TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den senaste tiden har det varit många diskussioner angående användandet av stafettläkare. Detta är en svår problematik, där det inte finns några enkla svar.

 

Att alla medborgare ska ha rätt till vård på lika villkor efter behov och av god kvalitet är en av socialdemokratins viktigaste uppgifter. När man är sjuk och behöver behandling eller om man bara behöver träffa sin läkare eller distriktssköterska ska vården finns där, hålla en hög kvalitet och vara tillgänglig. Det handlar om att känna trygghet. Detta kräver ett gemensamt ansvarstagande. De flesta som dagligen möter svensk och jämtländsk sjukvård ger den ett gott betyg. För det mesta fungerar det och man får den vård man behöver. Men fortfarande möter människor brister i vården.

 

Detta är inte acceptabelt och här har vi socialdemokrater en självklar uppgift. Det handlar om att genomföra vårdgarantin, öka tillgängligheten inom primärvården och att förbättra bemötandet. När det gäller stafettläkare har vi socialdemokrater inom landstinget politiskt uttalat behovet av att minska användandet av dessa, med utgångspunkt i att det är kostsamt och medför bristande kontinuitet och otrygghet för patienten. Vi har dock en verklighet att förhålla oss till.

 

Det är viktigt att vara medveten om att utan stafettläkare skulle den medicinska säkerheten hotas på de håll där landstinget annars skulle sakna läkarbemanning. Det handlar om att erbjuda en säker vård. Den förvärrade obalansen på arbetsmarknaden i framtiden när det gäller tillgången till läkare beror framför allt på att pensionsavgångarna kommer överstiga antalet nyutbildade läkare som kommer ut på arbetsmarknaden. Situationen är densamma när det gäller tandläkare.

 

Användandet av stafettläkare måste minska och landstinget arbetar ständigt med att hitta nya lösningar. Bland annat genom att ha platser för ST-läkare både inom den öppna och slutna vården. Målsättningen är att dessa på sikt ska bosätta sig i länet. Detta ställer krav på landstinget när det gäller god arbetsmiljö, bemötande och handledning då de fortfarande är i utbildning. Det handlar om att få dessa att trivas här. Allt det positiva som nu sker i länet med statliga etableringar, ett expanderande näringsliv och alpina-VM kommer förhoppningsvis att underlätta rekryteringsbehovet i framtiden.

 

Jämtlands läns landsting satsar på utlandsrekrytering där vi nu anställer läkare från bland annat Polen. Landstinget arbetar aktivt tillsammans med övriga norrlandsting för att fler utbildningsplatser ska tilldelas vår region, inte bara när det gäller läkare utan även tandläkare. Detta är en utmaning som vi måste arbeta ännu aktivare med för att kunna åtgärda. När det gäller påståendet att högre lön skulle locka fler läkare till länet så ska man vara medveten om att distriktsläkarna inom Jämtlands läns landsting är de högst avlönade i Sverige.

 

Det är viktigt att hitta nya anställningsformer med flexibilitet när det gäller arbetstider till exempel, det kan kräva en ny organisation och nya arbetssätt. Det handlar om att våga tänka nytt. Detta är även viktigt för att vi ska kunna bemanna de så kallade enläkarstationerna då det är allt fler läkare som väljer att inte acceptera att arbeta ensam. Allt detta är ett arbete som vi socialdemokrater måste gå i spetsen för.


2006-06-16, 17:37  Permalink
Andra bloggar om:  


Det är inte ett dugg svårt, det är skitenkelt. Man genomför ett system av samma typ som i friskolan, dvs ett offentligt finansierat, privat drivet system där kunden själv får välja vem som skall utföra tjänsten.

Det systemet har man för sjukvård i bl a Frankrike, och det fungerar skitbra. Den Franska sjukvårdsupplevelsen är enormt överägsen den Svenska, och den är billigare för vårdtagaren och bara lite dyrare för skattebetalaren.

http://lennartregebro.blogspot.com/2005/09/i-sverige-har-man-ett-sjukvrdssystem.html
http://lennartregebro.blogspot.com/2005/11/det-nya-klassamhllet-del-1-sjukvrden.html

Ja, du har rätt i att som det är i dag är det oacceptablet. Och ja, du har rätt i att socialdemokraterna har ansvaret. Det är ni som har orskaat problemen i den svenska sjukvården, och det är ni som försöker *förbjuda lösningen*.

Men du har fel i att det på nåt sätt är ett knivigt problem. Det är det inte. Det finsn en välpebrövad lösning, som ni inte kan acceptera pga av föråldrade dogmer.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM