TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vill bara klargöra att jag röstade MOT den rikskända motionen om en "vargfri" kommun i Nordanstig. Jag tycker inte heller synd om de stackars jägare och bönder som inte kommer att kunna fylla alla fem frysarna om de måste dela skogens köttreserv med några rovdjur. Däremot känner jag för alle de hundar som vådaskjuts av sina ägare under jakten. Tre gånger fler hundar vådaskjuts av sina jagande ägare än de som rivs av rovdjur. Jag känner också för de tamdjur som blir rivna även om flertalet av dessa rivs av lösspringande tamhundar. Till sist är det ju att bara att konstatera att det största hotet mot människor, hundar, boskap och vilt i våra skogar är trafiken efter våra vägar. Så kom loss och motionera om en bilfri kommun så skall jag ta Er på allvar

2010-02-17, 23:26  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Hade idag förmånen att få representera Gävleborgs partidistrikt på Kristna Socialdemokrater Gävleborg:s årsmöte i Söderhamn. Det var ett spännande uppdrag som påminde om när jag i början på 70-talet för första gången fick ett fackligt/politiskt uppdrag som innebar att jag representerade min fackavdelning i ett representantskap. Det var stort då och mitt deltagande i Söderhamn idag är stort nu. Förmånen att få träffa alla dessa kloka och erfarna socialdemokrater känns bra. Det blev förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar även många mycket givande samtal. Dagens tema var miljön och efter årsmötet var det dags för Staffan Lindbergs klimat-show "Det finns bara dåliga kläder". En fantastisk resa i tid och rum med många skratt men också mycket eftertänksamhet. Lite magknip också kanske när jag kände igen mig själv i vissa beskrivningar av dåligt miljömedvetande. Men jag lärde mig en del och skall försöka att bättra mig framöver. Tack Staffan!

Avslutar med en tacksam tanke till strutsen som lärt sig vart koldioxiden i utandningsluften hör hemma. Trevlig kväll till Er alla.

 2008-03-15, 21:10  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Har under veckan deltagit i mitt livs första stiftsfullmäktigemöte i Uppsala. Det var en mycket givande upplevelse. Beslut togs i flera stora och små frågor. Jag imponerades av med vilken struktur och diciplin mötet genomfördes. Frågorna var väl förberedda och debatten fördes på ett sakligt sätt. Inte det vilda munhuggandet som jag upplever i kommunalpolitiken. Kanske skulle politikerna hemma i kommunen gå på kurs hos kyrkopolitikerna?

Ett stort tema under mötet var miljön. Meteorologen Pär Holmgren var inbjuden att föreläsa om klimatförändringarna. Det var för mig en kraftfull väckarklocka. Jag kände till problemet men att det var så allvarligt som Pär beskrev visste jag inte, eller kanske har jag förträngt detsamma. Miljön kommer förmodligen snart att vara en överlevnadsfråga vilket ger oss politiker ett stort ansvar, men också många möjligheter.

Höjdpunkten på hela resan var när Strömsbruks Skola från Nordanstig fick ta emot Uppsala Stifts miljöpris 2006. Samtliga barn från skolan var på plats tillsammans med personal. Skolan fick priset för sin genomtänkta miljöprofil. Sopor källsorteras, potatis och grönsaker odlas ekologiskt, bär plockas i skogen och många lektioner hålls ute i det fria. Intet öga var torrt när miljöpriset överlämnades till skolan. Ett extra hugg kändes det i hjärtat vid tanken att just denna föredömliga skola skall läggas ner efter vårterminen. Den borgerliga "regeringen" i kommunen drev igenom en nedläggning av Strömsbruks skola trots skolans framgångsrika miljösatsning, trots elevernas, föräldrarnas och personalens protester. Socialdemokraterna röstade mot en nedläggning. Vi tror att skolan har en framtid. Fast det kanske det är fler som tror. Förre ordförande i skolnämnden Ove Wallberg har flera gånger sagt att skolan är för liten och att det är därför de lägger ner den. Men han har också välkomnat att skolan blir privatägd och har bjudit ut hela fastigheten för 1 (en) krona. Att allianspartierna vill privatisera all kommunal verksamhet har vi ju hört dem säga, men att det skall gå till på det här sättet är ju skamligt!

 2007-04-02, 00:19  Permalink  1 kommentarerJust hemkommen från kvällens möte i kommunfullmäktige i Nordanstigs Kommun. Har ikväll fått flera tydliga vinkar från den borgerliga "majoriteten" om hur kommunen skall styras i framtiden. Bort med alla breda lösningar som tidigare varit vår kommuns framgångskoncept. Fram med ett styre som är koncentrerat till tre enskilda politiker (två centerpartister och en moderat). Hur går detta till. Jo beslutet blev att avskaffa budgetberedning och personalutskott och koncentrera all makt till ett arbetsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet skall ha 5 ledamöter, så elimineras de små partierna. Sedan delegeras besluten från kommunstyrelsen till arbetsutskottet, så elimineras utskottets två oppositionsledamöter (s). De tre storbönderna som blir kvar har nu fullt mandat att styra kommunen. Två (c) och en (m) blev vad som blev kvar av en demokratisk tanke. I fullmäktige röstade (s), (v), (mp) och (fp) emot. Anmärkningsvärt var att (kd) röstade för en maktkoncentration och därmed avsade sig allt inflytande i den förberedande politiken. Historiskt sett har just (kd) drivit frågan att alla partier skall vara representerat i t.ex. budgetberedningen. Så det kan bli. Centerns kommunalråd Stig Eng var tydlig på en punkt och det var att han inte ville ha någon inblandning från oppositionen vad det gäller styret av kommunen. "Majoriteten bestämmer", klart slut. Som slutkläm tyckte han att kommunstyrelsen (läs utskottet) skulle ta över valberedningsnämndens arbete för att det skulle bli lite smidigare i politiken. Slaktplats? Ja det känns så. Demokratin skall bort, kommunen skall drivas som ett företag. Väldigt få skall ha all makt. Snabba beslut utan inblandning från folket. Demokratin slaktas! Ett mycket dåligt förankrat beslut. Det blev 15-15 i voteringen (sd var ej närvarande) och den moderate ordföranden fick avgöra. Så kan det gå och det gjorde det. Vi socialdemokrater kommer dock EJ att ge upp. Vi kommer att fortsätta kämpa för  demokratin och för att så många som möjligt skall få vara med och föra Nordanstigs kommun framåt. Fortsatt kamp!

2007-02-06, 00:07  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  I media berättas dagligen om vilka som INTE vill bli ny partiordförande i Socialdemokraterna. Jag tycker att det är en felaktig fokusering av den process som föregår valet av en ny partiordförande. Den process som från första nominering fram till valet syftar på att lyfta fram kandidater och deras kompetens. Det finns säkert hundratals möjliga kandidater till ordförandeposten runt om i landet. Om vi hela tiden fokuserar på hur svårt det är och hur många som inte tycker sig klara av utmaningen tror jag att vi skrämmer ytterligare möjliga kandidater från att våga ända fram. Jag tycker också att det är HELT FEL att politiker i hög ställning i förväg "utser" vår nye ledare. Nej, låt processen ha sin gång.

Dick2007-01-03, 16:04  Permalink  3 kommentarer
Andra bloggar om:  Nytt år, nytt hopp! Äntligen kom det lite snö och det blev ljusare i mörkret. Kan vi också hoppas på lite ljus i det politiska mörkret framöver? Vi fick vänta på snön och det ljus den kunde ge oss, det kunde vi inte påverka. Men vad det gäller det politiska mörkret har vi detta i våra egna händer. Det är upp till oss själva att bringa ljus i tillvaron och i politiken framöver. Låt oss göra detta år till ett år när vi samlar krafter och argument, när vi pratar om våra grundvärderingar och vår ideologi istället för bara dagsaktuella sakfrågor, när vi samlas i partiet och uppmuntrar varandra, när vi går ut och möter de som undrar vart de står politiskt, när vi värvar fler till vårt parti. Ja ett rejält arbetsår....alla tillsammans!
Ja som sagt: ALLA SKA MED!
Med detta vill jag tillönska Er alla ett GOTT NYTT ÅR.
Dick


2007-01-01, 22:09  Permalink  1 kommentarerIkväll när jag efter en lång härlig dag i sommarvärmen skulle svalka av mig lite åkte jag till macken för att äta mjukglass. Mjukglass med vaniljsmak får väl räknas till "livets goda".

Jag kom att sitta en stund på en bänk tillsammans med några ungdomar från byn. En grabb i 17-årsåldern som jag känner igen sedan tidigare började prata med mig:

G: "Hej Dick, visst är Du sossepolitiker va?"

J: "Jo, nog är det så, alltid"

G: "Har Du hört att moderaterna i Nordanstig vill privatisera skolorna?!?!"

J: "Ja, det har jag hört att dom sagt. Vad tycker Du om det?"

G: "Skit!! Dom har ju också sagt att i privatskolorna går bara duktiga barn. Där finns inga bråkiga och såna som tycker skolan är jobbigt. Om det bara blir såna skolor vart ska då vi ta vägen. Vi som har det jobbigt i skolan ibland. Skall dom skicka oss till någon specialskola i nån annan kommun kanske. Nä dom kan dra........"

Samtalet fortsatte en stund och jag kunde märka verklig oro i det sätt som undomarna pratade i den här frågan. Många av oss äldre kanske tar tryggheten och solidariteten för given. Vi tror kanske att sånt som dessa ungdomar oroar sig för kanske inte kan hända i Sverige. I så fall har vi fel. Krafterna som vill rasera  grundprinciperna om solidaritet och alla människors lika värde är starkare än någonsin. Vi måste sluta blunda och åter kämpa för vår sak. Vi måste lyfta fram högerargumenten i ljuset så att det blir tydligt att det inte finns några "nya Moderater" utan att det är samma gamla högerkrafter som försöker göra sig gällande. Upp till kamp!2006-07-03, 00:25  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Midnatt och nyss hemkommen efter Arbetarekommunens årsmöte. Lite trött men ändå nöjd efter att vi har fastställt fullmäktigelistan inför valet i höst. En lagom blandning mellan "gamla uvar" och "unga sparvar". Lagom blandning av män och kvinnor. En lista att vinna valet med? Ja helt säkert! Nu gäller det att mobilisera och jobba på i valrörelsen. Men först skall jag sova lite....... Natti-natti.

2006-03-24, 00:21  Permalink  0 kommentarerI dagarna har Nordanstigs Arbetarekommun startat sin hemsida i s-info. Besök gärna den och kommentera. Vi är precis i början av att bygga upp sidan men räknar med att snart vara i fronten. Vi trappar upp valrörelsen och då är hemsidan ett viktigt instrument. Väl mött!

2006-03-21, 11:52  Permalink  0 kommentarerHärom om kvällen var jag på SNOB-möte. Det låter väl trevligt men förmodligen obegripligt för de allra flesta av Er.

SNOB står för "Socialdemokrater i Nordanstig, Ovanåker och Bollnäs." Gruppen bildades under den valutvärderingsresa som Partidistriktet i Gävleborg bjöd in till under hösten 2002. Det blev efter valet tre kommuner i Gävleborg där socialdemokraterna skulle sitta i opposition under mandatperioden som just skulle börja. Vi socialdemokrater i dessa kommuner tyckte att det behövdes ett forum att diskutera den speciella situation det innebär att sitta i opposition. Känslan var också att vi ibland hamnade lite utanför eftersom diskussionerna i distriktssammankomsterna ofta fokuserades på ett sådant sätt som förutsåg att vi satt i "regeringsställning". Gruppen bildades och vi bestämde att vi skulle träffas under hela mandatperioden. Vi skulle också rapportera till övriga arbetarekommuner i länet. Vi hade i början flera mycket givande möten med frågor som: Hur bedriver vi opposition, hur aggresiva skall vi vara, hur stort ansvar skall vi ta, hur kommer vi ut i pressen (tidningarna är borgerliga) osv, osv. Dessa möten blev mycket givande. Under mitten av mandatperioden har vi inte träffats så mycket. Desto roligare var det då i torsdags då vi åter träffades för att prata politik, taktik och allt övrigt som hör till. Vi träffades ett stort gäng i Bollnäs och det blev ett underbart möte. Vi från Nordanstig var fyllda av inspiration när vi åkte hemåt efter mötet. Jag vill tacka Jan-Erik, Yoomi, Stig och alla Er andra för en mycket trevlig kväll. Nästa gång träffas vi i Nordanstig och jag ser fram emot detta. Vårt mål är att vi måste lägga ner gruppen efter valet i september. Eller som "Darkwin Duck" säger: NU BLIR VI FARLIGA!2006-01-28, 12:47  Permalink  1 kommentarerSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM