TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är snart nio år sedan en USA-ledd koalition påbörjade det globala kriget mot terrorismen genom angreppet på det talibanstyrda Afghanistan efter elfte september-attacken.

 

Striderna pågår fortfarande. Självklart är det ett misslyckande, men det är en konsekvens av omvärldens tidigare svek mot landet.

 

Under befrielsekriget mot Sovjetunionen gav USA stöd till islamister och jihadister för att underminera Sovjetväldet. När ryssarna väl lämnade Afghanistan tog omvärlden inte något ansvar för återuppbyggnaden av det förödda landet och konsekvensen blev att de extrema talibanerna tog makten i det vakuum som rådde.

 

En blodig regim som förtryckte landets invånare, framför allt landets kvinnor, samtidigt som man gav uppehälle till de islamistiska terroristerna i al-Qaida.

 

Talibanerna störtades men fortfarande gror korruption, våld och missnöje i landet. Detta tar många vänsterdebattörer som argument för att påbörja ett militärt uttåg från landet. Kriget har misslyckats menar de. I mina ögon vore det en fullständig katastrof med ett militärt uttåg. Det skulle åter kasta Afghanistan in i mörkret.

 

Omvärlden har ett ansvar för återuppbyggnaden av Afghanistan. Ökat civilt bistånd är ett måste, men för att skapa ett stabilt och fungerande afghanskt samhälle måste säkerheten garanteras.

 

De frågor som jag skulle vilja ha svar på från debattörerna som vill ha ett militärt uttåg från Afghanistan är:

 

Vilket ansvar har omvärlden för Afghanistan och dess medborgare? På vilket sätt skulle Afghanistan bli säkrare av ett utländskt militärt uttåg? På vilket sätt skulle det afghanska folket gynnas av att talibanerna åter kom till makten? På vilket sätt skulle den omfattande korruptionen och ineffektiviteten inom statsförvaltningen minska? På vilket sätt skulle de mänskliga rättigheterna tryggas?

 

För mig handlar den utländska militära närvaron i Afghanistan om solidaritet med ett utsatt folk. Omvärlden har ett ansvar för återuppbyggnaden av landet och för att lyckas med detta behövs den militära närvaron fortsatt.

 

Det handlar om civil återuppbyggnad och om att stärka den afghanska statsförvaltningen och dess möjlighet att styra landet. Extremism, våld, oorruption, narkotikahandel och nepotism måste bekämpas.

 

I detta arbete har Sverige en självklar roll!

 Eftersom du bad om det så ska jag svara så gott jag kan på dessa frågor även om det blir långt:

Självklart bär omvärlden ett ansvar för Afghanistan och de problem som finns i landet, men säkerheten skall först och främst tillhandahållas av Afghansk polis och militär (som självklart måste få hjälp med utbildning och måste få högre löner, biståndet borde öronmärkas för att ge skäliga löner till statsanställda i Afghanistan) samt de länder som faktiskt bär ansvar för att situationen ser ut som den gör nämligen Storbritannien och USA (främst GBR som var de som aldrig lyckades kolonisera landet på det vis som de ville och lämnade landet i uppror och kaos, Sovjet).
Afghanistankommittén har bedrivit civil hjälpverksamhet i snart 30 år utan svenska, amerikanska eller danska soldater på plats.
Afghanistan skulle säkert inte bli mycket säkrare vid ett uttåg, men det är ju knappast säkert nu med utländsk trupp på plats.
Hur många ifrån svenska Afghanistankommittén har dödats genom åren? Hur många har attackerats överhuvudtaget? Mig veterligt inte en enda. 99% av organisationens anställda på plats i Afghanistan är dessutom Afghaner vilket är viktigt då man står för någorlunda löner och ger Afghanerna en möjlighet att utveckla landet som de vill. Landet måste tillåtas forma sig själv.
Varken jag eller någon annan hoppas på att talibanerna återtar makten, visst finns en viss risk för att så sker, men risken ökar för varje dag som utländsk trupp finns kvar i landet och dagligen förstör livet för civila Afghaner genom att skjuta oskyldiga i rädsla, genom att förhindra människor från att röra sig fritt, genom att tvinga på människor västerländska värderingar och åsikter och genom att allmänt trakassera.

Korruptionen inom statsförvaltningen skulle knappast minska dessvärre så länge nuvarande regering sitter kvar, men den är ju nästan uteslutande en frukt av kriget korruption i nuvarande omfattning existerade i stort sett inte under talibanregimen om man nu ska lyfta fram något positivt med denna.

De mänskliga rättigheterna tryggas på samma sätt som i alla andra länder genom demokrati, genom att länder förbinder sig att följa FNs konventioner och resolutioner. Den nuvarande USA-tillsatta Karzairegimen har bland annat stiftat en lag under dessa 9 år som förbjuder kvinnor att neka sina äkta män sex. Det finns inga garantier för att mänskliga rättigheter följs vilken regering som än tillsätts. Inte heller Sverige följer alla FN-resolutioner till punkt och pricka.

Självklart skall man visa solidaritet med utsatta människor, men är verkligen solidaritet att bomba sönder ett land, skjuta civila, skänka pengar till statstjänstemäns lyxbostäder? Vad i landet har blivit bättre med den utländska närvaron?!

Både korruptionen och narkotikahandeln har ökat lavinartat sedan regimbytet och krigsstarten, våld självklart likaså.

Jag tycker också att Sverige har en självklar roll i byggandet av såväl Afghanistan som många andra fattiga länder. Här gör organisationer som Afghanistankommittén, svenska freds, diakonia, rädda barnen, röda korset, röda kristallen och röda halvmånen, läkare utan gränser, SIDA och många andra fantastiska insatser och skall så fortsätta göra. AK5:or, tomahawkrobotar, bazookas, apachehelikoptrar är inte några bra verktyg i detta arbete utan försvårar bara det.

Solidaritet är inte anledningen till att kriget utkämpas inte heller fattigdomsbekämpning eller kvinnors rättigheter. Kriget utkämpas av ekonomiska skäl. Kriget utkämpas av naturresursskäl. Kriget utkämpas av strategiska skäl och det utkämpas pga. en märklig rädsla för att fattiga afghaner, som knappt har råd att resa över nationsgränsen till Pakistan, skulle komma och anfalla västerländska stormakter på löpande band. Kan du verkligen inte se hur konstigt det låter?
Dessutom kan jag nämna följande som jag snappade upp från en annan blogg:

“Sedan i våras är stadens (Kabuls) skolor stängda, eftersom Kabul inte ser någon anledning att betala undervisning i områden utom regeringens kontroll. Talibanerna har efterfrågat Afghanistankommitténs stöd att öppna dem igen, även flickskolorna. De har inte heller rest några hinder för de flickskolor kommittén stödjer på landsbygden. Där fortsätter undervisningen som förr under det “fundamentalistiska” Hezb Islami.
I de områden där talibanerna tog över och först stängde flickskolor reagerade en del utländska hjälporganisationer med att dra in sitt stöd. En reaktion Norska Flyktingrådets mångårige representant i Peshawar, Arne Strand, anser vara alldeles på tok:
- Det är perspektivlöst. Från början var det ju över huvud taget trögt att få gehör för behovet av flickskolor men med tiden mognade ett slags självinsikt. Och nu går fler flickor än på sjuttiotalet i skola!"

Kriget är idag utsiktslöst, utan anledning, utan mening och utan egentligt mål. Talibanregimen är inget gott alternativ, men dessvärre är talibanerna en halsfluss i jämförelse med dagens pest OCH kolera.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM