några alltför långtgående slutsatser av Baastads framträdande på dagens presskonferens, kan hennes tydliga markering mot moderaterna förhoppningsvis ses som en bekräftelse på att socialdemokraterna nu är beredda att ta den ideologiska fajten med m-partiet om välfärdens finansiering.  Men då räcker det inte att med en papegojas upprepningsförmåga kritisera den moderata kolartron på att skattesänkningar är lösningen på alla samhällsproblem.  Då måste  socialdemokratin också våga ta de nödvändiga  ekonomiska konsekvenserna av decenniers avlövning av välfärden och höja skatterna och detta med en tydlig fördelningsprofil, skatt efter bärkraft.

 

Lena Baastads ledarskapsförmåga och organisatoriska kompetens behöver nog inte betvivlas.  Men kan hon också i det så viktiga och under lång tid eftersatta utåtriktade opinionsbildningsarbetet bli den inspiratör och pådrivande kraft som partiet så länge saknat?

 

 2016-08-17, 17:07  Permalink  2 kommentarer
Andra bloggar om:  -Rosévin med alkoholfria alternativ, nationalistflörtande med unken eftersmak, kamp om vem som kan lansera de flesta och hårdaste batongförslagen och positionering inför 2018 års val.  Så skulle man kunna sammanfatta årets Almedalsvecka i juli.

 

I min fredag/lördagsledare i ETC Malmö synar jag korten och lyfter fram det som saknades i de politiska talen. "När nödvändigheten av fördelningspolitik är större än den har varit på 30 år, duger det  inte att huka inför behovet av skattehöjningar.  http://malmo.etc.se/ledare/ekon-fran-almedalen

 

Den insikten har nu gått så långt att den manat en framträdande socialdemokrat - Kjell Olof Feldt - att förespråka skattehöjningar som den enda vägen att rädda en avlövad välfärd.  Feldt avfärdar i en debattartikel i Svenska Dagbladet effektivt myten om att effektivare arbetsmetoder och ny teknik ska lösa tillgången på välfärdstjänster.  "Privatiseringar, nya  organisationsformer och styrmetoder (New Public Management) bl a) har inte lett till målet som var mer och bättre välfärd till samma kostnad."

 

Socialdemokratin är skyldig svenska folket ett ekonomiskt, socialt och idépolitiskt alternativ till den borgerliga marknadsliberala agendan.

 

 


Så har det hänt igen. SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth, som tidigare föreslagit att asylsökande ska låsas in i transitcenter, vill nu införa demonstrationsförbud mot alla som söker asyl i Sverige.  Till råga på bedrövelsen får han stöd av  SD:s partisekreterare Richard Jomshov  Därmed har Sverigedemokraterna än en gång bevisat att man är ett parti som står utanför den demokratiska gemenskapen i vårt land.

 

Att en ledamot av riksdagens justitieutskott föreslår allvarliga inskränkningar i grundläggande mänskliga rättigheter är naturligtvis allvarligt.  När det gäller Sverigedemokraterna är det emellertid egentligen inget att förvåna sig över. SD har efter i synnerhet moderaternas och kristdemokraternas fiske nära grumligt SD-vatten hamnat i mediaskugga och känner uppenbarligen ett behov att profilera sig ytterligare även om det sker i fascismens träskmarker.

 

Folkrättssakkunniga har konstaterat att en inskränkning av demonstrationsrätten är ett klart brott mot såväl FN-konventionen om mänskliga och politiska rättigheter som mot EU-stadgan. Och justitieminister Morgan Johansson var föredömligt snabb med att ta avstånd från det extrema och antidemokratiska SD-förslaget.  Däremot har det varit tyst från ledande företrädare för den borgerliga oppositionen.

 

Författaren Ingemar E L Göransson konstaterar  i ett starkt uttalande på sin facebooksida att SD med sitt nya folkrättsstridiga utspel visar att fascismen står och knackar på dörren.

 

FÖR HELVETE, VAKNA NÅN GÅNG- uppmanar han!  Det är starka men alldeles nödvändiga ord i tilltagande orostider.  Jag har delat Ingemars uttalande på min facebooksida.

 


En av den varma och badvänliga sommarens baksidor är drunkningsolyckor. Den 21 juli var en pojke nära att drunkna på den livligt frekventerade och populär badplatsen Fria bad i Helsingborg.  Stranden är badvänlig men det finns ställen med påtaglig olycksrisk, en fåra i botten som gör att det plötsligt blir en halv meter djupare. Enbart strandvärdar, inga livräddare finns tillgängliga på badplatsen, trots att detta är den andra allvarliga strandolyckan med barn på ett år.

 

-Kommunen äger stränderna och måste ta sitt ansvar säger Jörgen Hallberg, före detta räddningschef och Helsingborgsordförande i Svenska livräddningssällskapet.  -Ska en badplats vara trygg kontrar ordföranden i Idrotts- och fritidsnämnden kristdemokraten Cecilia Engström och hävdar att det är föräldrarnas ansvar att hålla uppsikt över sina barn och att livräddare på plats kan inge falsk trygghet.  Uttalandet vittnar om en förfärande okunnighet både om badplatser och själva vattenmiljöns oberäknelighet.  Tyvärr delas den kristdemokratiska trångsynen av socialdemokraternas vice ordförande i nämnden, Khaled El-Kahlayeli.  -Livräddare måste ha specifika kompetenser, när vi väljer strandvärdar kan vi ha flera personer på plats, menar han.

 

Man behöver emellertid bara gå till grannkommunen Höganäs för att finna större klarsyn vad gäller behovet av säkerhet och trygghet på badplatserna.  Under sex veckor satsar räddningstjänsten på säkerheten på Kvickbadet, kommunens mest besökta och populäraste badplats.  Varje dag sju dagar i veckan finns en brandman på plats.

 

För det första kan aldrig så ansvarsfulla föräldrar rimligen ha detaljkunskaper om bottnarnas utformning och strömmarnas nyckfullhet i havet och för det andra måste unga människor någon gång och efter att ha lärt sig simma kunna få gå och bad på egen hand.  För egen del, och efter avlagt elementärt simkunnighetsprov, badade jag på egen hand på den nu omdiskuterade badplatsen Fria bad i Helsingborg i 13-14 årsåldern, kanske till och med något år tidigare.

 

Helsingborgs politiker befinner sig uppenbarligen bildligt talat på djupt vatten, eller har tagit sig vatten över huvudet, vilket man nu finner vara den lämpligaste karakteristiken på ett både huvud- och ansvarslöst beteende i en fråga om något så grundläggande som att kunna rädda liv i oförutsägbara situationer vid våra stränder.

 

 

 


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM