TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I Bergs kommun har Kommunal Z sektion 12 och Socialdemokraterna under en tid fört ett resonemang om vad som behöver göras för att förbättra förhållandena för vår personal och för våra medborgare i Bergs kommun. Bakgrunden är bland annat den turbulens som blev i och med omorganisationen i kommunen och där många for illa. Detta är inte acceptabelt och vi måste därför vara självkritiska över hur personalpolitiken har utvecklats i Bergs kommun. Omorganisationen var dock nödvändig för att anpassa verksamheten efter medborgarnas behov och de ekonomiska förutsättningarna. Våra utgångspunkter i resonemanget har varit:

 

Alla skall ha rätt till ett arbete med en lön som man kan leva på. Det arbete man har ska vara utvecklande och berikande. Därför skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Det är dags att gå från ord till handling och förbättra förhållandena för vår personal inom kommunen.

 

Vi ser vår personal som den viktigaste resursen för att vidareutveckla och förbättra verksamheten. Vi vill därför stärka personalens ställning. För oss är en förbättrad personalpolitik en prioriterad uppgift och den negativa utvecklingen i kommunen måste brytas. Det handlar om att stärka det facklig-politiska samarbetet och att tillsammans gå från ord till handling.

 

Kraftiga rationaliseringar och ökad efterfrågan på god service från kommuninvånarna har under senare år lett till en kraftig försämring av arbetssituationen för kommunens anställda. Det kan avläsas genom hög sjukfrånvaro och rekryteringssvårigheter. Vi anser att en av lösningarna på detta är att ge personalen större möjlighet att påverka förläggningen av den egna arbetstiden. Vi tror att den inneboende kraften som människor har kommer till sin rätt när man själv och i sin arbetsgrupp kan styra över sin arbetssituation och arbetstid.

 

Vi vill tillsammans skapa en modern och uthållig personalpolitik för framtiden där personalen ges möjlighet att trivas och utvecklas som individ. Utvecklingen med ohälsa på arbetsplatserna måste brytas. Vi kan aldrig acceptera att människor slits ut eller behandlas illa. Det handlar om att skapa goda arbetsmiljöer för alla. Arbetsplatsdemokratin ska utvecklas och fördjupas. Rätten till delaktighet och inflytande på sin arbetsplats ska vara en självklarhet. Inflytandet över det egna arbetet ska öka och de anställdas kompetens ska höjas.

 

Det är fortfarande stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Detta är inte acceptabelt. Alla människor har rätt att leva ett bra och friskare liv. Arbetet med att minska sjukskrivningarna och skapa hälsosamma arbetsplatser måste påskyndas. Vi vill utveckla företagshälsovården och fortsätta arbetet med hälsobokslut. Skillnaden i folkhälsa är inte acceptabel och arbetet med att skapa en bättre folkhälsa för alla måste därför prioriteras och genomsyra alla samhällsområden. Vi vill tillsammans arbeta för en folkhälsopolitik för framtiden.

 

Det måste fattas beslut som efterlevs. Retorik och resurser måste hänga samman. De mål som sätts upp ska vara tydliga och möjliga att följa upp och genomföra för personalen. Genomförandet är också beroende av att det finns bra chefer som kan leda, stötta och återkoppla. Arbetet med uppföljning och kontroll av politiskt fattade beslut måste bli bättre och ansvarsfördelningen mellan kommunens tjänstemän och de förtroendevalda måste tydliggöras. Budgetprocessen måste förändras för att bättre än idag tillvara ta personalens synpunkter. Vi vill arbeta för en rakare, öppnare och ärligare dialog med personalen.

 

Det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden fortsätter att komma överens via lokala och centrala avtal. Vi förutsätter därför att kommunens samarbetspartners har kollektivavtal.

 

Tillsammans vill vi arbeta för att:

 

·        Alla deltidsanställda och nyanställda ska erbjudas heltidsjobb. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 

·        Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron minska. En fortsatt aktiv utveckling av rehabiliteringsarbetet.

 

·        Varje medarbetare måste få bestämma mer över sin egen arbetssituation och erbjudas en större delaktighet i övergripande frågor. Det handlar om att bestämma mer över sitt arbetsschema och att få större möjligheter att påverka sin egen arbetsplats och organisation.

 

·        Ett utvecklande arbete går hand i hand med kompetensutveckling. Varje anställd ska ha rätt till fortbildning.

 

·        Minska löneskillnaderna inom den kommunala sektorn, mellan yrkesgrupper såväl som mellan könen.

 

·        Värna om rätten att teckna kollektivavtal. Vid upphandling ska utförare ha kollektivavtal för sin personal.

 

·        All personal inom vård/omsorg och barnomsorgen ska ges tillgång till arbetskläder.

 

·        I budgetarbetet arbeta för inrättandet av anpassningstjänster.

 

 2006-06-30, 19:18  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM